Milutinović Bojanić, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4009-4422
 • Milutinović Bojanić, Sanja (9)
 • Bojanić, Sanja (8)

Author's Bibliography

Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti

Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Nikolić, Sara

(2023)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Sanja
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Nikolić, Sara
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3753
AB - U sociološkim istraživanjima fotografija se najčešće koristi kao dopuna iznetih podataka, a znatno ređe kao tehnika prikupljanja podataka. Fokus ovog rada upravo je na upotrebi fotografije u istraživanju rodnog aspekta siromaštva u ruralnim područjima Srbije. Primenom foto-elicitacije, prikupljeni su podaci u terenskom istraživanju tokom 2015. godine u Srbiji, koji podrazumevaju fotografije čije su autorke devojke i žene korisnice usluga socijalne zaštite, njihove beleške o motivima i tumačenju značenja načinjenih fotografija, kao i transkripti intervjua realizovani s fotografkinjama mesec dana nakon fotografisanja. Istraživanje je pokazalo da fotografija kao medijum povezuje emocionalne doživljaje siromaštva akterki istraživanja i činjenične uslove njihovog života u materijalnoj deprivaciji i izolaciji te pruža mogućnost artikulisanja heterogenih značenja siromaštva. Heterogenost značenja siromaštva očitava se kroz specifičnosti društvenih kategorija kojima pripadaju sagovornice u ovom istraživanju, poput recimo osoba sa invaliditetom. Na osnovu nalaza ovog istraživanja, upotreba foto-elicitacije pokazuje se kao posebno značajan metod u sociološkim studijama koje uključuju otkrivanje subjektivnih značenja i iskustava specifičnih skupina stanovništva, kao što su devojke i žene koje žive u siromaštvu u ruralnim područjima Srbije.
AB - In sociological research, photography is most commonly used to supplement presented
data and less frequently as a data collection technique. This paper focuses on using
photography to examine the gender aspect of poverty in rural areas of Serbia. Through
the application of photo-elicitation, data were collected in field research during 2015 in
Serbia. The data include photographs taken by girls and women beneficiaries of social
services. Additionally, they incorporate the notes on the motives and interpretation
of the photographs taken, along with transcripts of interviews conducted with the
photographers a month after the photography sessions. The research has shown that
photography, as a medium, connects the emotional experiences of poverty among
research participants with the factual conditions of their lives in material deprivation
and isolation. Consequently, it offers the possibility of articulating diverse meanings of
poverty. The diversity of meanings of poverty is evident in the specific social categories
to which the interviewees in this study belong, such as persons with disabilities, for
example. Based on the findings of this research, the use of photo-elicitation emerges
as particularly significant in sociological studies that involve the exploration of subjective
meanings and experiences of specific population groups, such as girls and women living
in poverty in rural areas of Serbia.
T2 - Revija za sociologiju
T1 - Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti
IS - 3
VL - 53
SP - 429
EP - 457
DO - 10.5613/rzs.53.3.4
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Sanja and Ćeriman, Jelena and Nikolić, Sara",
year = "2023",
abstract = "U sociološkim istraživanjima fotografija se najčešće koristi kao dopuna iznetih podataka, a znatno ređe kao tehnika prikupljanja podataka. Fokus ovog rada upravo je na upotrebi fotografije u istraživanju rodnog aspekta siromaštva u ruralnim područjima Srbije. Primenom foto-elicitacije, prikupljeni su podaci u terenskom istraživanju tokom 2015. godine u Srbiji, koji podrazumevaju fotografije čije su autorke devojke i žene korisnice usluga socijalne zaštite, njihove beleške o motivima i tumačenju značenja načinjenih fotografija, kao i transkripti intervjua realizovani s fotografkinjama mesec dana nakon fotografisanja. Istraživanje je pokazalo da fotografija kao medijum povezuje emocionalne doživljaje siromaštva akterki istraživanja i činjenične uslove njihovog života u materijalnoj deprivaciji i izolaciji te pruža mogućnost artikulisanja heterogenih značenja siromaštva. Heterogenost značenja siromaštva očitava se kroz specifičnosti društvenih kategorija kojima pripadaju sagovornice u ovom istraživanju, poput recimo osoba sa invaliditetom. Na osnovu nalaza ovog istraživanja, upotreba foto-elicitacije pokazuje se kao posebno značajan metod u sociološkim studijama koje uključuju otkrivanje subjektivnih značenja i iskustava specifičnih skupina stanovništva, kao što su devojke i žene koje žive u siromaštvu u ruralnim područjima Srbije., In sociological research, photography is most commonly used to supplement presented
data and less frequently as a data collection technique. This paper focuses on using
photography to examine the gender aspect of poverty in rural areas of Serbia. Through
the application of photo-elicitation, data were collected in field research during 2015 in
Serbia. The data include photographs taken by girls and women beneficiaries of social
services. Additionally, they incorporate the notes on the motives and interpretation
of the photographs taken, along with transcripts of interviews conducted with the
photographers a month after the photography sessions. The research has shown that
photography, as a medium, connects the emotional experiences of poverty among
research participants with the factual conditions of their lives in material deprivation
and isolation. Consequently, it offers the possibility of articulating diverse meanings of
poverty. The diversity of meanings of poverty is evident in the specific social categories
to which the interviewees in this study belong, such as persons with disabilities, for
example. Based on the findings of this research, the use of photo-elicitation emerges
as particularly significant in sociological studies that involve the exploration of subjective
meanings and experiences of specific population groups, such as girls and women living
in poverty in rural areas of Serbia.",
journal = "Revija za sociologiju",
title = "Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti",
number = "3",
volume = "53",
pages = "429-457",
doi = "10.5613/rzs.53.3.4"
}
Bojanić, S., Ćeriman, J.,& Nikolić, S.. (2023). Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti. in Revija za sociologiju, 53(3), 429-457.
https://doi.org/10.5613/rzs.53.3.4
Bojanić S, Ćeriman J, Nikolić S. Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti. in Revija za sociologiju. 2023;53(3):429-457.
doi:10.5613/rzs.53.3.4 .
Bojanić, Sanja, Ćeriman, Jelena, Nikolić, Sara, "Upotreba foto-elicitacije u sociologiji: kontekstualizacija siromaštva i društvene isključenosti" in Revija za sociologiju, 53, no. 3 (2023):429-457,
https://doi.org/10.5613/rzs.53.3.4 . .

