Birešev Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
23a4ad04-26de-4870-98d7-f5551a339ce0
 • Birešev Ana (1)
 • Bojadžijev, Manuela (1)
 • Brasser, Martin (1)
 • Bulatović, Aleksandra (1)
 • Drezgić, Rada (1)
 • Lukić, Milica (1)
 • Šarić, Željko (1)
Projects

Author's Bibliography

Holokaust i teologija

Mevorah, Vera; Šarić, Željko; Krstić, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)


                      

                      
Mevorah, V., Šarić, Ž.,& Krstić, P.. (2023). Holokaust i teologija. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2920
Mevorah V, Šarić Ž, Krstić P. Holokaust i teologija. 2023;:null-231.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2920 .
Mevorah, Vera, Šarić, Željko, Krstić, Predrag, "Holokaust i teologija" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2920 .

U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?

Lukić, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2022)

TY - JOUR
AU - Lukić, Milica
PY - 2022
UR - https://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/107/203
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2756
AB - Kroz ovaj rad autorka će pokušati da kroz pregled dostupne literature 
čitaoce podseti na neke prednosti i nedostatke građanske participa cije i principe urbanističkog planiranja Beograda u vreme izrade „zlat nog GUP-a“ u periodu 1968-1972. Podsetićemo se mesnih zajednica u 
doba SFRJ i njihove uloge u građanskoj paricipaciji. Takođe, osvrnu ćemo se na „radionicu za popravku grada“ koja je postojala za vreme 
mandata (1982.-1986.) tadašnjeg gradonačelnika Beograda, arhitekte 
Bogdana Bogdanovića, i na njegove knjige Mali urbanizam (1958) i 
Glib i krv (2001) koje bez obzira što su napisane pre više od 64 odno sno 20 godina, i dalje u velikoj meri svojim sadržajem odgovaraju ak tuelnim izazovima sa kojima se suočava urbanistička praksa. 
Nakon kratkog osvrta u prošlost, vraćamo se u sadašnjost, gde 
ćemo se pozabaviti postojećim stanjem, nedostacima i ograničenji ma sadašnjeg nivoa participacije, ali i izazovima koje je nametnula 
pandemija virusa kovid-19. Takođe, predstavljeni su primeri (ne)mo gućnosti učešća građana u procesu izrade nekoliko planskih doku menata vezanih za teritoriju grada Beograda, a koji su izazvali poseb no interesovanje javnosti tokom poslednje dve godine. Na kraju dati 
su neki od predloga na osnovu kojih bi se mogla unaprediti participa cija, sa ciljem aktivnijeg, ravnopravnijeg i transparentnijeg učešća 
građana i građanki u budućem razvoju Beograda.
AB - Through this paper, the author will try to remind the readers of some advantages, but 
also disadvantages of civic participation and the principles of urban planning in Bel grade during the preparation of the “golden GUP” in the period 1968-1972. We will 
recall the local communities in the SFRY era and their role in civic participation. We 
will look back on the “workshop for city repair” that existed during the mandate 
(1982-1986) of the then Belgrade’s Mayor, architect Bogdan Bogdanović, but also to 
his books Mali urbanizam 1958 (engl. Small urbanism) and Glib i krv 2001 (engl. Mud 
and blood), which, regardless of the fact that they were written more than 20 and 64 
years ago, still correspond to a large extent in their content to the current challenges 
faced by the urban planning profession.
After a brief look into the past, we return to the present, where we will address the 
current state, shortcomings, and limitations of the current level of civic participation, 
as well as the challenges imposed by the Covid 19 virus pandemic. Also, examples of 
the (im)possibility of citizens’ participation in the process of drafting several planning 
documents related to the territory of the city of Belgrade, which have aroused special 
public interest during the last two years, were presented. At the end, some proposals 
were given on the basis of which civic participation could be improved, with the aim 
