Kleut, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
9bbad9ef-ff6e-41d4-a86c-3dbcf45e7a64
 • Kleut, Jelena (3)
Projects

Author's Bibliography

Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija

Kleut, Jelena; Ninković Slavnić, Danka; Ilić, Vujo; Išpanović, Igor

(Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 2023)

TY - RPRT
AU - Kleut, Jelena
AU - Ninković Slavnić, Danka
AU - Ilić, Vujo
AU - Išpanović, Igor
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2823
AB - Relevantnost medijskih organizacija kao
izvora vesti postaje upitna u vremenu u kojem
se umnožavaju akteri javne komunikacije i
usložnjavaju strukture pristupa informacijama.
Nije novost da digitalne platforme, posebno
one za društveno umrežavanje, stvaraju nove
mogućnosti, ali i prepreke za medije.
PB - Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine
T1 - Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2823
ER - 
@techreport{
author = "Kleut, Jelena and Ninković Slavnić, Danka and Ilić, Vujo and Išpanović, Igor",
year = "2023",
abstract = "Relevantnost medijskih organizacija kao
izvora vesti postaje upitna u vremenu u kojem
se umnožavaju akteri javne komunikacije i
usložnjavaju strukture pristupa informacijama.
Nije novost da digitalne platforme, posebno
one za društveno umrežavanje, stvaraju nove
mogućnosti, ali i prepreke za medije.",
publisher = "Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine",
title = "Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2823"
}
Kleut, J., Ninković Slavnić, D., Ilić, V.,& Išpanović, I.. (2023). Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija. 
Novi Sad: Nezavisno društvo novinara Vojvodine..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2823
Kleut J, Ninković Slavnić D, Ilić V, Išpanović I. Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2823 .
Kleut, Jelena, Ninković Slavnić, Danka, Ilić, Vujo, Išpanović, Igor, "Izveštaj o digitalnim vestima – Srbija" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2823 .

Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru

Ocokoljić, Slobodan; Kleut, Jelena; Radovanović, Bojana

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2015)