Distance

Bojanić, Petar; Bojanić, Sanja

(Zadar : Centar za društveno-humanistička istraživanja, 2021)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2021
UR - https://www.politicki-leksikon.com/en/distance/
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3564
PB - Zadar : Centar za društveno-humanistička istraživanja
T2 - Politički leksikon pandemije
T1 - Distance
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3564
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar and Bojanić, Sanja",
year = "2021",
publisher = "Zadar : Centar za društveno-humanistička istraživanja",
journal = "Politički leksikon pandemije",
title = "Distance",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3564"
}
Bojanić, P.,& Bojanić, S.. (2021). Distance. in Politički leksikon pandemije
Zadar : Centar za društveno-humanistička istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3564
Bojanić P, Bojanić S. Distance. in Politički leksikon pandemije. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3564 .
Bojanić, Petar, Bojanić, Sanja, "Distance" in Politički leksikon pandemije (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3564 .

The Vocabulary of Distance

Bojanić, Petar; Bojanić, Sanja

(Frankfurt am Main : Verlag Vittorio Klosterman, 2020)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2244
PB - Frankfurt am Main : Verlag Vittorio Klosterman
T2 - In the Realm of Corona Normativities: A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse
T1 - The Vocabulary of Distance
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2244
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar and Bojanić, Sanja",
year = "2020",
publisher = "Frankfurt am Main : Verlag Vittorio Klosterman",
journal = "In the Realm of Corona Normativities: A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse",
booktitle = "The Vocabulary of Distance",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2244"
}
Bojanić, P.,& Bojanić, S.. (2020). The Vocabulary of Distance. in In the Realm of Corona Normativities: A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse
Frankfurt am Main : Verlag Vittorio Klosterman..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2244
Bojanić P, Bojanić S. The Vocabulary of Distance. in In the Realm of Corona Normativities: A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2244 .
Bojanić, Petar, Bojanić, Sanja, "The Vocabulary of Distance" in In the Realm of Corona Normativities: A Momentary Snapshot of a Dynamic Discourse (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2244 .