of more active, equal and transparent participation in the future development of 
Belgrade.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?
T1 - Towards the New GUP Belgrade 2041: How to Achieve Fair Citizen Participation?
IS - 2
VL - 3
SP - 333
EP - 356
DO - 10.5281/zenodo.7369712
ER - 
@article{
author = "Lukić, Milica",
year = "2022",
abstract = "Kroz ovaj rad autorka će pokušati da kroz pregled dostupne literature 
čitaoce podseti na neke prednosti i nedostatke građanske participa cije i principe urbanističkog planiranja Beograda u vreme izrade „zlat nog GUP-a“ u periodu 1968-1972. Podsetićemo se mesnih zajednica u 
doba SFRJ i njihove uloge u građanskoj paricipaciji. Takođe, osvrnu ćemo se na „radionicu za popravku grada“ koja je postojala za vreme 
mandata (1982.-1986.) tadašnjeg gradonačelnika Beograda, arhitekte 
Bogdana Bogdanovića, i na njegove knjige Mali urbanizam (1958) i 
Glib i krv (2001) koje bez obzira što su napisane pre više od 64 odno sno 20 godina, i dalje u velikoj meri svojim sadržajem odgovaraju ak tuelnim izazovima sa kojima se suočava urbanistička praksa. 
Nakon kratkog osvrta u prošlost, vraćamo se u sadašnjost, gde 
ćemo se pozabaviti postojećim stanjem, nedostacima i ograničenji ma sadašnjeg nivoa participacije, ali i izazovima koje je nametnula 
pandemija virusa kovid-19. Takođe, predstavljeni su primeri (ne)mo gućnosti učešća građana u procesu izrade nekoliko planskih doku menata vezanih za teritoriju grada Beograda, a koji su izazvali poseb no interesovanje javnosti tokom poslednje dve godine. Na kraju dati 
su neki od predloga na osnovu kojih bi se mogla unaprediti participa cija, sa ciljem aktivnijeg, ravnopravnijeg i transparentnijeg učešća 
građana i građanki u budućem razvoju Beograda., Through this paper, the author will try to remind the readers of some advantages, but 
also disadvantages of civic participation and the principles of urban planning in Bel grade during the preparation of the “golden GUP” in the period 1968-1972. We will 
recall the local communities in the SFRY era and their role in civic participation. We 
will look back on the “workshop for city repair” that existed during the mandate 
(1982-1986) of the then Belgrade’s Mayor, architect Bogdan Bogdanović, but also to 
his books Mali urbanizam 1958 (engl. Small urbanism) and Glib i krv 2001 (engl. Mud 
and blood), which, regardless of the fact that they were written more than 20 and 64 
years ago, still correspond to a large extent in their content to the current challenges 
faced by the urban planning profession.
After a brief look into the past, we return to the present, where we will address the 
current state, shortcomings, and limitations of the current level of civic participation, 
as well as the challenges imposed by the Covid 19 virus pandemic. Also, examples of 
the (im)possibility of citizens’ participation in the process of drafting several planning 
documents related to the territory of the city of Belgrade, which have aroused special 
public interest during the last two years, were presented. At the end, some proposals 
were given on the basis of which civic participation could be improved, with the aim 
of more active, equal and transparent participation in the future development of 
Belgrade.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?, Towards the New GUP Belgrade 2041: How to Achieve Fair Citizen Participation?",
number = "2",
volume = "3",
pages = "333-356",
doi = "10.5281/zenodo.7369712"
}
Lukić, M.. (2022). U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 3(2), 333-356.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7369712
Lukić M. U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2022;3(2):333-356.
doi:10.5281/zenodo.7369712 .
Lukić, Milica, "U susret novom GUP-u Beograda 2041: kako do pravičnije građanske participacije?" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 3, no. 2 (2022):333-356,
https://doi.org/10.5281/zenodo.7369712 . .

