Resanović, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-0423-9014
 • Resanović, Milica (28)
 • Resanovic, Milica (1)

Author's Bibliography

Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas

Resanović, Milica

(Beograd : Filozofski fakultet, 2023)

TY - THES
AU - Resanović, Milica
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3818
AB - Predmet ove disertacije predstavljaju procesi proizvodnje, održavanja i menjanja simboličkih granica u književnom polju u savremenoj Srbiji. Osnovni cilj istraživanja se odnosi na identifikaciju, opis i tumačenje različitih praksi i diskurzivnih strategija kojima se pisci i izdavači koriste kada nastoje da razgraniče književno polje od drugih segmenata društvenog prostora, kao i kada procenjuju druge aktere i sebe same u okviru polja. Istraživanje je inspirisano teorijom polja
Pjera Burdijea, koji je književna polja posmatra kao relativno autonomne prostore u kojem se akteri 
među sobom takmiče kako bi stekli književno priznanje. Pomoćne teorijske oslonce predstavljaju
sociologija vrednovanja i ocenjivanja i postburdijeovski pristupi u sociologiji književnosti. Budući 
da su u fokusu istraživanja strategije razgraničavanja i simboličke borbe koje su u osnovi 
diskurzivne prirode, sprovedeno je kvalitativno istraživanje. Glavni izvor podataka predstavljaju 
polustrukturisani intervjui sprovedeni sa piscima i izdavačima, a pomoćni izvor podataka 
predstavljaju različiti tipovi dokumenata (npr. podaci o čitanosti, liste dobitnika nagrada, podaci o 
godišnjoj proizvodnji, itd.) i novinski članici. Prikaz nalaza istraživanja počinje skicom stanja 
izdavaštva i knjižarstva. Potom je ispitivano da li se danas polje možemo smatrati autonomnim
domenom i koje linije podele postoje unutar njega. Nalazi upućuju na prisustvo uverenja o važnosti 
relativne autonomije polja, ali da se unutar polja vode borbe klasifikacija koje nisu nužno drugačije 
od onih koje se vode u širem društvenom prostoru, budući da je za povlačenje granica u polju važan i niz neknjiževnih kriterijuma. Pored toga, diskutovano je i kao akteri tumače odnos između 
nacionalnog polja, i regionalnog, odnosno, globalnog polja.
AB - The subject of this dissertation is the processes of production, maintenance, and 
transformation of symbolic boundaries in the literary field in contemporary Serbia. The main 
objective of the research is to identify, describe, and interpret various practices and discursive 
strategies used by writers and publishers when attempting to distinguish the literary field from other 
segments of the social space, as well as when evaluating other actors and themselves within the 
field. The research is inspired by Pierre Bourdieu's field theory, in which literary fields are viewed 
as relatively autonomous spaces where actors compete among themselves to gain literary prestige. 
Supplementary theoretical frameworks include the sociology of valuation and evaluation (SVE), as 
well as post-Bourdieuian approaches in the sociology of literature. Since the research focuses on
differentiation strategies and symbolic struggles that are fundamentally discursive in nature, a 
qualitative research approach has been employed. The main source of data consists of semi structured interviews conducted with writers and publishers, while auxiliary data sources 
encompass various types of documents (e.g. readership data, lists of award winners, annual 
production data, etc.) and newspaper articles. The presentation of research findings begins with a 
sketch of the publishing and bookselling landscape. Following that, the analysis is carried out to
determine whether the field can be considered an autonomous domain today and what lines of 
division exist within it. The findings indicate the presence of beliefs concerning the importance of 
the field's relative autonomy, while also highlighting classification struggles within the field that 
may not significantly differ from those in the broader social space since drawing boundaries within 
the field is influenced by a range of non-literary criteria. Furthermore, the interpretation of the 
relationship between the national, regional, and global literary fields is also discussed.
PB - Beograd : Filozofski fakultet
T1 - Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3818
ER - 
@phdthesis{
author = "Resanović, Milica",
year = "2023",
abstract = "Predmet ove disertacije predstavljaju procesi proizvodnje, održavanja i menjanja simboličkih granica u književnom polju u savremenoj Srbiji. Osnovni cilj istraživanja se odnosi na identifikaciju, opis i tumačenje različitih praksi i diskurzivnih strategija kojima se pisci i izdavači koriste kada nastoje da razgraniče književno polje od drugih segmenata društvenog prostora, kao i kada procenjuju druge aktere i sebe same u okviru polja. Istraživanje je inspirisano teorijom polja
Pjera Burdijea, koji je književna polja posmatra kao relativno autonomne prostore u kojem se akteri 
među sobom takmiče kako bi stekli književno priznanje. Pomoćne teorijske oslonce predstavljaju
sociologija vrednovanja i ocenjivanja i postburdijeovski pristupi u sociologiji književnosti. Budući 
da su u fokusu istraživanja strategije razgraničavanja i simboličke borbe koje su u osnovi 
diskurzivne prirode, sprovedeno je kvalitativno istraživanje. Glavni izvor podataka predstavljaju 
polustrukturisani intervjui sprovedeni sa piscima i izdavačima, a pomoćni izvor podataka 
predstavljaju različiti tipovi dokumenata (npr. podaci o čitanosti, liste dobitnika nagrada, podaci o 
godišnjoj proizvodnji, itd.) i novinski članici. Prikaz nalaza istraživanja počinje skicom stanja 
izdavaštva i knjižarstva. Potom je ispitivano da li se danas polje možemo smatrati autonomnim
domenom i koje linije podele postoje unutar njega. Nalazi upućuju na prisustvo uverenja o važnosti 
relativne autonomije polja, ali da se unutar polja vode borbe klasifikacija koje nisu nužno drugačije 
od onih koje se vode u širem društvenom prostoru, budući da je za povlačenje granica u polju važan i niz neknjiževnih kriterijuma. Pored toga, diskutovano je i kao akteri tumače odnos između 
nacionalnog polja, i regionalnog, odnosno, globalnog polja., The subject of this dissertation is the processes of production, maintenance, and 
transformation of symbolic boundaries in the literary field in contemporary Serbia. The main 
objective of the research is to identify, describe, and interpret various practices and discursive 
strategies used by writers and publishers when attempting to distinguish the literary field from other 
segments of the social space, as well as when evaluating other actors and themselves within the 
field. The research is inspired by Pierre Bourdieu's field theory, in which literary fields are viewed 
as relatively autonomous spaces where actors compete among themselves to gain literary prestige. 
Supplementary theoretical frameworks include the sociology of valuation and evaluation (SVE), as 
well as post-Bourdieuian approaches in the sociology of literature. Since the research focuses on
differentiation strategies and symbolic struggles that are fundamentally discursive in nature, a 
qualitative research approach has been employed. The main source of data consists of semi structured interviews conducted with writers and publishers, while auxiliary data sources 
encompass various types of documents (e.g. readership data, lists of award winners, annual 
production data, etc.) and newspaper articles. The presentation of research findings begins with a 
sketch of the publishing and bookselling landscape. Following that, the analysis is carried out to
determine whether the field can be considered an autonomous domain today and what lines of 
division exist within it. The findings indicate the presence of beliefs concerning the importance of 
the field's relative autonomy, while also highlighting classification struggles within the field that 
may not significantly differ from those in the broader social space since drawing boundaries within 
the field is influenced by a range of non-literary criteria. Furthermore, the interpretation of the 
relationship between the national, regional, and global literary fields is also discussed.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet",
title = "Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3818"
}
Resanović, M.. (2023). Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas. 
Beograd : Filozofski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3818
Resanović M. Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3818 .
Resanović, Milica, "Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3818 .

Burdijeova teoretizacija društvenih polja

Resanović, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - CHAP
AU - Resanović, Milica
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3665
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Pjer Burdije: radikalna misao i praxis
T1 - Burdijeova teoretizacija društvenih polja
SP - 66
EP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3665
ER - 
@inbook{
author = "Resanović, Milica",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Pjer Burdije: radikalna misao i praxis",
booktitle = "Burdijeova teoretizacija društvenih polja",
pages = "66-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3665"
}
Resanović, M.. (2023). Burdijeova teoretizacija društvenih polja. in Pjer Burdije: radikalna misao i praxis
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 66-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3665
Resanović M. Burdijeova teoretizacija društvenih polja. in Pjer Burdije: radikalna misao i praxis. 2023;:66-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3665 .
Resanović, Milica, "Burdijeova teoretizacija društvenih polja" in Pjer Burdije: radikalna misao i praxis (2023):66-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3665 .

Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu

Resanović, Milica; Prodanović, Srđan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - CHAP
AU - Resanović, Milica
AU - Prodanović, Srđan
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3742
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Priručnik kritike
T1 - Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu
SP - 355
EP - 384
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3742
ER - 
@inbook{
author = "Resanović, Milica and Prodanović, Srđan",
year = "2023",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Priručnik kritike",
booktitle = "Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu",
pages = "355-384",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3742"
}
Resanović, M.,& Prodanović, S.. (2023). Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu. in Priručnik kritike
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 355-384.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3742
Resanović M, Prodanović S. Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu. in Priručnik kritike. 2023;:355-384.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3742 .
Resanović, Milica, Prodanović, Srđan, "Poreklo i priroda kritičkog u kritičkom realizmu" in Priručnik kritike (2023):355-384,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3742 .

Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji

Resanović, Milica

(Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2023)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3672
AB - Rad ispituje klasifikacijske borbe u književnom polju u Srbiji oslanjajući se na Burdijeovu (Pierre Bourdieu) teoriju književnog polja i sociologiju vrednovanja i ocenjivanja. Preciznije, rad želi da ispita Burdijeovu tezu da su književna polja relativno autonomni domeni podeljeni na dva potpolja, ograničene i masovne proizvodnje. Teza da se polja književne proizvodnje nužno dele između ova dva sektora nadahnula je brojne istraživače, ali se istovremeno i suočila s kritikama koje tvrde da je zastarela u savremenom kontekstu. Tragom debata koje se tiču načina strukturacije polja književne proizvodnje, a uz primenu inovativnih konceptualnih i metodoloških alata koji dolaze iz sociologije vrednovanja, u ovom radu se ispituju evaluativni kriterijumi koje akteri književnog polja u Srbiji danas koriste u proceni rada drugih aktera i proizvoda u polju. Poseban akcenat je stavljen na to na to kako akteri konceptualizuju podelu između tzv. „ograničene“ i „masovne“ proizvodnje. Na temelju prikupljenih podataka putem polustrukturisanih intervjua sprovedenih sa piscima i izdavačima analizira se kako se pojmovi „visoka“ i „niska“ književnost, kao i „umetnička“ i „komercijalna“/“popularna“ književnost tumače i koriste u simboličkim borbama. S tim u vezi, analizira se i koji akteri, u zavisnosti od pozicije koju zauzimaju u polju, odnosno od književnog ugleda koji uživaju i komercijalnog uspeha koji ostvaruju, koriste negativne pojmove iz navedenih pojmovnih parova kada nastoje određene aktere i knjige da isključe iz književnog polja. Ne samo da se isključivanje ovih pojava identifikuje kao jedna od strategija simboličke borbe, već se prikazuje i da prihvatanje njihovog postojanja ili čak afirmativno odnošenje prema njima predstavlja resurs u borbama klasifikacija. Ovaj rad doprinosi razumevanju dinamike polja književne proizvodnje u Srbiji koje je prethodnih godina doživelo radikalne promene usled intenzivne komercijalizacije i dominacije velikih lanaca, a ujedno i otvara vrata za dalja razmatranja kako se koncepti Burdijeove teorije polja mogu primeniti u današnjim društvima.
PB - Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
C3 - Knjiga apstrakata – Naučni skup: Antropologija književnosti, umetnosti i medija
T1 - Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji
SP - 7
EP - 8
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3672
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2023",
abstract = "Rad ispituje klasifikacijske borbe u književnom polju u Srbiji oslanjajući se na Burdijeovu (Pierre Bourdieu) teoriju književnog polja i sociologiju vrednovanja i ocenjivanja. Preciznije, rad želi da ispita Burdijeovu tezu da su književna polja relativno autonomni domeni podeljeni na dva potpolja, ograničene i masovne proizvodnje. Teza da se polja književne proizvodnje nužno dele između ova dva sektora nadahnula je brojne istraživače, ali se istovremeno i suočila s kritikama koje tvrde da je zastarela u savremenom kontekstu. Tragom debata koje se tiču načina strukturacije polja književne proizvodnje, a uz primenu inovativnih konceptualnih i metodoloških alata koji dolaze iz sociologije vrednovanja, u ovom radu se ispituju evaluativni kriterijumi koje akteri književnog polja u Srbiji danas koriste u proceni rada drugih aktera i proizvoda u polju. Poseban akcenat je stavljen na to na to kako akteri konceptualizuju podelu između tzv. „ograničene“ i „masovne“ proizvodnje. Na temelju prikupljenih podataka putem polustrukturisanih intervjua sprovedenih sa piscima i izdavačima analizira se kako se pojmovi „visoka“ i „niska“ književnost, kao i „umetnička“ i „komercijalna“/“popularna“ književnost tumače i koriste u simboličkim borbama. S tim u vezi, analizira se i koji akteri, u zavisnosti od pozicije koju zauzimaju u polju, odnosno od književnog ugleda koji uživaju i komercijalnog uspeha koji ostvaruju, koriste negativne pojmove iz navedenih pojmovnih parova kada nastoje određene aktere i knjige da isključe iz književnog polja. Ne samo da se isključivanje ovih pojava identifikuje kao jedna od strategija simboličke borbe, već se prikazuje i da prihvatanje njihovog postojanja ili čak afirmativno odnošenje prema njima predstavlja resurs u borbama klasifikacija. Ovaj rad doprinosi razumevanju dinamike polja književne proizvodnje u Srbiji koje je prethodnih godina doživelo radikalne promene usled intenzivne komercijalizacije i dominacije velikih lanaca, a ujedno i otvara vrata za dalja razmatranja kako se koncepti Burdijeove teorije polja mogu primeniti u današnjim društvima.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Knjiga apstrakata – Naučni skup: Antropologija književnosti, umetnosti i medija",
title = "Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji",
pages = "7-8",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3672"
}
Resanović, M.. (2023). Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji. in Knjiga apstrakata – Naučni skup: Antropologija književnosti, umetnosti i medija
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 7-8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3672
Resanović M. Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji. in Knjiga apstrakata – Naučni skup: Antropologija književnosti, umetnosti i medija. 2023;:7-8.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3672 .
Resanović, Milica, "Klasifikacijske borbe oko „komercijalne“ književnosti u polju književne proizvodnje u današnjoj Srbiji" in Knjiga apstrakata – Naučni skup: Antropologija književnosti, umetnosti i medija (2023):7-8,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3672 .

Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama

Toković, Milena; Resanović, Milica; Nišlić, Ivan

(Asocijacija prostornih planera Srbije Beograd, 2023)

TY - CONF
AU - Toković, Milena
AU - Resanović, Milica
AU - Nišlić, Ivan
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3664
AB - Digitalni prostori su sve značajniji u procesu promovisanja kulturnog identiteta
gradova. Ljudi, kako navodi Čejko (2019), koristeći digitalne tehnologije konstruišu i
okruženje koje predstavlja sociomentalni prostor, zbog uspostavljanja veza koje se održavaju
više mentalno nego fi zički. Tako se „danas krećemo u dva ravnopravna životna prostora koja
postoje paralelno, u svom ofl ajn i onlajn okruženju“ (Kacer, 2019). Pandemija kovid 19
(re)aktivirala je debate o utopijskoj i distopijskoj perspektivi korišćenja digitalnih prostora
kulturne potrošnje. Ova krizna situacija ukazala je na značaj savremene tehnologije u
promociji kulturnog identiteta grada. Cilj ovog rada je da prikaže na koji način su institucije
kulture iskoristile prednosti savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada,
ali i da ukaže na sva ograničenja digitalnog prostora u recepciji kulturnih sadržaja. U radu će
biti korišćeni podaci istraživanja Kraj sezone pre kraja sezone? Strategije u kulturi u kriznim
situacijama Filozofskog fakulteta u Beogradu.
AB - Digital spaces are becoming increasingly signifi cant in the process of promoting
the cultural identity of cities. According to Chayko, people, by using digital technologies,
construct an environment that represents a socio-mental space, as the connections
maintained within it are more mental than physical. Therefore, “today we are navigating
between two equal living spaces that exist in parallel, in our offl ine and online environments”
(Katzer, 2019). The COVID-19 pandemic has (re)activated debates on the utopian and
dystopian perspectives of using digital spaces for cultural consumption. This crisis has
highlighted the importance of modern technology in promoting the cultural identity of a city.
The aim of this paper is to illustrate how cultural institutions have utilized the advantages
of modern technology in promoting the cultural identity of a city, while also pointing out the limitations of the digital space in the reception of cultural content. The paper will rely on
data from the research The End of the Season Before the End of the Season? Strategies in
Culture in Crisis Situations conducted by the Institute of Sociological Research, Faculty of
Philosophy in Belgrade.
PB - Asocijacija prostornih planera Srbije Beograd
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
T1 - Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama
SP - 277
EP - 284
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3664
ER - 
@conference{
author = "Toković, Milena and Resanović, Milica and Nišlić, Ivan",
year = "2023",
abstract = "Digitalni prostori su sve značajniji u procesu promovisanja kulturnog identiteta
gradova. Ljudi, kako navodi Čejko (2019), koristeći digitalne tehnologije konstruišu i
okruženje koje predstavlja sociomentalni prostor, zbog uspostavljanja veza koje se održavaju
više mentalno nego fi zički. Tako se „danas krećemo u dva ravnopravna životna prostora koja
postoje paralelno, u svom ofl ajn i onlajn okruženju“ (Kacer, 2019). Pandemija kovid 19
(re)aktivirala je debate o utopijskoj i distopijskoj perspektivi korišćenja digitalnih prostora
kulturne potrošnje. Ova krizna situacija ukazala je na značaj savremene tehnologije u
promociji kulturnog identiteta grada. Cilj ovog rada je da prikaže na koji način su institucije
kulture iskoristile prednosti savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada,
ali i da ukaže na sva ograničenja digitalnog prostora u recepciji kulturnih sadržaja. U radu će
biti korišćeni podaci istraživanja Kraj sezone pre kraja sezone? Strategije u kulturi u kriznim
situacijama Filozofskog fakulteta u Beogradu., Digital spaces are becoming increasingly signifi cant in the process of promoting
the cultural identity of cities. According to Chayko, people, by using digital technologies,
construct an environment that represents a socio-mental space, as the connections
maintained within it are more mental than physical. Therefore, “today we are navigating
between two equal living spaces that exist in parallel, in our offl ine and online environments”
(Katzer, 2019). The COVID-19 pandemic has (re)activated debates on the utopian and
dystopian perspectives of using digital spaces for cultural consumption. This crisis has
highlighted the importance of modern technology in promoting the cultural identity of a city.
The aim of this paper is to illustrate how cultural institutions have utilized the advantages
of modern technology in promoting the cultural identity of a city, while also pointing out the limitations of the digital space in the reception of cultural content. The paper will rely on
data from the research The End of the Season Before the End of the Season? Strategies in
Culture in Crisis Situations conducted by the Institute of Sociological Research, Faculty of
Philosophy in Belgrade.",
publisher = "Asocijacija prostornih planera Srbije Beograd, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine",
title = "Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama",
pages = "277-284",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3664"
}
Toković, M., Resanović, M.,& Nišlić, I.. (2023). Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama. in Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
Asocijacija prostornih planera Srbije Beograd., 277-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3664
Toković M, Resanović M, Nišlić I. Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama. in Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. 2023;:277-284.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3664 .
Toković, Milena, Resanović, Milica, Nišlić, Ivan, "Uloga digitalnog prostora i savremene tehnologije u promociji kulturnog identiteta grada u kriznim situacijama" in Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine (2023):277-284,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3664 .

Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia

Resanović, Milica; Spasić, Ivana

(2023)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Spasić, Ivana
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3209
AB - The paper analyzes recent activism in the digital sphere by representatives of the new Serbian right, a group of conservative intellectuals with a self-appointed role in what they explicitly call the “culture wars” and particularly engaged in attacks on “gender ideology”. Data gathered from posts, articles, journalistic pieces, and statements in podcasts, in which various aspects of gender and sexuality are tackled will be analyzed using the tools of Civil Sphere Theory. CST seems particularly helpful in this case because these actors and their discourse entertain a multiply ambiguous relation to the idea of “civility”, of which several aspects will be discussed. The first aspect concerns the paradox of “uncivil society”, since the new Serbian right speaks from within civil society and urges civil action in the name of cherished values, but their arguments are based on highly un-civil exclusionary categorizations of whole groups of citizens. The second aspect is that they call for civic, non-institutional, even “guerilla” mobilization of citizens, because state institutions are allegedly colonized by foreign interests and their domestic hirelings, while on the other hand these actors themselves almost always occupy positions of institutional
power, and their activities often result in institutional change (e.g. changed educational policies). Thirdly, the final irony to be discussed is a curious internationalism of this discourse: while it is obsessively protective of the nation and insists that the Serbian state is held captive to foreign powers, especially the USA, almost all the arguments used are not home-grown but rather copied from this same USA, that is, from the American new right.
C3 - Civil Sphere Theory Conference 2023
T1 - Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3209
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Spasić, Ivana",
year = "2023",
abstract = "The paper analyzes recent activism in the digital sphere by representatives of the new Serbian right, a group of conservative intellectuals with a self-appointed role in what they explicitly call the “culture wars” and particularly engaged in attacks on “gender ideology”. Data gathered from posts, articles, journalistic pieces, and statements in podcasts, in which various aspects of gender and sexuality are tackled will be analyzed using the tools of Civil Sphere Theory. CST seems particularly helpful in this case because these actors and their discourse entertain a multiply ambiguous relation to the idea of “civility”, of which several aspects will be discussed. The first aspect concerns the paradox of “uncivil society”, since the new Serbian right speaks from within civil society and urges civil action in the name of cherished values, but their arguments are based on highly un-civil exclusionary categorizations of whole groups of citizens. The second aspect is that they call for civic, non-institutional, even “guerilla” mobilization of citizens, because state institutions are allegedly colonized by foreign interests and their domestic hirelings, while on the other hand these actors themselves almost always occupy positions of institutional
power, and their activities often result in institutional change (e.g. changed educational policies). Thirdly, the final irony to be discussed is a curious internationalism of this discourse: while it is obsessively protective of the nation and insists that the Serbian state is held captive to foreign powers, especially the USA, almost all the arguments used are not home-grown but rather copied from this same USA, that is, from the American new right.",
journal = "Civil Sphere Theory Conference 2023",
title = "Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3209"
}
Resanović, M.,& Spasić, I.. (2023). Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia. in Civil Sphere Theory Conference 2023.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3209
Resanović M, Spasić I. Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia. in Civil Sphere Theory Conference 2023. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3209 .
Resanović, Milica, Spasić, Ivana, "Against the 'New Janissaries': Anti-Gender Ideology Media Activism in Serbia" in Civil Sphere Theory Conference 2023 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3209 .

Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic

Resanović, Milica; Toković, Milena

(Zadar: Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2023)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Toković, Milena
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3137
AB - Immediately after the COVID-19 virus pandemic broke out in Serbia, there were significant changes in the cultural sector. The pandemic affected the cultural sector in terms of prohibition of organizing events during the states of emergency, reduced number of visitors after the states of emergency, cancellation of projects that depended on international cooperation, and consequently the financial incomes decreased radically. Although the Government of the Republic of Serbia adopted a measure of non-refundable financial aid, numerous objections appeared in the public sphere that by this measure the Government did not manage to address problems of cultural workers and some cultural organizations in the pandemics. Despite all the difficulties, including insufficient state support, cultural institutions and organizations tried to adapt to the new conditions and to offer content online, in order to continue their work and active communication with their audience. This paper analyses qualitative data collected in the project "The end of the season before the end of the season? Strategies in the cultural sector in the crisis" conducted by the Institute for Sociological Research of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Drawing on qualitative interviews with 20 cultural workers from cultural areas that had been particularly threatened during the pandemic such as theatre, festivals, cinemas, and museums, firstly we examine whether cultural workers conceptualized "culture as care". Specifically, it is analysed how cultural workers connect their professional activities (or the lack of them) during the pandemic with the topic of community welfare in crisis conditions. In the second part of the analysis, the focus is shifted to questions of how this population perceives "care for culture" in crisis conditions. Therefore, it is examined whether they identify the state or the other actors (civil society, citizens) as a provider of this care, and how they evaluate the contribution of the state and the other actors to the maintenance of the cultural sector as a public good in practice.
PB - Zadar: Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
C3 - In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans
T1 - Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic
SP - 52
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3137
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Toković, Milena",
year = "2023",
abstract = "Immediately after the COVID-19 virus pandemic broke out in Serbia, there were significant changes in the cultural sector. The pandemic affected the cultural sector in terms of prohibition of organizing events during the states of emergency, reduced number of visitors after the states of emergency, cancellation of projects that depended on international cooperation, and consequently the financial incomes decreased radically. Although the Government of the Republic of Serbia adopted a measure of non-refundable financial aid, numerous objections appeared in the public sphere that by this measure the Government did not manage to address problems of cultural workers and some cultural organizations in the pandemics. Despite all the difficulties, including insufficient state support, cultural institutions and organizations tried to adapt to the new conditions and to offer content online, in order to continue their work and active communication with their audience. This paper analyses qualitative data collected in the project "The end of the season before the end of the season? Strategies in the cultural sector in the crisis" conducted by the Institute for Sociological Research of the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Drawing on qualitative interviews with 20 cultural workers from cultural areas that had been particularly threatened during the pandemic such as theatre, festivals, cinemas, and museums, firstly we examine whether cultural workers conceptualized "culture as care". Specifically, it is analysed how cultural workers connect their professional activities (or the lack of them) during the pandemic with the topic of community welfare in crisis conditions. In the second part of the analysis, the focus is shifted to questions of how this population perceives "care for culture" in crisis conditions. Therefore, it is examined whether they identify the state or the other actors (civil society, citizens) as a provider of this care, and how they evaluate the contribution of the state and the other actors to the maintenance of the cultural sector as a public good in practice.",
publisher = "Zadar: Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans",
title = "Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic",
pages = "52-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3137"
}
Resanović, M.,& Toković, M.. (2023). Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic. in In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans
Zadar: Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru; Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 52-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3137
Resanović M, Toković M. Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic. in In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans. 2023;:52-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3137 .
Resanović, Milica, Toković, Milena, "Culture as Care and Care for Culture During the Pandemic" in In the Frictions: Fragments of Care, Health and Wellbeing in the Balkans (2023):52-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3137 .

The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations

Resanović, Milica; Toković, Milena

(Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia, 2023)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Toković, Milena
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2930
AB - The post-socialist transformation introduced changes not only in the political and economic realms, but in the cultural sphere as well. The transitional model of cultural policy became dominant, which meant mixed funding sources from both public and private sectors participating in creating conditions for the sustainability of cultural manifestations, with the central role of the state. The penetration of a market orientation and poor state funding in the cultural sector negatively affected cultural workers’ economic position and therefore hindered the possibilities of creativity and artistic freedom. All these difficulties and challenges present among cultural workers increased due to the COVID-19 pandemic. The pandemic led to bans on cultural events during lockdowns, reduced number of visitors afterwards, cancellation of projects that depended on international cooperation, and financial problems for cultural workers. Despite the challenges, cultural institutions and organizations attempted to adapt to the new conditions by providing online content in order to sustain their programmes and maintain active communication with their audience. This paper focuses on the analysis of qualitative data collected in the project “The end of the season before the end of the season? Strategies in the cultural sector during the crisis” conducted by the Institute for Sociological Research of the Faculty of Philosophy in Belgrade. Drawing on qualitative interviews with 20 cultural workers from cultural areas that were particularly threatened during the pandemic, we analyse the biggest challenges that organizations/cultural institutions were facing during the pandemic (event program/cultural program, human resources, issue of public/employee health safety, finances). Additionally, since setting up online events was in some cases the only way to continue the program, emphasis will be placed on the analysis of the advantages and disadvantages of organizing a cultural event online, and difference between online and offline experience both in organizing cultural events during the pandemic and in the reception of cultural content.
PB - Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia
C3 - Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies
T1 - The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations
SP - 28
EP - 28
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2930
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Toković, Milena",
year = "2023",
abstract = "The post-socialist transformation introduced changes not only in the political and economic realms, but in the cultural sphere as well. The transitional model of cultural policy became dominant, which meant mixed funding sources from both public and private sectors participating in creating conditions for the sustainability of cultural manifestations, with the central role of the state. The penetration of a market orientation and poor state funding in the cultural sector negatively affected cultural workers’ economic position and therefore hindered the possibilities of creativity and artistic freedom. All these difficulties and challenges present among cultural workers increased due to the COVID-19 pandemic. The pandemic led to bans on cultural events during lockdowns, reduced number of visitors afterwards, cancellation of projects that depended on international cooperation, and financial problems for cultural workers. Despite the challenges, cultural institutions and organizations attempted to adapt to the new conditions by providing online content in order to sustain their programmes and maintain active communication with their audience. This paper focuses on the analysis of qualitative data collected in the project “The end of the season before the end of the season? Strategies in the cultural sector during the crisis” conducted by the Institute for Sociological Research of the Faculty of Philosophy in Belgrade. Drawing on qualitative interviews with 20 cultural workers from cultural areas that were particularly threatened during the pandemic, we analyse the biggest challenges that organizations/cultural institutions were facing during the pandemic (event program/cultural program, human resources, issue of public/employee health safety, finances). Additionally, since setting up online events was in some cases the only way to continue the program, emphasis will be placed on the analysis of the advantages and disadvantages of organizing a cultural event online, and difference between online and offline experience both in organizing cultural events during the pandemic and in the reception of cultural content.",
publisher = "Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia",
journal = "Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies",
title = "The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations",
pages = "28-28",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2930"
}
Resanović, M.,& Toković, M.. (2023). The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations. in Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies
Belgrade : Sociological Scientific Society of Serbia., 28-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2930
Resanović M, Toković M. The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations. in Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies. 2023;:28-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2930 .
Resanović, Milica, Toković, Milena, "The transitional model of cultural policy and its implications in crisis situations" in Sociological Perspectives on Contemporary Post-Yugoslav Societies (2023):28-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2930 .

Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije

Resanović, Milica; Petrović Trifunović, Tamara

(Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 2023)

TY - CHAP
AU - Resanović, Milica
AU - Petrović Trifunović, Tamara
PY - 2023
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2869
AB - U radu ćemo nastojati da istražimo mogućnosti primene analize diskursa kao tehnike za proučavanje različitih značenjskih aspekata društvenog života tokom pandemije kovida 19. Primena analize diskursa (konkretno, kritičke analize diskursa) ispituje se na primeru dva istraživanja o diskurzivnim konstrukcijama same krize i reakcijama različitih aktera u društvu Srbije na nju, sprovedena tokom trajanja same pandemije (2021). Jedno od navedenih istraživanja je posvećeno analizi diskursa državnog vrha o odgovoru Srbije na krizu izazvanu pandemijom, a drugo analizi simboličkih borbi koje su se odvijale na relaciji između predstavnika crkvene i građanske sfere. Uprkos razlikama u temama, sprovođenje oba istraživanja pratio je sličan set izazova, a centralni problemi se tiču: 1) selekcije i dostupnosti građe; 2) odsustva preciznih smernica za kodiranje i analizu građe; 3) raskoraka između diskursa i prakse posmatranih aktera; 4) razlika između diskursa aktera i njihove medijske reprezentacije; i 5) mogućnosti identifikacije dominantnog diskursa u medijskom sadržaju. Cilj rada je da se problematizuju izazovi koji su pratili sprovođenje ovih istraživanja, bilo da je reč o izazovima koji prate primenu analize diskursa kao istraživačke tehnike uopšte, bilo da su u pitanju izazovi prilikom istraživanja pandemije ili kada se istraživanje sprovodi u pandemiji. Potom, ispituju se mogućnosti za prevazilaženje navedenih problema, te se na kraju osvetljavaju prednosti primene analize diskursa kako u praktično-istraživačkom smislu (posebno u uslovima pandemije) tako i na saznajnom nivou.
AB - : This paper aims to explore the possibilities of applying discourse analysis as a research technique for analyzing meaningful aspects of social life during the COVID-19 pandemic. The application of discourse analysis (specifically, critical discourse analysis) is examined on the example of two research projects on the discursive constructions of the crisis itself and the reactions of various actors in Serbian society on it, carried out during the pandemic (2021). One of the projects mentioned above was dedicated to the analysis of the symbolic struggles between the representatives of the Serbian Orthodox Church and the civil sphere, and the other one to the analysis of the discourse of the state leadership on Serbia’s response to the crisis caused by the pandemic. Despite the differences in research topics, a similar set of challenges appeared in both research projects, and the central problems concern 1) the selection and availability of material, 2) the absence of precise guidelines for the coding and analysis of the material, 3) the gap between the discourse and practice of the observed actors, 4) the difference between the actors’ discourse and their media representation, and 5) the possibility of identifying the dominant discourse in the media content. The aim of this paper is to problematize the challenges that followed the conduct of both research projects, whether it is the challenges that accompany the application of discourse analysis as a research technique in general, or challenges that arose because we researched pandemics or when the research is conducted in a pandemic. Additionally, the possibilities for overcoming these problems are examined, and finally the advantages of the application of discourse analysis are emphasized, both in a practical sense (especially in the context of the pandemic), and in the epistemic sense.
PB - Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja
T2 - Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja
T1 - Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije
SP - 95
EP - 120
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2869
ER - 
@inbook{
author = "Resanović, Milica and Petrović Trifunović, Tamara",
year = "2023",
abstract = "U radu ćemo nastojati da istražimo mogućnosti primene analize diskursa kao tehnike za proučavanje različitih značenjskih aspekata društvenog života tokom pandemije kovida 19. Primena analize diskursa (konkretno, kritičke analize diskursa) ispituje se na primeru dva istraživanja o diskurzivnim konstrukcijama same krize i reakcijama različitih aktera u društvu Srbije na nju, sprovedena tokom trajanja same pandemije (2021). Jedno od navedenih istraživanja je posvećeno analizi diskursa državnog vrha o odgovoru Srbije na krizu izazvanu pandemijom, a drugo analizi simboličkih borbi koje su se odvijale na relaciji između predstavnika crkvene i građanske sfere. Uprkos razlikama u temama, sprovođenje oba istraživanja pratio je sličan set izazova, a centralni problemi se tiču: 1) selekcije i dostupnosti građe; 2) odsustva preciznih smernica za kodiranje i analizu građe; 3) raskoraka između diskursa i prakse posmatranih aktera; 4) razlika između diskursa aktera i njihove medijske reprezentacije; i 5) mogućnosti identifikacije dominantnog diskursa u medijskom sadržaju. Cilj rada je da se problematizuju izazovi koji su pratili sprovođenje ovih istraživanja, bilo da je reč o izazovima koji prate primenu analize diskursa kao istraživačke tehnike uopšte, bilo da su u pitanju izazovi prilikom istraživanja pandemije ili kada se istraživanje sprovodi u pandemiji. Potom, ispituju se mogućnosti za prevazilaženje navedenih problema, te se na kraju osvetljavaju prednosti primene analize diskursa kako u praktično-istraživačkom smislu (posebno u uslovima pandemije) tako i na saznajnom nivou., : This paper aims to explore the possibilities of applying discourse analysis as a research technique for analyzing meaningful aspects of social life during the COVID-19 pandemic. The application of discourse analysis (specifically, critical discourse analysis) is examined on the example of two research projects on the discursive constructions of the crisis itself and the reactions of various actors in Serbian society on it, carried out during the pandemic (2021). One of the projects mentioned above was dedicated to the analysis of the symbolic struggles between the representatives of the Serbian Orthodox Church and the civil sphere, and the other one to the analysis of the discourse of the state leadership on Serbia’s response to the crisis caused by the pandemic. Despite the differences in research topics, a similar set of challenges appeared in both research projects, and the central problems concern 1) the selection and availability of material, 2) the absence of precise guidelines for the coding and analysis of the material, 3) the gap between the discourse and practice of the observed actors, 4) the difference between the actors’ discourse and their media representation, and 5) the possibility of identifying the dominant discourse in the media content. The aim of this paper is to problematize the challenges that followed the conduct of both research projects, whether it is the challenges that accompany the application of discourse analysis as a research technique in general, or challenges that arose because we researched pandemics or when the research is conducted in a pandemic. Additionally, the possibilities for overcoming these problems are examined, and finally the advantages of the application of discourse analysis are emphasized, both in a practical sense (especially in the context of the pandemic), and in the epistemic sense.",
publisher = "Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja",
journal = "Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja",
booktitle = "Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije",
pages = "95-120",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2869"
}
Resanović, M.,& Petrović Trifunović, T.. (2023). Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije. in Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja
Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja., 95-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2869
Resanović M, Petrović Trifunović T. Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije. in Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja. 2023;:95-120.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2869 .
Resanović, Milica, Petrović Trifunović, Tamara, "Analiza diskursa kao istraživačka tehnika u pandemiji i za razumevanje pandemije" in Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja (2023):95-120,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2869 .

Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature

Resanović, Milica

(2022)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3164
AB - The presentation analyzes the relationship between literature and city, focusing on the question of how elements of the literary field contribute to the city identity. Starting from the understanding of the literary field as a space that includes literary works, writers, literary events, and institutions, it is discussed how these different components of the field contribute to the sense of the cities’ specificity and uniqueness. The analysis is inspired by the work of Peter Nas and his associates (Nas, 1993, Nas, 1998, Nas, De Groot, Schut, 2011) and more particularly the concept of “urban symbolism”. The notion of “urban symbolism” helps us understand symbolic and ritual structures which reflect the history of the urban community and shape the identity of a city. Following the typology of “urban symbol bearers'' proposed by Peter Nas and his associates, we identified key identity markers of the city which are related to the literary sphere which are related to the literary sphere, such as monuments dedicated to writers and literary characters, literary 
institutions (literary museums and libraries), depictions of cities in literary works, literary events, and other related phenomena. The importance of identification of such identity markers, “urban literary symbols”, lies in providing deeper understanding of interconnection between city identity and literary field, as well as, in considering the possibility of using them as a cultural resource for local development. Urban literary symbols connected with the globally most famous authors and books are promotional icons abundantly used in city branding strategies as a tool to raise tourist attractiveness of the city. However, urban literary symbols connected with authors and literary works that did not gain global recognition are unsustainable means to promote the culture of the city, and therefore have been largely overlooked in urban cultural policies.
C3 - Ordinary cities in exceptional times
T1 - Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature
SP - 19
EP - 20
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3164
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2022",
abstract = "The presentation analyzes the relationship between literature and city, focusing on the question of how elements of the literary field contribute to the city identity. Starting from the understanding of the literary field as a space that includes literary works, writers, literary events, and institutions, it is discussed how these different components of the field contribute to the sense of the cities’ specificity and uniqueness. The analysis is inspired by the work of Peter Nas and his associates (Nas, 1993, Nas, 1998, Nas, De Groot, Schut, 2011) and more particularly the concept of “urban symbolism”. The notion of “urban symbolism” helps us understand symbolic and ritual structures which reflect the history of the urban community and shape the identity of a city. Following the typology of “urban symbol bearers'' proposed by Peter Nas and his associates, we identified key identity markers of the city which are related to the literary sphere which are related to the literary sphere, such as monuments dedicated to writers and literary characters, literary 
institutions (literary museums and libraries), depictions of cities in literary works, literary events, and other related phenomena. The importance of identification of such identity markers, “urban literary symbols”, lies in providing deeper understanding of interconnection between city identity and literary field, as well as, in considering the possibility of using them as a cultural resource for local development. Urban literary symbols connected with the globally most famous authors and books are promotional icons abundantly used in city branding strategies as a tool to raise tourist attractiveness of the city. However, urban literary symbols connected with authors and literary works that did not gain global recognition are unsustainable means to promote the culture of the city, and therefore have been largely overlooked in urban cultural policies.",
journal = "Ordinary cities in exceptional times",
title = "Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature",
pages = "19-20",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3164"
}
Resanović, M.. (2022). Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature. in Ordinary cities in exceptional times, 19-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3164
Resanović M. Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature. in Ordinary cities in exceptional times. 2022;:19-20.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3164 .
Resanović, Milica, "Ways of intertwining city and literature: iconic urban symbols from the field of literature" in Ordinary cities in exceptional times (2022):19-20,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3164 .