Plurality Is a conditio per quam of All Political Life

Bojanić, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2020)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2020
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID2002141B
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2077
AB - Knjiga Fenomenologija pluralnosti: Hana Arent o političkoj intersubjektivnosti doprinos je ne samo fenomenološkoj tradiciji mišljenja i studijama Hane Arent, već i nauci o politici i, što je najvažnije, političkoj filozofiji. Intervencija Sofi Lojdolt suprotna je savremenim fenomenološkim istraživanjima koja su u određenim periodima imala tendenciju da depolitiziraju ispitivanje sopstva i društvenosti, zapravo otkrivajući nameru Fenomenologije pluralnosti da artikuliše brojne elemente koji sačinjavaju metodološku novost kojom Arent menja razumevanje političkog.
AB - The book Phenomenology of Plurality: Hannah Arendt on Political Intersubjectivity is a contribution not only to the phenomenological tradition of thought and Hannah Arendt studies, but also political science and, most importantly, political philosophy. Sophie Loidolt advances an intervention that stands in contrast to contemporary phenomenological research which in certain times have had the tendency to perform depoliticized examination of the self and sociality, actually revealing the intention of Phenomenology of Plurality to articulate the numerous elements that comprise the methodological novelty with which Arendt changes the theory of the political.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Plurality Is a conditio per quam of All Political Life
T1 - Pluralnost je conditio per quam celokupnog političkog života
IS - 2
VL - 31
SP - 141
EP - 145
DO - 10.2298/FID2002141B
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Knjiga Fenomenologija pluralnosti: Hana Arent o političkoj intersubjektivnosti doprinos je ne samo fenomenološkoj tradiciji mišljenja i studijama Hane Arent, već i nauci o politici i, što je najvažnije, političkoj filozofiji. Intervencija Sofi Lojdolt suprotna je savremenim fenomenološkim istraživanjima koja su u određenim periodima imala tendenciju da depolitiziraju ispitivanje sopstva i društvenosti, zapravo otkrivajući nameru Fenomenologije pluralnosti da artikuliše brojne elemente koji sačinjavaju metodološku novost kojom Arent menja razumevanje političkog., The book Phenomenology of Plurality: Hannah Arendt on Political Intersubjectivity is a contribution not only to the phenomenological tradition of thought and Hannah Arendt studies, but also political science and, most importantly, political philosophy. Sophie Loidolt advances an intervention that stands in contrast to contemporary phenomenological research which in certain times have had the tendency to perform depoliticized examination of the self and sociality, actually revealing the intention of Phenomenology of Plurality to articulate the numerous elements that comprise the methodological novelty with which Arendt changes the theory of the political.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Plurality Is a conditio per quam of All Political Life, Pluralnost je conditio per quam celokupnog političkog života",
number = "2",
volume = "31",
pages = "141-145",
doi = "10.2298/FID2002141B"
}
Bojanić, S.. (2020). Plurality Is a conditio per quam of All Political Life. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 31(2), 141-145.
https://doi.org/10.2298/FID2002141B
Bojanić S. Plurality Is a conditio per quam of All Political Life. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2020;31(2):141-145.
doi:10.2298/FID2002141B .
Bojanić, Sanja, "Plurality Is a conditio per quam of All Political Life" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 31, no. 2 (2020):141-145,
https://doi.org/10.2298/FID2002141B . .

Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018.

Bojanić, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2018
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=665
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1816
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018.
IS - 2
VL - 29
SP - 308
EP - 309
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1816
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Sanja",
year = "2018",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018.",
number = "2",
volume = "29",
pages = "308-309",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1816"
}
Bojanić, S.. (2018). Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 29(2), 308-309.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1816
Bojanić S. Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018.. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2018;29(2):308-309.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1816 .
Bojanić, Sanja, "Jelena Ćeriman, Irena Fiket i Krisztina Rácz (ur.), Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica, IFDT i CELAP, Beograd, 2018." in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 29, no. 2 (2018):308-309,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1816 .