The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig

Bojanić, Petar; Brasser, Martin; Ciglia, Paolo

(London : Ubiquity Press, 2021)


                      

                      
Bojanić, P., Brasser, M.,& Ciglia, P.. (2021). The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig. 
London : Ubiquity Press..
https://doi.org/https://doi.org/10.5334/bco
Bojanić P, Brasser M, Ciglia P. The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig. 2021;.
doi:https://doi.org/10.5334/bco .
Bojanić, Petar, Brasser, Martin, Ciglia, Paolo, "The Star for Beginners: Introductions to the Magnum Opus of Franz Rosenzweig" (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.5334/bco . .

Cultures of rejection in the Covid-19 crisis

Opratko, Benjamin; Bojadžijev, Manuela; Bojanić, Sanja M.; Fiket, Irena; Harder, Alexander; Jonsson, Stefan; Nećak, Mirjana; Neegard, Anders; Ortega Soto, Celina; Pudar Draško, Gazela; Sauer, Birgit; Čehajić Stojanović, Kristina

(Routledge, 2021)

TY - JOUR
AU - Opratko, Benjamin
AU - Bojadžijev, Manuela
AU - Bojanić, Sanja M.
AU - Fiket, Irena
AU - Harder, Alexander
AU - Jonsson, Stefan
AU - Nećak, Mirjana
AU - Neegard, Anders
AU - Ortega Soto, Celina
AU - Pudar Draško, Gazela
AU - Sauer, Birgit
AU - Čehajić Stojanović, Kristina
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2636
AB - This article offers a collectively developed analysis of the Covid-19 crisis as it
relates to contemporary cultures of rejection, i.e. the socio-cultural conditions
in which authoritarian and right-wing populist politics thrive, in Europe. We
explore how the pandemic and its management reinforces, transforms and/or
overrides existing antagonisms and institutes new ones in Serbia, Croatia,
Austria, Germany and Sweden. We discuss how the Covid-19 crisis affects the
rise of new statisms; gendered patterns of social reproduction; mobility and
migration; digital infrastructures; and new political mobilizations
PB - Routledge
T2 - Ethnic and Racial Studies
T1 - Cultures of rejection in the Covid-19 crisis
VL - 44
DO - 10.1080/01419870.2020.1859575
ER - 
@article{
author = "Opratko, Benjamin and Bojadžijev, Manuela and Bojanić, Sanja M. and Fiket, Irena and Harder, Alexander and Jonsson, Stefan and Nećak, Mirjana and Neegard, Anders and Ortega Soto, Celina and Pudar Draško, Gazela and Sauer, Birgit and Čehajić Stojanović, Kristina",
year = "2021",
abstract = "This article offers a collectively developed analysis of the Covid-19 crisis as it
relates to contemporary cultures of rejection, i.e. the socio-cultural conditions
in which authoritarian and right-wing populist politics thrive, in Europe. We
explore how the pandemic and its management reinforces, transforms and/or
overrides existing antagonisms and institutes new ones in Serbia, Croatia,
Austria, Germany and Sweden. We discuss how the Covid-19 crisis affects the
rise of new statisms; gendered patterns of social reproduction; mobility and
migration; digital infrastructures; and new political mobilizations",
publisher = "Routledge",
journal = "Ethnic and Racial Studies",
title = "Cultures of rejection in the Covid-19 crisis",
volume = "44",
doi = "10.1080/01419870.2020.1859575"
}
Opratko, B., Bojadžijev, M., Bojanić, S. M., Fiket, I., Harder, A., Jonsson, S., Nećak, M., Neegard, A., Ortega Soto, C., Pudar Draško, G., Sauer, B.,& Čehajić Stojanović, K.. (2021). Cultures of rejection in the Covid-19 crisis. in Ethnic and Racial Studies
Routledge., 44.
https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1859575
Opratko B, Bojadžijev M, Bojanić SM, Fiket I, Harder A, Jonsson S, Nećak M, Neegard A, Ortega Soto C, Pudar Draško G, Sauer B, Čehajić Stojanović K. Cultures of rejection in the Covid-19 crisis. in Ethnic and Racial Studies. 2021;44.
doi:10.1080/01419870.2020.1859575 .
Opratko, Benjamin, Bojadžijev, Manuela, Bojanić, Sanja M., Fiket, Irena, Harder, Alexander, Jonsson, Stefan, Nećak, Mirjana, Neegard, Anders, Ortega Soto, Celina, Pudar Draško, Gazela, Sauer, Birgit, Čehajić Stojanović, Kristina, "Cultures of rejection in the Covid-19 crisis" in Ethnic and Racial Studies, 44 (2021),
https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1859575 . .
18
11

Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea

Birešev Ana

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - BOOK
AU - Birešev Ana
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1227
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T1 - Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1227
ER - 
@book{
author = "Birešev Ana",
year = "2014",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
title = "Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1227"
}
Birešev Ana. (2014). Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1227
Birešev Ana. Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea. 2014;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1227 .
Birešev Ana, "Orionov vodič : otkrivanje dominacije u sociologiji Pjera Burdijea" (2014),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_1227 .

Ekofeminizam : nova politička odgovornost

Drezgić, Rada; Duhaček, Daša; Vasiljević, Jelena

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2012)


                      

                      
Drezgić, R., Duhaček, D.,& Vasiljević, J.. (2012). Ekofeminizam : nova politička odgovornost. 
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_874
Drezgić R, Duhaček D, Vasiljević J. Ekofeminizam : nova politička odgovornost. 2012;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_874 .
Drezgić, Rada, Duhaček, Daša, Vasiljević, Jelena, "Ekofeminizam : nova politička odgovornost" (2012),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_874 .

Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije

Bulatović, Aleksandra; Korać, Srđan

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2006)

TY - CHAP
AU - Bulatović, Aleksandra
AU - Korać, Srđan
PY - 2006
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2551
AB - Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Sklonost ka trpljenju samovoljnog postupanja nosilaca vlasti olakšala je uspostavljanje neformalnih mreža korupcije. Hroničan manjak građanske hrabrosti da se nametnuti korupcijski odnos raskine podstakao je, a potom vremenom produbio, nepoverenje naroda u značaj demokratije za ostvarenje ličnog blagostanja. Pragmatična procena građana da će jedino hod „linijom manjeg otpora” doneti rezultate u komunikaciji sa državnim aparatom podrila je temelje demokratskog poretka pri samom pokušaju njegove izgradnje. Doprinos razumevanju fenomenologije korupcije u kontekstu stvaranja modernse srpske države autori daju kroz podsećanje na koren sukoba u društvu (uvek je povezan sa nastojanjem da se sprovede pretežniji, važniji interes), na poverenje (javnosti želi da vidi na vlasti ljude u koje može da ima poverenje), na značaj i posledice revizije istorije, kao i na uzročnoposledičnu vezu traganja i nalaženja u kontekstu pogrešnih identite kao pribežišta jednog društva.
AB - Understanding the relationship between corruption and the development of the modern Serbian state requires consideration of the effects of several interrelated factors. The historical circumstances that accompanied the renewal of the Serbian state-building and national idea throughout the nineteenth and twentieth centuries did not affect the launch of more lasting political processes that would strengthen democratic institutions and have a beneficial effect on strengthening civil society and market economy. In contrast, historical circumstances have favorably influenced the creation of a tolerant attitude towards corruption. The propensity to suffer arbitrary actions by government officials has facilitated the establishment of informal corruption networks. The chronic lack of civic courage to break the imposed corruption relationship has encouraged, and then deepened over time, the people's distrust of the importance of democracy for personal well-being. The pragmatic assessment of the citizens that only a walk "along the line of least resistance" will bring results in communication with the state apparatus has undermined the foundations of the democratic order in the very attempt to build it. The authors contribute to the understanding of the phenomenology of corruption in the context of the creation of a modern Serbian state by recalling the root of conflict in society (always associated with the effort to implement the predominant, important interest), trust (the public wants to see trusted people in power ), the importance and consequences of the revision of history, as well as the causal link between searching and finding in the context of wrong identities as a refuge for a societ