TY - BOOK
AU - Ocokoljić, Slobodan
AU - Kleut, Jelena
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1473
AB - Svrha studije je dubinsko sagledavanje problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi istraživači na fakultetima, naučno-istraživačkim institutima i u organizacijama civilnog društva. Studija je nastala na osnovu fokus-grupnog intervjua sa 20 mladih istraživača i na osnovu diskusije tokom okruglog stola o položaju mladih istraživača u društvenim naukama. Pored metode fokus grupe korišćena je i analiza relevantne sekundarne literature, kao i strateškog i zakonskog okvira. Ključni nalazi dobijeni istraživanjem su da mladi istraživači u društvenim naukama pokušavaju da kombinuju rad u sektoru visokog obrazovanja i naučnog istraživanja i rad u neprofitnom sektoru, te da nedostatke u jednom sektoru pokušavaju da nadomeste radom u drugom. Mladi istraživači na fakultetima i institutima navode nedovoljnu finansijsku podršku za empirijska istraživanja i male plate kao osnovni razlog za dodatni rad u organizacijama civilnog društva (OCD). Uslovi rada u neprofitnom sektoru se smatraju boljim zbog efikasnije administrativne podrške i fleksibilnijih procedura u pisanju projektnih predloga i sprovođenju projekata. Pored toga, rad u organizacijama civilnog društva vidi se i kao prilika za sticanje znanja iz oblasti upravljanja projektima. Nemogućnost da se fokusiraju na doktorski rad i nedostatak finansijskih sredstava za terenska istraživanja predstavljaju najveću prepreku u radu mladih istraživača na fakultetima i institutima. Mladi, zaposleni na institutima i fakultetima, obično su angažovani u nastavi, zatim u sprovođenju projekata koje finansira ministarstvo, kao i na projektima međunarodnih donatora i imaju obaveze rada na svojim doktorskim tezama kako bi mogli da zadrže stečena zvanja i napreduju u profesiji. Sa druge strane, istraživači u OCD koje su projektno finansirane istovremeno rade na nekoliko često vrlo tematski različitih projekata kako bi iz projektnih fondova pokrili svoje plate. Stoga obe grupe mladih istraživača sebe percipiraju kao „rastrzane na 1000 strana“ što se na kraju odražava na kvalitet naučne produkcije.
AB - The aim of this study is to provide in-depth analysis of problems and challenges that young researcher are facing during their work at the universities, research institutes and civil society organizations. Study is developed on the basis of focus group interview held with 20 young researchers and on the basis of round table discussion about the position of young researchers in the social science research sector. Beside the focus group method, analysis of relevant secondary literature and legal and strategic framework was used. Key findings are that young researchers in the social sciences are trying to combine activities in the sector of higher education and scientific research and work in non-profit sector. In this way they are trying to overcome weaknesses of one specific sector by using advantages of other sectors. 
Young researchers from faculties and institutes claim that insufficient financial support for empirical research and low salaries are primary reasons for their additional activities in the civil society organizations. Conditions for work in this sector are perceived as better due to more funds for field work and more efficient administrative support in project implementation. In addition, work in the CSOs is also a chance for acquiring skills in project management. Consequently, inability to focus on their PhD thesis and lack of financial means for field work are the biggest obstacles for young researcher engaged with the faculties and institutes. Researchers employed in these organizations are usually engaged in teaching, in implementation of the projects financed by the Ministry, in the projects supported by international donors and they have commitments regarding their PhD thesis in order to keep their academic positions. On the other hand, researchers from CSOs which are funded by the project are working simultaneously on several thematically different projects in order to cover their salaries from the project funds. That's why both groups of researchers defined themselves as "overloaded". As a final consequence this leads to low quality of scientific production.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T1 - Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1473
ER - 
@book{
author = "Ocokoljić, Slobodan and Kleut, Jelena and Radovanović, Bojana",
year = "2015",
abstract = "Svrha studije je dubinsko sagledavanje problema i izazova sa kojima se suočavaju mladi istraživači na fakultetima, naučno-istraživačkim institutima i u organizacijama civilnog društva. Studija je nastala na osnovu fokus-grupnog intervjua sa 20 mladih istraživača i na osnovu diskusije tokom okruglog stola o položaju mladih istraživača u društvenim naukama. Pored metode fokus grupe korišćena je i analiza relevantne sekundarne literature, kao i strateškog i zakonskog okvira. Ključni nalazi dobijeni istraživanjem su da mladi istraživači u društvenim naukama pokušavaju da kombinuju rad u sektoru visokog obrazovanja i naučnog istraživanja i rad u neprofitnom sektoru, te da nedostatke u jednom sektoru pokušavaju da nadomeste radom u drugom. Mladi istraživači na fakultetima i institutima navode nedovoljnu finansijsku podršku za empirijska istraživanja i male plate kao osnovni razlog za dodatni rad u organizacijama civilnog društva (OCD). Uslovi rada u neprofitnom sektoru se smatraju boljim zbog efikasnije administrativne podrške i fleksibilnijih procedura u pisanju projektnih predloga i sprovođenju projekata. Pored toga, rad u organizacijama civilnog društva vidi se i kao prilika za sticanje znanja iz oblasti upravljanja projektima. Nemogućnost da se fokusiraju na doktorski rad i nedostatak finansijskih sredstava za terenska istraživanja predstavljaju najveću prepreku u radu mladih istraživača na fakultetima i institutima. Mladi, zaposleni na institutima i fakultetima, obično su angažovani u nastavi, zatim u sprovođenju projekata koje finansira ministarstvo, kao i na projektima međunarodnih donatora i imaju obaveze rada na svojim doktorskim tezama kako bi mogli da zadrže stečena zvanja i napreduju u profesiji. Sa druge strane, istraživači u OCD koje su projektno finansirane istovremeno rade na nekoliko često vrlo tematski različitih projekata kako bi iz projektnih fondova pokrili svoje plate. Stoga obe grupe mladih istraživača sebe percipiraju kao „rastrzane na 1000 strana“ što se na kraju odražava na kvalitet naučne produkcije., The aim of this study is to provide in-depth analysis of problems and challenges that young researcher are facing during their work at the universities, research institutes and civil society organizations. Study is developed on the basis of focus group interview held with 20 young researchers and on the basis of round table discussion about the position of young researchers in the social science research sector. Beside the focus group method, analysis of relevant secondary literature and legal and strategic framework was used. Key findings are that young researchers in the social sciences are trying to combine activities in the sector of higher education and scientific research and work in non-profit sector. In this way they are trying to overcome weaknesses of one specific sector by using advantages of other sectors. 
Young researchers from faculties and institutes claim that insufficient financial support for empirical research and low salaries are primary reasons for their additional activities in the civil society organizations. Conditions for work in this sector are perceived as better due to more funds for field work and more efficient administrative support in project implementation. In addition, work in the CSOs is also a chance for acquiring skills in project management. Consequently, inability to focus on their PhD thesis and lack of financial means for field work are the biggest obstacles for young researcher engaged with the faculties and institutes. Researchers employed in these organizations are usually engaged in teaching, in implementation of the projects financed by the Ministry, in the projects supported by international donors and they have commitments regarding their PhD thesis in order to keep their academic positions. On the other hand, researchers from CSOs which are funded by the project are working simultaneously on several thematically different projects in order to cover their salaries from the project funds. That's why both groups of researchers defined themselves as "overloaded". As a final consequence this leads to low quality of scientific production.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
title = "Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1473"
}
Ocokoljić, S., Kleut, J.,& Radovanović, B.. (2015). Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru. 
Beograd : Institut ekonomskih nauka..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1473
Ocokoljić S, Kleut J, Radovanović B. Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1473 .
Ocokoljić, Slobodan, Kleut, Jelena, Radovanović, Bojana, "Uslovi rada i status mladih istraživača na univerzitetima, institutima i u nevladinom sektoru" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1473 .

Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama

Kleut, Jelena; Ocokoljić, Slobodan; Radovanović, Bojana

(Beograd : Institut ekonomskih nauka, 2015)

TY - BOOK
AU - Kleut, Jelena
AU - Ocokoljić, Slobodan
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1471
AB - Predmet ove studije su položaj i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim i humanističkim
naukama u Srbiji i, konkretno, mehanizmi podrške koje imaju na raspolaganju. Ključna pitanja
na koje studija pruža odgovore su: 1) koje su osnovne socio-ekonomske karakteristike mladih
istraživača (porodično stanje, primanja, stambena situacija); 2) koje mere podrške su dostupne
mladim istraživačima, u kojoj meri se koriste i šta o njima misle doktorandi; 3) kako mladi
istraživači procenjuju uslove u kojima rade. Studija se temelji jednim delom na analizi
dokumenata i izveštaja relevantnih domaćih institucija i organizacija. S obzirom na to da se mere
unapređenja položaja mladih istraživača sprovode u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskom
visokoobrazovnom prostoru i Evropskom istraživačkom prostoru, analizi domaćih mera
prethodni kratki pregled evropskih iskustava. Drugi, značajniji, deo rezultata potiče iz anketnog
istraživanja u kojem je učestvovalo 356 doktoranada iz oblasti društvenih i humanističkih
nauka. Među doktorandima mogu da se uoče četiri osnovne grupe u odnosu na status koji imaju
u naučno-obrazovnom sistemu: asistenti, istraživači saradnici, stipendisti i doktorandi bez
naučnih zvanja. Rezultati istraživanja pokazuju da više od polovine doktoranada nema naučna
zvanja i ne učestvuje u naučnim projektima koje realizuju njihove matične institucije. U celini
posmatrano mladi istraživači nezadovoljni su svojim materijalnim položajem, uslovima za rad,
kao i podrškom institucija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Preko polovine
doktoranada nema adekvatno rešeno stambeno pitanje (žive kod roditelja ili u iznajmljenim
stanovima) i ovo je jedan od najznačajnijih problema mladih istraživača. Školarine za doktorske
studije izuzetno su visoke, a tek manji broj doktoranada ima status budžetskih studenata.
Nedostatak sredstava za naučne skupove i studijske boravke u inostranstvu, nedostupnost
literature i nedovoljna materijalna sredstva za istraživanja predstavljaju najveće probleme za
naučni razvoj mladih istraživača.
AB - The subject of this study is status and working conditions of the young researchers in
humanities and social sciences in Serbia, and in particular support mechanisms that are
available to them. The key questions that the study answers are: 1) what are basic socioeconomic
characteristics of young researchers (family status, income, housing situation); 2)
what types of support are available to young researchers, to what extent are they used and what
doctoral students think of them; 3) how young researchers assess the conditions in which they
work. The study was based partly on an analysis of documents and reports of relevant local
institutions and organizations. Considering that measures to improve the position of young
researchers are conducted in the context of Serbian integration into the European Higher
Education Area and European Research Area, the analysis of domestic measures is preceded by a
brief overview of European experiences. The second, more important, part of the results
originates from research survey, which included 356 doctoral students in the field of social
sciences and humanities. Among doctoral students four basic groups according to the status they
have in the scientific-educational system can be identifies: teaching assistants, research
assistants, stipend holders and doctoral students without scientific titles. The survey results
show that more than half of doctoral students do not have scientific positions and do not
participate in the research projects implemented by their home institution. On the whole, the
young researchers are dissatisfied with their material position, working conditions, as well as
with support provided by their institutions and the Ministry of Education, Science and
Technological Development. More than half of doctoral students do not have housing problem
adequately solved (they live with parents or in rented apartments) and this is one of the most
important problems of young researchers. Scholarships for doctoral studies are extremely high,
and only a small number of doctoral students have the status of funded students. Lack of funds
for scientific conferences and study trips abroad, the unavailability of literature and lack of funds
for research are the biggest problems for the scientific development of young researchers.
PB - Beograd : Institut ekonomskih nauka
T1 - Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1471
ER - 
@book{
author = "Kleut, Jelena and Ocokoljić, Slobodan and Radovanović, Bojana",
year = "2015",
abstract = "Predmet ove studije su položaj i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim i humanističkim