The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought

Zaharijević, Adriana; Milutinović Bojanić, Sanja

(2017)

TY - JOUR
AU - Zaharijević, Adriana
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1414
AB - In this paper we propose to look into different meanings of livability and life in Judith
butler’s thought. Although crucial for her early work (she points to it in her 1999 Introduction to
Gender Trouble), the concept of livability as such emerges more often and in a more pronounced
manner in her later books (from Undoing Gender and Precarious life to Towards a
Performative Theory of Assembly). Our main question is: what is the thread that runs through
different concepts of life in butler’s work? What are the links between abject, unlivable, precarious,
ungrievable, jettisoned and dispossessed life? this raises further questions the question of
gradation of livability (which life matters and ‘how much’, and how to think this quantifiability
of something so unquantifiable); and the question of universality (all lives matter). these
questions obviously need to take into account the terms under which a life is qualified and counted
as livable. such conditions encompass the norms that organize the possibility of recognition and
the orders of recognizability and differential allocation of humanness. they encompass the
ways in which we are constituted politically, but also in which this ‘we’ is social and bodily. the
question of livable life is thus very much entangled with the issue of (individual) agency, but
also with what we as agents require “in order to maintain and reproduce the conditions of (our)
own livability” (Undoing Gender 2004: 39).
T2 - Isegoria. Revista de filosofia moral y politica
T1 - The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought
IS - 56
SP - 169
EP - 185
DO - 10.3989/isegoria.2017.056.08
ER - 
@article{
author = "Zaharijević, Adriana and Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2017",
abstract = "In this paper we propose to look into different meanings of livability and life in Judith
butler’s thought. Although crucial for her early work (she points to it in her 1999 Introduction to
Gender Trouble), the concept of livability as such emerges more often and in a more pronounced
manner in her later books (from Undoing Gender and Precarious life to Towards a
Performative Theory of Assembly). Our main question is: what is the thread that runs through
different concepts of life in butler’s work? What are the links between abject, unlivable, precarious,
ungrievable, jettisoned and dispossessed life? this raises further questions the question of
gradation of livability (which life matters and ‘how much’, and how to think this quantifiability
of something so unquantifiable); and the question of universality (all lives matter). these
questions obviously need to take into account the terms under which a life is qualified and counted
as livable. such conditions encompass the norms that organize the possibility of recognition and
the orders of recognizability and differential allocation of humanness. they encompass the
ways in which we are constituted politically, but also in which this ‘we’ is social and bodily. the
question of livable life is thus very much entangled with the issue of (individual) agency, but
also with what we as agents require “in order to maintain and reproduce the conditions of (our)
own livability” (Undoing Gender 2004: 39).",
journal = "Isegoria. Revista de filosofia moral y politica",
title = "The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought",
number = "56",
pages = "169-185",
doi = "10.3989/isegoria.2017.056.08"
}
Zaharijević, A.,& Milutinović Bojanić, S.. (2017). The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought. in Isegoria. Revista de filosofia moral y politica(56), 169-185.
https://doi.org/10.3989/isegoria.2017.056.08
Zaharijević A, Milutinović Bojanić S. The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought. in Isegoria. Revista de filosofia moral y politica. 2017;(56):169-185.
doi:10.3989/isegoria.2017.056.08 .
Zaharijević, Adriana, Milutinović Bojanić, Sanja, "The Trajectories of the Concept of Life in Judith Butler's Tthought" in Isegoria. Revista de filosofia moral y politica, no. 56 (2017):169-185,
https://doi.org/10.3989/isegoria.2017.056.08 . .
3
7

„Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“

Bojanić, Petar D.; Bojanić, Sanja

(Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2017)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar D.
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/377
AB - В тексте, за единичностью которого скрываются два автора, мы иссле-
дуем вариативные значения концепта «ностальгия», впервые тематизированного швейцар-
ским доктором Йоганном Хофером в своей докторской работе «Ностальгия, или тоска по
Родине», защищённой 22 июня 1688 года. Наша цель состоит в том, чтобы показать «воен-
ный парадокс» этого утверждения, так как во время войны, когда люди защищают свои
дома, покидая их, ностальгия, сохраняемая солдатом, в определённом смысле приостанавли-
вает войну. Однако существование своего дома и желание вернуться («Я хочу домой), кото-
рое отменяет войну, ей же способствует, поскольку дом есть то, что защищается до по-
следнего
PB - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет
T2 - Политическая Концептология:
T1 - „Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“
SP - 119
EP - 124
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_377
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar D. and Bojanić, Sanja",
year = "2017",
abstract = "В тексте, за единичностью которого скрываются два автора, мы иссле-
дуем вариативные значения концепта «ностальгия», впервые тематизированного швейцар-
ским доктором Йоганном Хофером в своей докторской работе «Ностальгия, или тоска по
Родине», защищённой 22 июня 1688 года. Наша цель состоит в том, чтобы показать «воен-
ный парадокс» этого утверждения, так как во время войны, когда люди защищают свои
дома, покидая их, ностальгия, сохраняемая солдатом, в определённом смысле приостанавли-
вает войну. Однако существование своего дома и желание вернуться («Я хочу домой), кото-
рое отменяет войну, ей же способствует, поскольку дом есть то, что защищается до по-
следнего",
publisher = "Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет",
journal = "Политическая Концептология:",
title = "„Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“",
pages = "119-124",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_377"
}
Bojanić, P. D.,& Bojanić, S.. (2017). „Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“. in Политическая Концептология:
Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет., 119-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_377
Bojanić PD, Bojanić S. „Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“. in Политическая Концептология:. 2017;:119-124.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_377 .
Bojanić, Petar D., Bojanić, Sanja, "„Субјект носталгии [Subjekt nostalgije]“" in Политическая Концептология: (2017):119-124,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_377 .

§ – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon

Bojanić, Petar D.; Bojanić, Sanja

(Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann GmbH, 2017)

TY - CHAP
AU - Bojanić, Petar D.
AU - Bojanić, Sanja
PY - 2017
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/322
PB - Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann GmbH
T2 - Some Colors of the Law. Images and Interpretations
T1 - § – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon
SP - 107
EP - 116
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_322
ER - 
@inbook{
author = "Bojanić, Petar D. and Bojanić, Sanja",
year = "2017",
publisher = "Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann GmbH",
journal = "Some Colors of the Law. Images and Interpretations",
booktitle = "§ – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon",
pages = "107-116",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_322"
}
Bojanić, P. D.,& Bojanić, S.. (2017). § – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon. in Some Colors of the Law. Images and Interpretations
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann GmbH., 107-116.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_322
Bojanić PD, Bojanić S. § – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon. in Some Colors of the Law. Images and Interpretations. 2017;:107-116.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_322 .
Bojanić, Petar D., Bojanić, Sanja, "§ – Paragraphing: Normativity in Europe as Babylon" in Some Colors of the Law. Images and Interpretations (2017):107-116,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_322 .

Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog

Ćeriman, Jelena; Milutinović Bojanić, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016)

TY - GEN
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3018
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : CELAP
T1 - Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3018
ER - 
@misc{
author = "Ćeriman, Jelena and Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2016",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : CELAP",
title = "Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3018"
}
Ćeriman, J.,& Milutinović Bojanić, S.. (2016). Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3018
Ćeriman J, Milutinović Bojanić S. Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3018 .
Ćeriman, Jelena, Milutinović Bojanić, Sanja, "Rodno vaspitanje i obrazovanje: (Ne)mogući dijalog" (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3018 .

PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI

Ćeriman, Jelena; Todorović, Bojan; Milutinović Bojanić, Sanja

(Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), 2016)

TY - CHAP
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Todorović, Bojan
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1750
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju 
T2 - Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije
T1 - PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI
SP - 19
EP - 46
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1750
ER - 
@inbook{
author = "Ćeriman, Jelena and Todorović, Bojan and Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2016",
publisher = "Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju ",
journal = "Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije",
booktitle = "PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI",
pages = "19-46",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1750"
}
Ćeriman, J., Todorović, B.,& Milutinović Bojanić, S.. (2016). PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI. in Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije
Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)., 19-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1750
Ćeriman J, Todorović B, Milutinović Bojanić S. PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI. in Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije. 2016;:19-46.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1750 .
Ćeriman, Jelena, Todorović, Bojan, Milutinović Bojanić, Sanja, "PREGLED POSTOJEĆEG OKVIRA PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE U SRBIJI" in Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije (2016):19-46,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1750 .

Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite

Milutinović Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena

(Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), 2016)

TY - BOOK
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
AU - Ćeriman, Jelena
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1721
AB - Kako živeti bolje u Srbiji? U kojoj meri pojedinci, a onda i određene grupe stanovništva koje ne žive u urbanim sredinama, ekonomski zavisni ili finansijski deprivirani, slabijeg ili lošeg zdravlja, sa lakšim ili težim oblikom invaliditeta, pritom i neupućeni u dobar deo administrativnih i institucionalnih finesa socijalne zaštite, marginalizovane ili u sistemu potpuno nevidljive žene i devojčice, zaista mogu ostvariti zakonom im garantovana prava socijalne zaštite? Na koji način i u kojoj meri se mogu informisati o svojim pravima i obavezama? Kako mogu naučiti da ih koriste i čiju pomoć mogu očekivati, a čiju čak i zahtevati? Od koga mogu očekivati ne samo ekonomske, administrativne ili tehničke savete, već i afektivnu podršku? Kako mogu postati i ostati punopravni aktivni građani/ke Republike Srbije (dakle, upoznati sa svojim pravima socijalne i zdravstvene zaštite i svesni kako ih mogu sticati, jednako kao i sa obavezama koje su dužni ispunjavati)?
PB - Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Novi Sad: Akademska knjiga
T1 - Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1721
ER - 
@book{
author = "Milutinović Bojanić, Sanja and Ćeriman, Jelena",
year = "2016",
abstract = "Kako živeti bolje u Srbiji? U kojoj meri pojedinci, a onda i određene grupe stanovništva koje ne žive u urbanim sredinama, ekonomski zavisni ili finansijski deprivirani, slabijeg ili lošeg zdravlja, sa lakšim ili težim oblikom invaliditeta, pritom i neupućeni u dobar deo administrativnih i institucionalnih finesa socijalne zaštite, marginalizovane ili u sistemu potpuno nevidljive žene i devojčice, zaista mogu ostvariti zakonom im garantovana prava socijalne zaštite? Na koji način i u kojoj meri se mogu informisati o svojim pravima i obavezama? Kako mogu naučiti da ih koriste i čiju pomoć mogu očekivati, a čiju čak i zahtevati? Od koga mogu očekivati ne samo ekonomske, administrativne ili tehničke savete, već i afektivnu podršku? Kako mogu postati i ostati punopravni aktivni građani/ke Republike Srbije (dakle, upoznati sa svojim pravima socijalne i zdravstvene zaštite i svesni kako ih mogu sticati, jednako kao i sa obavezama koje su dužni ispunjavati)?",
publisher = "Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad: Akademska knjiga",
title = "Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1721"
}
Milutinović Bojanić, S.,& Ćeriman, J.. (2016). Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite. 
Beograd: Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP)..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1721
Milutinović Bojanić S, Ćeriman J. Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1721 .
Milutinović Bojanić, Sanja, Ćeriman, Jelena, "Ruralnost i rod: Dostupnost i prepoznavanje programa socijalne zaštite" (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1721 .

...Beyond Folie à Deux...

Milutinović Bojanić, Sanja

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2016)

TY - JOUR
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2016
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=380
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1857
AB - In this text I attempt to recognize and identify two conditions that
make engagement possible. One certainly refers to the word, while the other is
inscribed onto the body – every or any body – and it regards affect. I illustrate
the first condition by a brief reading of a poem by Samuel Beckett, whose English
translation the author dedicated to his friend and long-term collaborator, Joseph
Chaikin. The second condition I place into Spinoza’s, that is, Deleuze’s understanding
of affect.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - ...Beyond Folie à Deux...
T1 - … Više od Folie à deux…
IS - 2
VL - 27
SP - 436
EP - 446
DO - 10.2298/FID1602436M
ER - 
@article{
author = "Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2016",
abstract = "In this text I attempt to recognize and identify two conditions that
make engagement possible. One certainly refers to the word, while the other is
inscribed onto the body – every or any body – and it regards affect. I illustrate
the first condition by a brief reading of a poem by Samuel Beckett, whose English
translation the author dedicated to his friend and long-term collaborator, Joseph
Chaikin. The second condition I place into Spinoza’s, that is, Deleuze’s understanding
of affect.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "...Beyond Folie à Deux..., … Više od Folie à deux…",
number = "2",
volume = "27",
pages = "436-446",
doi = "10.2298/FID1602436M"
}
Milutinović Bojanić, S.. (2016). ...Beyond Folie à Deux.... in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 27(2), 436-446.
https://doi.org/10.2298/FID1602436M
Milutinović Bojanić S. ...Beyond Folie à Deux.... in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2016;27(2):436-446.
doi:10.2298/FID1602436M .
Milutinović Bojanić, Sanja, "...Beyond Folie à Deux..." in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 27, no. 2 (2016):436-446,
https://doi.org/10.2298/FID1602436M . .