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
PB - Beograd: Centar za menadžment
T2 - Korupcija i razvoj moderne srpske države
T1 - Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije
SP - 7
EP - 28
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551
ER - 
@inbook{
author = "Bulatović, Aleksandra and Korać, Srđan",
year = "2006",
abstract = "Sagledavanje odnosa korupcije i razvoja moderne srpske države zahteva razmatranje dejstva više međusobno povezanih činilaca. Istorijske okolnosti koje su kroz devetnaesti i dvadeseti vek pratile obnovu srpske državotvorne i nacionalne ideje nisu pogodovale pokretanju trajnijih političkih procesa koji bi učvrstili demokratske ustanove i blagotvorno delovali na jačanje građanskog društva i tržišne privrede. Nasuprot tome, istorijske okolnosti povoljno su uticale na stvaranje tolerantnog stava prema korupciji. Sklonost ka trpljenju samovoljnog postupanja nosilaca vlasti olakšala je uspostavljanje neformalnih mreža korupcije. Hroničan manjak građanske hrabrosti da se nametnuti korupcijski odnos raskine podstakao je, a potom vremenom produbio, nepoverenje naroda u značaj demokratije za ostvarenje ličnog blagostanja. Pragmatična procena građana da će jedino hod „linijom manjeg otpora” doneti rezultate u komunikaciji sa državnim aparatom podrila je temelje demokratskog poretka pri samom pokušaju njegove izgradnje. Doprinos razumevanju fenomenologije korupcije u kontekstu stvaranja modernse srpske države autori daju kroz podsećanje na koren sukoba u društvu (uvek je povezan sa nastojanjem da se sprovede pretežniji, važniji interes), na poverenje (javnosti želi da vidi na vlasti ljude u koje može da ima poverenje), na značaj i posledice revizije istorije, kao i na uzročnoposledičnu vezu traganja i nalaženja u kontekstu pogrešnih identite kao pribežišta jednog društva., Understanding the relationship between corruption and the development of the modern Serbian state requires consideration of the effects of several interrelated factors. The historical circumstances that accompanied the renewal of the Serbian state-building and national idea throughout the nineteenth and twentieth centuries did not affect the launch of more lasting political processes that would strengthen democratic institutions and have a beneficial effect on strengthening civil society and market economy. In contrast, historical circumstances have favorably influenced the creation of a tolerant attitude towards corruption. The propensity to suffer arbitrary actions by government officials has facilitated the establishment of informal corruption networks. The chronic lack of civic courage to break the imposed corruption relationship has encouraged, and then deepened over time, the people's distrust of the importance of democracy for personal well-being. The pragmatic assessment of the citizens that only a walk "along the line of least resistance" will bring results in communication with the state apparatus has undermined the foundations of the democratic order in the very attempt to build it. The authors contribute to the understanding of the phenomenology of corruption in the context of the creation of a modern Serbian state by recalling the root of conflict in society (always associated with the effort to implement the predominant, important interest), trust (the public wants to see trusted people in power ), the importance and consequences of the revision of history, as well as the causal link between searching and finding in the context of wrong identities as a refuge for a societ",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd: Centar za menadžment",
journal = "Korupcija i razvoj moderne srpske države",
booktitle = "Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije",
pages = "7-28",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551"
}
Bulatović, A.,& Korać, S.. (2006). Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije. in Korupcija i razvoj moderne srpske države
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 7-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551
Bulatović A, Korać S. Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije. in Korupcija i razvoj moderne srpske države. 2006;:7-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551 .
Bulatović, Aleksandra, Korać, Srđan, "Razvoj moderne srpske države u kontekstu korupcije" in Korupcija i razvoj moderne srpske države (2006):7-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2551 .