naukama u Srbiji i, konkretno, mehanizmi podrške koje imaju na raspolaganju. Ključna pitanja
na koje studija pruža odgovore su: 1) koje su osnovne socio-ekonomske karakteristike mladih
istraživača (porodično stanje, primanja, stambena situacija); 2) koje mere podrške su dostupne
mladim istraživačima, u kojoj meri se koriste i šta o njima misle doktorandi; 3) kako mladi
istraživači procenjuju uslove u kojima rade. Studija se temelji jednim delom na analizi
dokumenata i izveštaja relevantnih domaćih institucija i organizacija. S obzirom na to da se mere
unapređenja položaja mladih istraživača sprovode u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskom
visokoobrazovnom prostoru i Evropskom istraživačkom prostoru, analizi domaćih mera
prethodni kratki pregled evropskih iskustava. Drugi, značajniji, deo rezultata potiče iz anketnog
istraživanja u kojem je učestvovalo 356 doktoranada iz oblasti društvenih i humanističkih
nauka. Među doktorandima mogu da se uoče četiri osnovne grupe u odnosu na status koji imaju
u naučno-obrazovnom sistemu: asistenti, istraživači saradnici, stipendisti i doktorandi bez
naučnih zvanja. Rezultati istraživanja pokazuju da više od polovine doktoranada nema naučna
zvanja i ne učestvuje u naučnim projektima koje realizuju njihove matične institucije. U celini
posmatrano mladi istraživači nezadovoljni su svojim materijalnim položajem, uslovima za rad,
kao i podrškom institucija i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Preko polovine
doktoranada nema adekvatno rešeno stambeno pitanje (žive kod roditelja ili u iznajmljenim
stanovima) i ovo je jedan od najznačajnijih problema mladih istraživača. Školarine za doktorske
studije izuzetno su visoke, a tek manji broj doktoranada ima status budžetskih studenata.
Nedostatak sredstava za naučne skupove i studijske boravke u inostranstvu, nedostupnost
literature i nedovoljna materijalna sredstva za istraživanja predstavljaju najveće probleme za
naučni razvoj mladih istraživača., The subject of this study is status and working conditions of the young researchers in
humanities and social sciences in Serbia, and in particular support mechanisms that are
available to them. The key questions that the study answers are: 1) what are basic socioeconomic
characteristics of young researchers (family status, income, housing situation); 2)
what types of support are available to young researchers, to what extent are they used and what
doctoral students think of them; 3) how young researchers assess the conditions in which they
work. The study was based partly on an analysis of documents and reports of relevant local
institutions and organizations. Considering that measures to improve the position of young
researchers are conducted in the context of Serbian integration into the European Higher
Education Area and European Research Area, the analysis of domestic measures is preceded by a
brief overview of European experiences. The second, more important, part of the results
originates from research survey, which included 356 doctoral students in the field of social
sciences and humanities. Among doctoral students four basic groups according to the status they
have in the scientific-educational system can be identifies: teaching assistants, research
assistants, stipend holders and doctoral students without scientific titles. The survey results
show that more than half of doctoral students do not have scientific positions and do not
participate in the research projects implemented by their home institution. On the whole, the
young researchers are dissatisfied with their material position, working conditions, as well as
with support provided by their institutions and the Ministry of Education, Science and
Technological Development. More than half of doctoral students do not have housing problem
adequately solved (they live with parents or in rented apartments) and this is one of the most
important problems of young researchers. Scholarships for doctoral studies are extremely high,
and only a small number of doctoral students have the status of funded students. Lack of funds
for scientific conferences and study trips abroad, the unavailability of literature and lack of funds
for research are the biggest problems for the scientific development of young researchers.",
publisher = "Beograd : Institut ekonomskih nauka",
title = "Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1471"
}
Kleut, J., Ocokoljić, S.,& Radovanović, B.. (2015). Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama. 
Beograd : Institut ekonomskih nauka..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1471
Kleut J, Ocokoljić S, Radovanović B. Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama. 2015;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1471 .
Kleut, Jelena, Ocokoljić, Slobodan, Radovanović, Bojana, "Mehanizmi podrške i uslovi za rad mladih istraživača u društvenim naukama" (2015),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1471 .