Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labor market policies in Serbia

Link to this page

Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labor market policies in Serbia

Authors

Publications

Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima

Radovanović, Bojana; Brković, Filip; Lalović, Anđela

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2011)

TY - CHAP
AU - Radovanović, Bojana
AU - Brković, Filip
AU - Lalović, Anđela
PY - 2011
UR - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjv-rrc5MTaAhWOKVAKHffvDagQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.ien.bg.ac.rs%2Findex.php%2Fzb%2Farticle%2Fdownload%2F469%2F422&usg=AOvVaw3SO9oE9nR9N-WscatrEhR9
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1525
AB - Autori ovog rada, pre svega, nastoje da utvrde ulogu poslovne etike i
koncepta društvene odgovornosti u upravljanju ljudskim resursima, a potom vrše
analizu poslovne prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini po pitanju odgovornog
odnosa prema zaposlenima, fokusirajući se prvenstveno na poštovanje zakonom
garantovanih prava radnika, ali i na aktivnosti koje prevazilaze poštovanje
zakona. Autori smatraju da postoje argumenti u prilog zahteva da menadžeri
treba da poštuju prava zaposlenih, kao i da kompanije imaju odgovornost prema
svojim zaposlenima, te da njihove ciljeve treba da uzmu u obzir prilikom
definisanja ciljeva kompanije. Uspostavljanje međunarodne inicijative u vidu
Globalnog dogovora UN za poštovanje ljudskih i radnih prava, zaštite prirodne
okoline i borbe protiv korupcije dodatno potvrđuje neophodnost odgovornog i
etičnog upravljanja ljudskim resursima. Srbija i Bosna i Hercegovina su
potpisnice ovog Dogovora. Takođe, obe zemlje uspostavile su zakonski okvir koji
garantuje zaštitu ljudskih i radnih prava. Međutim, u poslovnoj praksi dveju
zemalja primetni su brojni primeri kršenja radnih prava. Takođe, u obe zemlje
nedostaju društveno odgovorne aktivnosti prema zaposlenima koje prevazilaze
zakonom definisane obaveze.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T2 - Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti
T1 - Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima
SP - 280
EP - 297
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1525
ER - 
@inbook{
author = "Radovanović, Bojana and Brković, Filip and Lalović, Anđela",
year = "2011",
abstract = "Autori ovog rada, pre svega, nastoje da utvrde ulogu poslovne etike i
koncepta društvene odgovornosti u upravljanju ljudskim resursima, a potom vrše
analizu poslovne prakse u Srbiji i Bosni i Hercegovini po pitanju odgovornog
odnosa prema zaposlenima, fokusirajući se prvenstveno na poštovanje zakonom
garantovanih prava radnika, ali i na aktivnosti koje prevazilaze poštovanje
zakona. Autori smatraju da postoje argumenti u prilog zahteva da menadžeri
treba da poštuju prava zaposlenih, kao i da kompanije imaju odgovornost prema
svojim zaposlenima, te da njihove ciljeve treba da uzmu u obzir prilikom
definisanja ciljeva kompanije. Uspostavljanje međunarodne inicijative u vidu
Globalnog dogovora UN za poštovanje ljudskih i radnih prava, zaštite prirodne
okoline i borbe protiv korupcije dodatno potvrđuje neophodnost odgovornog i
etičnog upravljanja ljudskim resursima. Srbija i Bosna i Hercegovina su
potpisnice ovog Dogovora. Takođe, obe zemlje uspostavile su zakonski okvir koji
garantuje zaštitu ljudskih i radnih prava. Međutim, u poslovnoj praksi dveju
zemalja primetni su brojni primeri kršenja radnih prava. Takođe, u obe zemlje
nedostaju društveno odgovorne aktivnosti prema zaposlenima koje prevazilaze
zakonom definisane obaveze.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
journal = "Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti",
booktitle = "Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima",
pages = "280-297",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1525"
}
Radovanović, B., Brković, F.,& Lalović, A.. (2011). Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima. in Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti
Beograd : Institut ekonomskih nauka., 280-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1525
Radovanović B, Brković F, Lalović A. Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima. in Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti. 2011;:280-297.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1525 .
Radovanović, Bojana, Brković, Filip, Lalović, Anđela, "Poslovna etika i društvena odgovornost u upravljanju ljudskim resursima" in Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti (2011):280-297,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1525 .