Rod i obrazovanje

Bojanić, Sanja; Ćeriman, Jelena; Pavić Zentner, Verica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, 2014)

TY - BOOK
AU - Bojanić, Sanja
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Pavić Zentner, Verica
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/647
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
T1 - Rod i obrazovanje
T1 - Gender and Education
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_647
ER - 
@book{
author = "Bojanić, Sanja and Ćeriman, Jelena and Pavić Zentner, Verica",
year = "2014",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju",
title = "Rod i obrazovanje, Gender and Education",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_647"
}
Bojanić, S., Ćeriman, J.,& Pavić Zentner, V.. (2014). Rod i obrazovanje. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_647
Bojanić S, Ćeriman J, Pavić Zentner V. Rod i obrazovanje. 2014;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_647 .
Bojanić, Sanja, Ćeriman, Jelena, Pavić Zentner, Verica, "Rod i obrazovanje" (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_647 .

Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond

Pudar Draško, Gazela; Milutinović Bojanić, Sanja; Petrović Trifunović, Tamara

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - CHAP
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
AU - Petrović Trifunović, Tamara
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1631
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
PB - Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju
T2 - MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender
T1 - Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond
SP - 11
EP - 25
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1631
ER - 
@inbook{
author = "Pudar Draško, Gazela and Milutinović Bojanić, Sanja and Petrović Trifunović, Tamara",
year = "2014",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd : Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju",
journal = "MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender",
booktitle = "Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond",
pages = "11-25",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1631"
}
Pudar Draško, G., Milutinović Bojanić, S.,& Petrović Trifunović, T.. (2014). Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond. in MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 11-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1631
Pudar Draško G, Milutinović Bojanić S, Petrović Trifunović T. Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond. in MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender. 2014;:11-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1631 .
Pudar Draško, Gazela, Milutinović Bojanić, Sanja, Petrović Trifunović, Tamara, "Mind the Gap(s) – From Socialization to Gender in Family and Beyond" in MIND THE GAP(S): Family, Socialization and Gender (2014):11-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1631 .

Korupcija i seks

Jovanov, Rastko; Milutinović Bojanić, Sanja

(2013)

TY - JOUR
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1324
AB - Taking into account the difference between the ancient and modern (even postmodern) understandings of corruption, I am curious to explore why the bond linking corruption and sex seems so obvious. I have no intention of investigating both phenomena in the context of any moral category. What then did Flaubert have on his mind when he wrote that Rodolphe “treated Emma quite sans façon. He made of her something supple and corrupt.” What underpins the irresistible attraction between corruption and sex? Why is it impossible to eradicate corruption and repress sex and perceive them as solely functional strategies of generation and reproduction? This short outline follows certain philosophical remarks of Luce Irigaray and her thematization of the sexual difference in the demarcation of generation and corruption.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Korupcija i seks
T1 - Corruption and Sex
SP - 21
EP - 32
DO - 10.2298/FID1301021M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2013",
abstract = "Taking into account the difference between the ancient and modern (even postmodern) understandings of corruption, I am curious to explore why the bond linking corruption and sex seems so obvious. I have no intention of investigating both phenomena in the context of any moral category. What then did Flaubert have on his mind when he wrote that Rodolphe “treated Emma quite sans façon. He made of her something supple and corrupt.” What underpins the irresistible attraction between corruption and sex? Why is it impossible to eradicate corruption and repress sex and perceive them as solely functional strategies of generation and reproduction? This short outline follows certain philosophical remarks of Luce Irigaray and her thematization of the sexual difference in the demarcation of generation and corruption.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Korupcija i seks, Corruption and Sex",
pages = "21-32",
doi = "10.2298/FID1301021M"
}
Jovanov, R.,& Milutinović Bojanić, S.. (2013). Korupcija i seks. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 21-32.
https://doi.org/10.2298/FID1301021M
Jovanov R, Milutinović Bojanić S. Korupcija i seks. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2013;:21-32.
doi:10.2298/FID1301021M .
Jovanov, Rastko, Milutinović Bojanić, Sanja, "Korupcija i seks" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2013):21-32,
https://doi.org/10.2298/FID1301021M . .
1

Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking

Ćeriman, Jelena; Milutinović Bojanić, Sanja; Pudar, Gazela

(Bucharest : UNESCO-CEPES, 2011)

TY - CHAP
AU - Ćeriman, Jelena
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
AU - Pudar, Gazela
PY - 2011
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1724
AB - The present paper examines and analyzes the level of gender content inclusiveness in faculty curricula, in Serbia. The analysis is focused on the introduction of gender curricula at the Universities of Belgrade, Niš, and Novi Sad and data gathered from interviews with academics from the investigated departments, and also supplied by experts in the field of education, working in governmental institutions. The case study covers the Departments of Humanities and Social Sciences of mentioned Universities. Findings indicate that the process of gender content inclusion in Serbia faces numerous difficulties and obstacles, often generating disapproval within the academic community itself. Nonetheless, owing to the individual efforts and enthusiasm of those academics involved in women’s studies and in gender studies, university curricula in certain fields of studies such as Legal, Educational and Social Sciences are slowly, but steadily, undergoing revision while adapting their content to them, and the current of gender inclusiveness is on the rise.
PB - Bucharest : UNESCO-CEPES
T2 - From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education
T1 - Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking
SP - 185
EP - 207
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1724
ER - 
@inbook{
author = "Ćeriman, Jelena and Milutinović Bojanić, Sanja and Pudar, Gazela",
year = "2011",
abstract = "The present paper examines and analyzes the level of gender content inclusiveness in faculty curricula, in Serbia. The analysis is focused on the introduction of gender curricula at the Universities of Belgrade, Niš, and Novi Sad and data gathered from interviews with academics from the investigated departments, and also supplied by experts in the field of education, working in governmental institutions. The case study covers the Departments of Humanities and Social Sciences of mentioned Universities. Findings indicate that the process of gender content inclusion in Serbia faces numerous difficulties and obstacles, often generating disapproval within the academic community itself. Nonetheless, owing to the individual efforts and enthusiasm of those academics involved in women’s studies and in gender studies, university curricula in certain fields of studies such as Legal, Educational and Social Sciences are slowly, but steadily, undergoing revision while adapting their content to them, and the current of gender inclusiveness is on the rise.",
publisher = "Bucharest : UNESCO-CEPES",
journal = "From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education",
booktitle = "Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking",
pages = "185-207",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1724"
}
Ćeriman, J., Milutinović Bojanić, S.,& Pudar, G.. (2011). Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking. in From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education
Bucharest : UNESCO-CEPES., 185-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1724
Ćeriman J, Milutinović Bojanić S, Pudar G. Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking. in From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education. 2011;:185-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1724 .
Ćeriman, Jelena, Milutinović Bojanić, Sanja, Pudar, Gazela, "Serbia at the Crossroads: Gender Inclusiveness in Higher Education: Real or just Wishful Thinking" in From “Gender Studies” to Gender in Studies: Gender Inclusive Curriculum in Higher Education (2011):185-207,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1724 .

Nostalgija, melanholija, filopatridomanija

Bojanić, Petar D.; Milutinović Bojanić, Sanja

(Sarajevo : Media centar Sarajevo, 2010)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar D.
AU - Milutinović Bojanić, Sanja
PY - 2010
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1036
PB - Sarajevo : Media centar Sarajevo
T2 - Sarajevske sveske
T1 - Nostalgija, melanholija, filopatridomanija
SP - 81
EP - 94
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1036
ER - 
@article{
author = "Bojanić, Petar D. and Milutinović Bojanić, Sanja",
year = "2010",
publisher = "Sarajevo : Media centar Sarajevo",
journal = "Sarajevske sveske",
title = "Nostalgija, melanholija, filopatridomanija",
pages = "81-94",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1036"
}
Bojanić, P. D.,& Milutinović Bojanić, S.. (2010). Nostalgija, melanholija, filopatridomanija. in Sarajevske sveske
Sarajevo : Media centar Sarajevo., 81-94.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1036
Bojanić PD, Milutinović Bojanić S. Nostalgija, melanholija, filopatridomanija. in Sarajevske sveske. 2010;:81-94.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1036 .
Bojanić, Petar D., Milutinović Bojanić, Sanja, "Nostalgija, melanholija, filopatridomanija" in Sarajevske sveske (2010):81-94,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1036 .