Diskursi o “voditeljskoj” književnosti

Resanović, Milica

(Zagreb : Centar za ženske studije, 2022)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2868
AB - U tekstu se ispituju različite forme diskurzivne konstrukcije “voditeljske književnosti” u književnom polju u današnjoj Srbiji. Polazeći od Bourdieuove teorije, književna proizvodnja se posmatra kao polje u kojem se između aktera koji su uključeni u nju (pisaca, kritičara i izdavača) vode stalne simboličke borbe. U ovim simboličkim borbama akteri u polju književne proizvodnje nastoje da nametnu one definicije književnosti i standarde vrednovanja književnih dela i književnog rada aktera koji su za njih same najpovoljniji. Termin “voditeljska književnost” nastao je u nameri da se dela aktuelnih ili nekadašnjih voditelja i voditeljki označe kao nekvalitetna, i da se na tom osnovu ovi akteri diskredituju i simbolički isključe iz polja književne proizvodnje. Kada se javi otklon prema “voditeljskoj književnosti” uglavnom je u vezi sa kritikom tržišnih strategija u književnom polju, odnosno uverenjem da neki romani nastaju sa namerom da se prodaju velikom broju čitalaca i time omoguće autoru/autorki sticanja dodatnog ekonomskog profi ta ili dodatne popularnosti. U nekim verzijama kritika “voditeljske književnosti” osporavanje ovih romana na temelju razlike između “visoke” i masovne/popularne kulture pojačano je negativnim stavom o “ženskoj književnosti”. Imajući u vidu navedene odlike termina “voditeljska književnost”, u radu se ispituje kako ga književni kritičari određuju i kako ga se upotrebljava u simboličkim borbama koje vladaju u polju književne proizvodnje u Srbiji danas. Ispitujući standarde vrednovanja na temelju kojih kritičari vrednuju “voditeljsku književnost”, otkriva se kako se govor o ovom “tipu književnosti” koristi za ocrtavanje granica književnog polja i hijerarhijsko klasifikovanje aktera i kategorizovanje dela u polje.
AB - The article examines the different forms of discursive construction of “talk show host literature” in the literary fi eld in present-day Serbia. Drawing from Bourdieu’s theory, literary production is seen as a fi eld in which constant symbolic struggles are happening between the actors involved in the fi eld (writers, critics, and publishers). In these symbolic struggles, the actors in the field of literary production seek to impose those definitions of literature and standards of valuation of literary works and professional engagement of other actors that are most favourable to them. The term “talk show host literature” was created with the intention to mark the literary works of current or former talk show hosts as worthless literature, and to consequently discredit and symbolically exclude these authors from the fi eld of literary production. When disapproval of “talk show host literature” appears, it is mostly related to the critique of market strategies in the literary fi eld, namely, beliefs that some novels are intentionally created to be sold to a great number of readers and thus enable their authors to gain economic profit and popularity. In some versions of criticism of “talk show host literature” the disapproval of these novels based on the distinction between “high” and mass/popular culture has been reinforced by a negative attitude about “women’s literature”. Bearing in mind the above-mentioned characteristics of the term “talk show host literature”, the paper examines who uses it, how they defi ne it, and accordingly, how it is used in the symbolic struggles that prevail in the fi eld of literary production in Serbia today. Examining the valuation standards by which actors in the literary fi eld evaluate “talk show host literature” reveals how speech about this “type of literature” is used for drawing boundaries of the literary fi eld and for hierarchically classifying actors and categorizing works in the field.
PB - Zagreb : Centar za ženske studije
C3 - Razvrgnute zaruke: emocija, manipulacija, legitimacija
T1 - Diskursi o “voditeljskoj” književnosti
SP - 33
EP - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2868
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2022",
abstract = "U tekstu se ispituju različite forme diskurzivne konstrukcije “voditeljske književnosti” u književnom polju u današnjoj Srbiji. Polazeći od Bourdieuove teorije, književna proizvodnja se posmatra kao polje u kojem se između aktera koji su uključeni u nju (pisaca, kritičara i izdavača) vode stalne simboličke borbe. U ovim simboličkim borbama akteri u polju književne proizvodnje nastoje da nametnu one definicije književnosti i standarde vrednovanja književnih dela i književnog rada aktera koji su za njih same najpovoljniji. Termin “voditeljska književnost” nastao je u nameri da se dela aktuelnih ili nekadašnjih voditelja i voditeljki označe kao nekvalitetna, i da se na tom osnovu ovi akteri diskredituju i simbolički isključe iz polja književne proizvodnje. Kada se javi otklon prema “voditeljskoj književnosti” uglavnom je u vezi sa kritikom tržišnih strategija u književnom polju, odnosno uverenjem da neki romani nastaju sa namerom da se prodaju velikom broju čitalaca i time omoguće autoru/autorki sticanja dodatnog ekonomskog profi ta ili dodatne popularnosti. U nekim verzijama kritika “voditeljske književnosti” osporavanje ovih romana na temelju razlike između “visoke” i masovne/popularne kulture pojačano je negativnim stavom o “ženskoj književnosti”. Imajući u vidu navedene odlike termina “voditeljska književnost”, u radu se ispituje kako ga književni kritičari određuju i kako ga se upotrebljava u simboličkim borbama koje vladaju u polju književne proizvodnje u Srbiji danas. Ispitujući standarde vrednovanja na temelju kojih kritičari vrednuju “voditeljsku književnost”, otkriva se kako se govor o ovom “tipu književnosti” koristi za ocrtavanje granica književnog polja i hijerarhijsko klasifikovanje aktera i kategorizovanje dela u polje., The article examines the different forms of discursive construction of “talk show host literature” in the literary fi eld in present-day Serbia. Drawing from Bourdieu’s theory, literary production is seen as a fi eld in which constant symbolic struggles are happening between the actors involved in the fi eld (writers, critics, and publishers). In these symbolic struggles, the actors in the field of literary production seek to impose those definitions of literature and standards of valuation of literary works and professional engagement of other actors that are most favourable to them. The term “talk show host literature” was created with the intention to mark the literary works of current or former talk show hosts as worthless literature, and to consequently discredit and symbolically exclude these authors from the fi eld of literary production. When disapproval of “talk show host literature” appears, it is mostly related to the critique of market strategies in the literary fi eld, namely, beliefs that some novels are intentionally created to be sold to a great number of readers and thus enable their authors to gain economic profit and popularity. In some versions of criticism of “talk show host literature” the disapproval of these novels based on the distinction between “high” and mass/popular culture has been reinforced by a negative attitude about “women’s literature”. Bearing in mind the above-mentioned characteristics of the term “talk show host literature”, the paper examines who uses it, how they defi ne it, and accordingly, how it is used in the symbolic struggles that prevail in the fi eld of literary production in Serbia today. Examining the valuation standards by which actors in the literary fi eld evaluate “talk show host literature” reveals how speech about this “type of literature” is used for drawing boundaries of the literary fi eld and for hierarchically classifying actors and categorizing works in the field.",
publisher = "Zagreb : Centar za ženske studije",
journal = "Razvrgnute zaruke: emocija, manipulacija, legitimacija",
title = "Diskursi o “voditeljskoj” književnosti",
pages = "33-53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2868"
}
Resanović, M.. (2022). Diskursi o “voditeljskoj” književnosti. in Razvrgnute zaruke: emocija, manipulacija, legitimacija
Zagreb : Centar za ženske studije., 33-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2868
Resanović M. Diskursi o “voditeljskoj” književnosti. in Razvrgnute zaruke: emocija, manipulacija, legitimacija. 2022;:33-53.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2868 .
Resanović, Milica, "Diskursi o “voditeljskoj” književnosti" in Razvrgnute zaruke: emocija, manipulacija, legitimacija (2022):33-53,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2868 .

Književna sfera kao izvorište identiteta grada

Resanović, Milica

(Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2022)

TY - JOUR
AU - Resanović, Milica
PY - 2022
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2845
AB - U radu se analiziraju načini na koje književna sfera shvaćena kao prostor koji obuhvata književna dela, književnike, književne događaje i institucije, doprinosi stvaranju identiteta grada. Na osnovu tipologije urbanih simbola koju je razvio Peter Nas sa saradnicima identifikuju se različiti tipovi identitetskih markera grada koji su povezani sa književnom sferom, kao što su spomenici posvećeni piscima i književnim junacima, institucije poput književnih muzeja i biblioteka, prikazi gradova u književnim delima, književni događaji i druge srodne pojave. Identifikacija „urbanih književnih simbola” predstavlja važan korak u sociološkom ispitivanju načina na koje elementi iz sfere književnosti doprinose prepoznatljivosti gradova, kao i razmatranja mogućnosti da se oni upotrebe kao kulturni resurs za potrebe lokalnog razvoja. Za razliku od postojeće stručne literature o upotrebi objekata i pojava iz sfere kulture za potrebe brendiranja grada u kojoj je akcenat stavljen najviše na ispitivanje filma i muzike, u ovom radu se u fokusu nalaze objekti i pojave iz sfere književnosti, te se u analizi uzimaju u obzir specifičnosti književne proizvodnje u globalnom kontekstu.
AB - The paper analyses the ways in which the literary sphere, understood as a space that includes
literary works, writers, literary events, and institutions, contributes to the development of city
identity. Based on the typology of urban symbols developed by Peter Nas and associates, in this
paper we identify different types of identity markers of the city, which are related to the literary
sphere, such as monuments dedicated to writers and literary characters, institutions such as
literary museums and libraries, depictions of cities in literary works, literary events, and other
related phenomena. Identification of “urban literary symbols” is an important step in sociological examination of the ways in which elements of the literary sphere contribute to the city’s
recognizability, as well as in considerations of the possibility to use them as a cultural resource
for local development. Unlike the existing literature about the use of objects and phenomena
from the sphere of culture for city branding where the emphasis is mostly on film and music,
this work focuses on objects and phenomena from the sphere of literature, so therefore the
analysis considers the specifics of literary production in a global context.
PB - Zagreb: Institut za društvena istraživanja
T2 - Sociologija i prostor
T1 - Književna sfera kao izvorište identiteta grada
IS - 1
VL - 60
SP - 133
EP - 153
DO - 10.5673/sip.60.1.5
ER - 
@article{
author = "Resanović, Milica",
year = "2022",
abstract = "U radu se analiziraju načini na koje književna sfera shvaćena kao prostor koji obuhvata književna dela, književnike, književne događaje i institucije, doprinosi stvaranju identiteta grada. Na osnovu tipologije urbanih simbola koju je razvio Peter Nas sa saradnicima identifikuju se različiti tipovi identitetskih markera grada koji su povezani sa književnom sferom, kao što su spomenici posvećeni piscima i književnim junacima, institucije poput književnih muzeja i biblioteka, prikazi gradova u književnim delima, književni događaji i druge srodne pojave. Identifikacija „urbanih književnih simbola” predstavlja važan korak u sociološkom ispitivanju načina na koje elementi iz sfere književnosti doprinose prepoznatljivosti gradova, kao i razmatranja mogućnosti da se oni upotrebe kao kulturni resurs za potrebe lokalnog razvoja. Za razliku od postojeće stručne literature o upotrebi objekata i pojava iz sfere kulture za potrebe brendiranja grada u kojoj je akcenat stavljen najviše na ispitivanje filma i muzike, u ovom radu se u fokusu nalaze objekti i pojave iz sfere književnosti, te se u analizi uzimaju u obzir specifičnosti književne proizvodnje u globalnom kontekstu., The paper analyses the ways in which the literary sphere, understood as a space that includes
literary works, writers, literary events, and institutions, contributes to the development of city
identity. Based on the typology of urban symbols developed by Peter Nas and associates, in this
paper we identify different types of identity markers of the city, which are related to the literary
sphere, such as monuments dedicated to writers and literary characters, institutions such as
literary museums and libraries, depictions of cities in literary works, literary events, and other
related phenomena. Identification of “urban literary symbols” is an important step in sociological examination of the ways in which elements of the literary sphere contribute to the city’s
recognizability, as well as in considerations of the possibility to use them as a cultural resource
for local development. Unlike the existing literature about the use of objects and phenomena
from the sphere of culture for city branding where the emphasis is mostly on film and music,
this work focuses on objects and phenomena from the sphere of literature, so therefore the
analysis considers the specifics of literary production in a global context.",
publisher = "Zagreb: Institut za društvena istraživanja",
journal = "Sociologija i prostor",
title = "Književna sfera kao izvorište identiteta grada",
number = "1",
volume = "60",
pages = "133-153",
doi = "10.5673/sip.60.1.5"
}
Resanović, M.. (2022). Književna sfera kao izvorište identiteta grada. in Sociologija i prostor
Zagreb: Institut za društvena istraživanja., 60(1), 133-153.
https://doi.org/10.5673/sip.60.1.5
Resanović M. Književna sfera kao izvorište identiteta grada. in Sociologija i prostor. 2022;60(1):133-153.
doi:10.5673/sip.60.1.5 .
Resanović, Milica, "Književna sfera kao izvorište identiteta grada" in Sociologija i prostor, 60, no. 1 (2022):133-153,
https://doi.org/10.5673/sip.60.1.5 . .

Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals

Resanović, Milica; Janković, Stefan

(2021)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Janković, Stefan
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3202
AB - Rather cumbersome ontological situation initiated with the 2020 pandemic has created a great amount of unease within common worlds, particularly in terms of health risks and hazy healthcare instructions. A series of uncanny and confusing moments both have been sparked by possibly deterrent effects coming with infection and transmission risks, as well as by being abridged for effective tools such as standards and procedures for coping with the virus. Exactly this triangle formed between familiar engagements and resettling within pandemic reality, incertitude brought with infection risks and hazy healthcare procedures, along with overall discrepancies in civic response to pandemic, was a principal subject of our research. Namely, we intended to discern how the uncertainty brought with the puzzling intrusion of the COVID-19 was confronted by young professionals in Belgrade, Serbia, particularly having in mind their social status. Based on 20 interviews conducted during the first months of the pandemic in the spring of 2020, our exploration traces both the attempts to consolidate the familiar environment anew into coherent arrangements and to commensurate worths as specific normative principles deployed in these operations. Inspired by pragmatic sociology and more specifically, Thévenot’s concept of regimes of engagement, we first explore the adaptations evolving within familiar arrangements. Principally, we denote that confronting with the uncertainty embodied in a mute presence of the virus meant conducting a fragile politics of beings within this regime, molded through personal bonds, care and intimacy. Particularly, we describe how the hygienic “purifying” was guided not only by a fear of being contaminated, but also has induced a rather vigilant mode of communication with the “intruder” and “drifting” through hazy instructions. Later moment indicates a plurality of assessments of the healthcare itself: for this, highly educated cohort, it meant a critical assessment of instructions, a dose of distrust for medical experts due to fuzzy instructions given in the media and the general reliance on DIY strategy, which involved exploration of “valid” procedures on the Internet. Albeit this lack of referential stability was eventually consolidated into specific pandemic objectivity, surrounded with disinfectants and thresholds put in immediate spaces, a plurality of engagements also evolved into principal tension between this “protective shield” in which the domestic world was wrapped and the civic world. The second problem that we analyze therefore encompasses a commensuration of worth performed by our informants and their judgmental attitude towards actions that might harm the familiar arrangement. Namely, our findings show that 
this purifying politics targeted a situated, materialized endeavor in order to solve the basic tension: how to protect and solidify familiar environment by drawing upon an ethical corpus of “taking care of family”. Thus, in conclusion we illustrate how this “pandemic deontology” involved a tense encounter with “aberrations” found in civic polity as these, assumedly, have distorted the common principle of equivalence. Specifically, we describe three major criticisms targeting the civic world: excessive hoarding of goods, improper wearing of masks and a lack of responsibility for others. Overall, these critiques targeting the civic world have both put to scrutiny the healthcare system in Serbia seeing it as unreliable, but also had an aim to protect it against excesses that would further harm it.
C3 - Social Justice in Times of Uncertainty, 2021 Congress of the Swiss Sociological Association
T1 - Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals
SP - 74
EP - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3202
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Janković, Stefan",
year = "2021",
abstract = "Rather cumbersome ontological situation initiated with the 2020 pandemic has created a great amount of unease within common worlds, particularly in terms of health risks and hazy healthcare instructions. A series of uncanny and confusing moments both have been sparked by possibly deterrent effects coming with infection and transmission risks, as well as by being abridged for effective tools such as standards and procedures for coping with the virus. Exactly this triangle formed between familiar engagements and resettling within pandemic reality, incertitude brought with infection risks and hazy healthcare procedures, along with overall discrepancies in civic response to pandemic, was a principal subject of our research. Namely, we intended to discern how the uncertainty brought with the puzzling intrusion of the COVID-19 was confronted by young professionals in Belgrade, Serbia, particularly having in mind their social status. Based on 20 interviews conducted during the first months of the pandemic in the spring of 2020, our exploration traces both the attempts to consolidate the familiar environment anew into coherent arrangements and to commensurate worths as specific normative principles deployed in these operations. Inspired by pragmatic sociology and more specifically, Thévenot’s concept of regimes of engagement, we first explore the adaptations evolving within familiar arrangements. Principally, we denote that confronting with the uncertainty embodied in a mute presence of the virus meant conducting a fragile politics of beings within this regime, molded through personal bonds, care and intimacy. Particularly, we describe how the hygienic “purifying” was guided not only by a fear of being contaminated, but also has induced a rather vigilant mode of communication with the “intruder” and “drifting” through hazy instructions. Later moment indicates a plurality of assessments of the healthcare itself: for this, highly educated cohort, it meant a critical assessment of instructions, a dose of distrust for medical experts due to fuzzy instructions given in the media and the general reliance on DIY strategy, which involved exploration of “valid” procedures on the Internet. Albeit this lack of referential stability was eventually consolidated into specific pandemic objectivity, surrounded with disinfectants and thresholds put in immediate spaces, a plurality of engagements also evolved into principal tension between this “protective shield” in which the domestic world was wrapped and the civic world. The second problem that we analyze therefore encompasses a commensuration of worth performed by our informants and their judgmental attitude towards actions that might harm the familiar arrangement. Namely, our findings show that 
this purifying politics targeted a situated, materialized endeavor in order to solve the basic tension: how to protect and solidify familiar environment by drawing upon an ethical corpus of “taking care of family”. Thus, in conclusion we illustrate how this “pandemic deontology” involved a tense encounter with “aberrations” found in civic polity as these, assumedly, have distorted the common principle of equivalence. Specifically, we describe three major criticisms targeting the civic world: excessive hoarding of goods, improper wearing of masks and a lack of responsibility for others. Overall, these critiques targeting the civic world have both put to scrutiny the healthcare system in Serbia seeing it as unreliable, but also had an aim to protect it against excesses that would further harm it.",
journal = "Social Justice in Times of Uncertainty, 2021 Congress of the Swiss Sociological Association",
title = "Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals",
pages = "74-74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3202"
}
Resanović, M.,& Janković, S.. (2021). Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals. in Social Justice in Times of Uncertainty, 2021 Congress of the Swiss Sociological Association, 74-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3202
Resanović M, Janković S. Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals. in Social Justice in Times of Uncertainty, 2021 Congress of the Swiss Sociological Association. 2021;:74-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3202 .
Resanović, Milica, Janković, Stefan, "Breaking through the Pandemic Incertitudes: From Hazy Health Care Instruction to Commensuration of Worths among Serbia’s Young Professionals" in Social Justice in Times of Uncertainty, 2021 Congress of the Swiss Sociological Association (2021):74-74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3202 .

Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?

Resanović, Milica

(2021)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3166
AB - In this article, we analyse how novels written on peripheral languages access the centre of the 
global literary world. The empirical section of this paper focuses on the case of the contemporary 
novels primarily written in Serbian, their circulation beyond national borders and linguistic and 
social obstacle that determine the circulation. Based on qualitative analysis of interviews with thirty 
Serbian authors we investigate their strategies and challenges that they face during the process of 
translation of their novels and finding publishers abroad. The analysis points to power relation in 
global literary filed, and variety of factors (political, economic, cultural, and social) that influence 
translation process and publishing mechanisms. The article also suggests that position in the local 
field, in terms of distinction between the small-scale or large-scale production, affects writers’ 
willingness to participate in the centre of the global field and their interpretations of the global 
literary market and its logics. On the theoretical level, using Bourdieu’s field theory and concept 
of symbolic capital developed in postbourdiusian studies of the global market of translation, helps 
explaining power relation in the local and global literary filed, as well as opportunities and 
limitations experienced by Serbian novelist in connection to entering the centre of the global 
literary field.
C3 - ESA RN 15 Midterm Conference 2021 - Global Social Change: Ideas, Beliefs and Interests - Programme and Abstracts
T1 - Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?
SP - 22
EP - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3166
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2021",
abstract = "In this article, we analyse how novels written on peripheral languages access the centre of the 
global literary world. The empirical section of this paper focuses on the case of the contemporary 
novels primarily written in Serbian, their circulation beyond national borders and linguistic and 
social obstacle that determine the circulation. Based on qualitative analysis of interviews with thirty 
Serbian authors we investigate their strategies and challenges that they face during the process of 
translation of their novels and finding publishers abroad. The analysis points to power relation in 
global literary filed, and variety of factors (political, economic, cultural, and social) that influence 
translation process and publishing mechanisms. The article also suggests that position in the local 
field, in terms of distinction between the small-scale or large-scale production, affects writers’ 
willingness to participate in the centre of the global field and their interpretations of the global 
literary market and its logics. On the theoretical level, using Bourdieu’s field theory and concept 
of symbolic capital developed in postbourdiusian studies of the global market of translation, helps 
explaining power relation in the local and global literary filed, as well as opportunities and 
limitations experienced by Serbian novelist in connection to entering the centre of the global 
literary field.",
journal = "ESA RN 15 Midterm Conference 2021 - Global Social Change: Ideas, Beliefs and Interests - Programme and Abstracts",
title = "Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?",
pages = "22-22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3166"
}
Resanović, M.. (2021). Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?. in ESA RN 15 Midterm Conference 2021 - Global Social Change: Ideas, Beliefs and Interests - Programme and Abstracts, 22-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3166
Resanović M. Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?. in ESA RN 15 Midterm Conference 2021 - Global Social Change: Ideas, Beliefs and Interests - Programme and Abstracts. 2021;:22-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3166 .
Resanović, Milica, "Novels from periphery in the contexts of literary globalisation: How Serbian novelists enter the centre of the global literary filed?" in ESA RN 15 Midterm Conference 2021 - Global Social Change: Ideas, Beliefs and Interests - Programme and Abstracts (2021):22-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3166 .

Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta

Resanović, Milica

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2021)

TY - JOUR
AU - Resanović, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2929
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta
IS - 1
VL - 2
SP - 202
EP - 206
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2929
ER - 
@article{
author = "Resanović, Milica",
year = "2021",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta",
number = "1",
volume = "2",
pages = "202-206",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2929"
}
Resanović, M.. (2021). Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 2(1), 202-206.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2929
Resanović M. Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2021;2(1):202-206.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2929 .
Resanović, Milica, "Prikaz knjige: Ontološki obrt: Uvod u kulturnu teoriju alteriteta" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 2, no. 1 (2021):202-206,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2929 .

Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti

Resanović, Milica

(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2021)

TY - CHAP
AU - Resanović, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2844
AB - U ovom radu se analizira teorijski i epistemološki doprinos poluperiferijskog pristupa razvijenog u radu Marine Blagojević Hjuson na planu socioloških istraživanja kulturne potrošnje i proizvodnje. U prvom delu rada prikazuju se karakteristike poluperiferijskog pristupa Blagojević Hjuson s posebnim osvrtom na odnos između teorije poluperiferijalnosti i postkolonijalne sociologije. U drugom delu rada ispituju se saznajni i teorijski benefiti koje ovako shvaćen koncept poluperiferije
ima na planu istraživanja iz domena sociologije kulture. Na primeru najznačajnijih istraživanja iz domena sociologije kulturne potrošnje i kulturne proizvodnje analizira se šta osetljivost za poluperiferijsku perspektivu donosi na saznajnom planu u ovim istraživačkim oblastima. U radu se zagovara teza da poluperiferijski pristup omogućava da se adekvatnije istraže različiti kulturni fenomeni i forme odnošenja prema objektima i pojavama iz sfere kulture, i to ne samo u vidu preciznijeg mapiranja razlika između ovih pojava u društvima centra, poluperiferije i periferije, već i da podstiče kritičku interpretaciju kulturnih i simboličkih elemenata društvenog poretka u kontekstu globalne raspodele moći. Prednosti upotrebe poluperiferijskog pristupa ogledaju se na konceptualnom nivou, s jedne strane u vidu kritičkog pristupa pojmovnoj aparaturi razvijenoj u istraživanjima sprovedenim u centru, a s druge strane u podsticaju originalnog teorijskog razvoja na poluperiferiji.
AB - This paper analyses the theoretical and the epistemological contribution of the
semi - peripheral approach developed in the work of Marina Blagojević Hughson to
the contemporary sociological study of cultural production and consumption. The
first part of the paper presents characteristics of the semiperipheral approach of
Blagojević Hughson with special reference to the relationship between the theory
of semiperipherality and postcolonial sociology. The second part of the paper
examines the cognitive and theoretical benefits of the concept of semiperiphery as
Blagojevic had articulated it, in terms of research in the field of sociology of culture.
On the example of the most significant research projects in the field of sociology of
cultural consumption and cultural production, it is examined what implementation
of semiperipheral perspective brings in these research areas. It argued that the
semiperipheral approach enables more adequate research of various cultural
phenomena and attitudes towards objects and phenomena from the sphere of
culture, not only in the form of precise mapping of differences between these
phenomena in the centre, semiperiphery, and periphery, but it also encourages
critical interpretation of cultural and symbolic elements of the social order in the
context of the global distribution of power. Advantages of using the semiperipheral
approach are reflected on a conceptual level - on the one hand in the form of a
critical approach to the conceptual apparatus developed in research conducted at
the centre, and on the other hand in encouraging original theoretical development
on the semiperiphery.
PB - Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
T2 - Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
T1 - Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti
SP - 119
EP - 137
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2844
ER - 
@inbook{
author = "Resanović, Milica",
year = "2021",
abstract = "U ovom radu se analizira teorijski i epistemološki doprinos poluperiferijskog pristupa razvijenog u radu Marine Blagojević Hjuson na planu socioloških istraživanja kulturne potrošnje i proizvodnje. U prvom delu rada prikazuju se karakteristike poluperiferijskog pristupa Blagojević Hjuson s posebnim osvrtom na odnos između teorije poluperiferijalnosti i postkolonijalne sociologije. U drugom delu rada ispituju se saznajni i teorijski benefiti koje ovako shvaćen koncept poluperiferije
ima na planu istraživanja iz domena sociologije kulture. Na primeru najznačajnijih istraživanja iz domena sociologije kulturne potrošnje i kulturne proizvodnje analizira se šta osetljivost za poluperiferijsku perspektivu donosi na saznajnom planu u ovim istraživačkim oblastima. U radu se zagovara teza da poluperiferijski pristup omogućava da se adekvatnije istraže različiti kulturni fenomeni i forme odnošenja prema objektima i pojavama iz sfere kulture, i to ne samo u vidu preciznijeg mapiranja razlika između ovih pojava u društvima centra, poluperiferije i periferije, već i da podstiče kritičku interpretaciju kulturnih i simboličkih elemenata društvenog poretka u kontekstu globalne raspodele moći. Prednosti upotrebe poluperiferijskog pristupa ogledaju se na konceptualnom nivou, s jedne strane u vidu kritičkog pristupa pojmovnoj aparaturi razvijenoj u istraživanjima sprovedenim u centru, a s druge strane u podsticaju originalnog teorijskog razvoja na poluperiferiji., This paper analyses the theoretical and the epistemological contribution of the
semi - peripheral approach developed in the work of Marina Blagojević Hughson to
the contemporary sociological study of cultural production and consumption. The
first part of the paper presents characteristics of the semiperipheral approach of
Blagojević Hughson with special reference to the relationship between the theory
of semiperipherality and postcolonial sociology. The second part of the paper
examines the cognitive and theoretical benefits of the concept of semiperiphery as
Blagojevic had articulated it, in terms of research in the field of sociology of culture.
On the example of the most significant research projects in the field of sociology of
cultural consumption and cultural production, it is examined what implementation
of semiperipheral perspective brings in these research areas. It argued that the
semiperipheral approach enables more adequate research of various cultural
phenomena and attitudes towards objects and phenomena from the sphere of
culture, not only in the form of precise mapping of differences between these
phenomena in the centre, semiperiphery, and periphery, but it also encourages
critical interpretation of cultural and symbolic elements of the social order in the
context of the global distribution of power. Advantages of using the semiperipheral
approach are reflected on a conceptual level - on the one hand in the form of a
critical approach to the conceptual apparatus developed in research conducted at
the centre, and on the other hand in encouraging original theoretical development
on the semiperiphery.",
publisher = "Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja",
journal = "Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji",
booktitle = "Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti",
pages = "119-137",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2844"
}
Resanović, M.. (2021). Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji
Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja., 119-137.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2844
Resanović M. Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti. in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji. 2021;:119-137.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2844 .
Resanović, Milica, "Kulturna potrošnja i proizvodnja kroz prizmu poluperiferijalnosti" in Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperiferiji (2021):119-137,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2844 .

Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji

Resanović, Milica

(Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021)

TY - CHAP
AU - Resanović, Milica
PY - 2021
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2843
AB - Tokom trajanja pandemije virusa korona u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva u više navrata je svojim praksama kršila protivepidemijske mere za koje su se zalagali medicinska struka i deo građana, zbog čega je ponašanje Crkve u pandemiji postalo predmet žustrih rasprava u javnosti. U radu se interpretiraju debate o praksama SPC u pandemiji kroz kulturnosociološku prizmu, pri čemu je glavni teorijski oslonac teorija građanske sfere koju je razvio Džefri Aleksander.
AB - During the coronavirus pandemic in Serbia, the Serbian Orthodox
Church repeatedly violated anti-epidemic measures advocated by medical experts
and a part of the citizens, which led to the Church’s behaviour in the pandemic
becoming the subject of heated public debate. The paper interprets the debates
about the practice of the Serbian Orthodox Church in the pandemic through a
cultural sociological prism, the main theoretical stronghold being the civil sphere
theory developed by Jeffrey Alexander.
PB - Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
T2 - Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19
T1 - Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji
SP - 87
EP - 102
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2843
ER - 
@inbook{
author = "Resanović, Milica",
year = "2021",
abstract = "Tokom trajanja pandemije virusa korona u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva u više navrata je svojim praksama kršila protivepidemijske mere za koje su se zalagali medicinska struka i deo građana, zbog čega je ponašanje Crkve u pandemiji postalo predmet žustrih rasprava u javnosti. U radu se interpretiraju debate o praksama SPC u pandemiji kroz kulturnosociološku prizmu, pri čemu je glavni teorijski oslonac teorija građanske sfere koju je razvio Džefri Aleksander., During the coronavirus pandemic in Serbia, the Serbian Orthodox
Church repeatedly violated anti-epidemic measures advocated by medical experts
and a part of the citizens, which led to the Church’s behaviour in the pandemic
becoming the subject of heated public debate. The paper interprets the debates
about the practice of the Serbian Orthodox Church in the pandemic through a
cultural sociological prism, the main theoretical stronghold being the civil sphere
theory developed by Jeffrey Alexander.",
publisher = "Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu",
journal = "Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19",
booktitle = "Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji",
pages = "87-102",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2843"
}
Resanović, M.. (2021). Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji. in Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19
Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu., 87-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2843
Resanović M. Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji. in Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19. 2021;:87-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2843 .
Resanović, Milica, "Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji" in Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19 (2021):87-102,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2843 .

Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals

Resanović, Milica; Janković, Stefan

(2020)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Janković, Stefan
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3203
AB - The abrupt break the COVID-19 made on a planetary scope has forced a number of adaptations of collective life, while its mutating nature and enormous ability to spread brought a deterrent effect due to apparent infection risk. Besides an impulse to purify the society from danger that was born in the public, COVID-19 warned that the politics of collective life evolve on level on material living when encountering such a mysterious non-human entity. Our principal intention in this paper follows this puzzle and aims to reflect upon the intrusion of the COVID-19 based on 20 interviews 
conducted with young professionals in Belgrade, Serbia. An aim is to discern how it caused semiotic and interpretative confusion, eventually provoking distinct alternations of everyday spaces that now succumbed to a novel hygiene regime. Our understanding follows recent ontological turns that accentuated an intricate continuum of transactions that humans regularly practice through a coexistence with things, as well as fragile semiotic operations and requires focusing on a horizon where this agential interplay occurs. While we underscore ethical motives of actors to pursue official measures against the spread of the virus as significant, we also argue that politics have to be understood as an evaluative and speculative process. Encounter with the COVID-19, namely, has included not only delimiting of an “enemy” that lead to purifying practices, but also adaptation to uncertain, mutating and acting traits of ‘other’. In this way, we seek to turn towards more engaged and practical definition of politics, as situated, materializied endeavor, centered around distribution of agential properties: rights, identities and substances.
C3 - Međunarodna konferencija: “Političke posledice pandemije“, Sabor politikologa, Udruženja političkih nauka Srbije
T1 - Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals
SP - 20
EP - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3203
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Janković, Stefan",
year = "2020",
abstract = "The abrupt break the COVID-19 made on a planetary scope has forced a number of adaptations of collective life, while its mutating nature and enormous ability to spread brought a deterrent effect due to apparent infection risk. Besides an impulse to purify the society from danger that was born in the public, COVID-19 warned that the politics of collective life evolve on level on material living when encountering such a mysterious non-human entity. Our principal intention in this paper follows this puzzle and aims to reflect upon the intrusion of the COVID-19 based on 20 interviews 
conducted with young professionals in Belgrade, Serbia. An aim is to discern how it caused semiotic and interpretative confusion, eventually provoking distinct alternations of everyday spaces that now succumbed to a novel hygiene regime. Our understanding follows recent ontological turns that accentuated an intricate continuum of transactions that humans regularly practice through a coexistence with things, as well as fragile semiotic operations and requires focusing on a horizon where this agential interplay occurs. While we underscore ethical motives of actors to pursue official measures against the spread of the virus as significant, we also argue that politics have to be understood as an evaluative and speculative process. Encounter with the COVID-19, namely, has included not only delimiting of an “enemy” that lead to purifying practices, but also adaptation to uncertain, mutating and acting traits of ‘other’. In this way, we seek to turn towards more engaged and practical definition of politics, as situated, materializied endeavor, centered around distribution of agential properties: rights, identities and substances.",
journal = "Međunarodna konferencija: “Političke posledice pandemije“, Sabor politikologa, Udruženja političkih nauka Srbije",
title = "Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals",
pages = "20-21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3203"
}
Resanović, M.,& Janković, S.. (2020). Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals. in Međunarodna konferencija: “Političke posledice pandemije“, Sabor politikologa, Udruženja političkih nauka Srbije, 20-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3203
Resanović M, Janković S. Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals. in Međunarodna konferencija: “Političke posledice pandemije“, Sabor politikologa, Udruženja političkih nauka Srbije. 2020;:20-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3203 .
Resanović, Milica, Janković, Stefan, "Engaging with the Politics of Purity: Discerning the Materiality and Semiotics of Risk in Encountering with COVID-19 among Serbia’s Young Professionals" in Međunarodna konferencija: “Političke posledice pandemije“, Sabor politikologa, Udruženja političkih nauka Srbije (2020):20-21,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_3203 .

Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije

Resanovic, Milica

(Niš : Univerzitet u Nišu, 2020)

TY - JOUR
AU - Resanovic, Milica
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2833
AB - Ovaj rad je posvećen analizi odnosa između društvene stratifikacije i muzičkih ukusa u današnjoj Srbiji. Nakon razmatranja Burdijeove konceptualizacije ukusa i savremenih teorijskih i istraživačkih pristupa kulturnim praksama u kojima se rehabilituje burdijeovsko nasleđe, autorka ispituje postojanje homologije između društvenih položaja i muzičkih ukusa u društvu Srbije. Na osnovu prikupljenog empirijskog materijala putem intervjua, ispituje se da li muzika predstavlja simboličko sredstvo putem kojeg ispitanici sebe smeštaju u određenu društvenu grupu povlačeći simboličke granice prema drugim grupama koje dovode u vezu sa drugim ukusima. Analiza pokazuje da postoje razlike u muzičkim ukusima između ispitanika u zavisnosti od njihovog položaja na stratifikacijskoj lestvici, koje se ispoljavaju u izborima i načinima slušanja određene muzike, kao i to da se mehanizmi klasifikovanja kriju u govoru o muzičkim ukusima.
AB - This paper is devoted to the analysis of the relationship between social stratification
and musical taste in present-day Serbia. Following a discussion about Bourdieu’s
conceptualization of taste and contemporary theoretical approaches that rehabilitate
Bourdieusian heritage, the presence of homology between social positions and musical
tastes is tested in Serbian society. On the basis of collected qualitative material via
interview, the author examines whether music serves as a symbolic mean that is used by
the interviewees to place themselves in certain social groups by drawing symbolic
boundaries between them and other social groups that are associated with other musical
tastes. The analysis showed that there are differences in musical tastes among respondents
based on their position on the stratification scale, manifested in choices and ways of listening to music, as well as that mechanisms of classification are hidden in speech about
musical tastesу.
PB - Niš : Univerzitet u Nišu
T2 - Teme
T1 - Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije
T1 - Musical Taste and Symbolic Boundary-Work in Serbian Society
IS - 4
VL - 44
SP - 1163
EP - 1181
DO - 10.22190/TEME190204091R
ER - 
@article{
author = "Resanovic, Milica",
year = "2020",
abstract = "Ovaj rad je posvećen analizi odnosa između društvene stratifikacije i muzičkih ukusa u današnjoj Srbiji. Nakon razmatranja Burdijeove konceptualizacije ukusa i savremenih teorijskih i istraživačkih pristupa kulturnim praksama u kojima se rehabilituje burdijeovsko nasleđe, autorka ispituje postojanje homologije između društvenih položaja i muzičkih ukusa u društvu Srbije. Na osnovu prikupljenog empirijskog materijala putem intervjua, ispituje se da li muzika predstavlja simboličko sredstvo putem kojeg ispitanici sebe smeštaju u određenu društvenu grupu povlačeći simboličke granice prema drugim grupama koje dovode u vezu sa drugim ukusima. Analiza pokazuje da postoje razlike u muzičkim ukusima između ispitanika u zavisnosti od njihovog položaja na stratifikacijskoj lestvici, koje se ispoljavaju u izborima i načinima slušanja određene muzike, kao i to da se mehanizmi klasifikovanja kriju u govoru o muzičkim ukusima., This paper is devoted to the analysis of the relationship between social stratification
and musical taste in present-day Serbia. Following a discussion about Bourdieu’s
conceptualization of taste and contemporary theoretical approaches that rehabilitate
Bourdieusian heritage, the presence of homology between social positions and musical
tastes is tested in Serbian society. On the basis of collected qualitative material via
interview, the author examines whether music serves as a symbolic mean that is used by
the interviewees to place themselves in certain social groups by drawing symbolic
boundaries between them and other social groups that are associated with other musical
tastes. The analysis showed that there are differences in musical tastes among respondents
based on their position on the stratification scale, manifested in choices and ways of listening to music, as well as that mechanisms of classification are hidden in speech about
musical tastesу.",
publisher = "Niš : Univerzitet u Nišu",
journal = "Teme",
title = "Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije, Musical Taste and Symbolic Boundary-Work in Serbian Society",
number = "4",
volume = "44",
pages = "1163-1181",
doi = "10.22190/TEME190204091R"
}
Resanovic, M.. (2020). Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije. in Teme
Niš : Univerzitet u Nišu., 44(4), 1163-1181.
https://doi.org/10.22190/TEME190204091R
Resanovic M. Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije. in Teme. 2020;44(4):1163-1181.
doi:10.22190/TEME190204091R .
Resanovic, Milica, "Muzički ukus i simboličko razgraničavanje u društvu Srbije" in Teme, 44, no. 4 (2020):1163-1181,
https://doi.org/10.22190/TEME190204091R . .

Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals

Resanović, Milica; Janković, Stefan

(Corvinus University of Budapest, 2020)

TY - JOUR
AU - Resanović, Milica
AU - Janković, Stefan
PY - 2020
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2931
PB - Corvinus University of Budapest
T2 - Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
T1 - Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals
IS - 2
VL - 11
SP - 147
EP - 150
DO - 10.14267/CJSSP.2020.2.10
ER - 
@article{
author = "Resanović, Milica and Janković, Stefan",
year = "2020",
publisher = "Corvinus University of Budapest",
journal = "Corvinus Journal of Sociology and Social Policy",
title = "Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals",
number = "2",
volume = "11",
pages = "147-150",
doi = "10.14267/CJSSP.2020.2.10"
}
Resanović, M.,& Janković, S.. (2020). Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals. in Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
Corvinus University of Budapest., 11(2), 147-150.
https://doi.org/10.14267/CJSSP.2020.2.10
Resanović M, Janković S. Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals. in Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. 2020;11(2):147-150.
doi:10.14267/CJSSP.2020.2.10 .
Resanović, Milica, Janković, Stefan, "Arrangements, Semiotic Links and Evaluations: Purifying the Familiar Environments from COVID-19 Among Serbia’s Young Professionals" in Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 11, no. 2 (2020):147-150,
https://doi.org/10.14267/CJSSP.2020.2.10 . .

Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije

Resanović, Milica

(Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije i Akademska misao, 2019)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2019
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2841
PB - Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije i Akademska misao
T1 - Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije
SP - 40
EP - 44
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2841
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2019",
publisher = "Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije i Akademska misao",
title = "Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije",
pages = "40-44",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2841"
}
Resanović, M.. (2019). Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije. 
Beograd: Akademija inženjerskih nauka Srbije i Akademska misao., 40-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2841
Resanović M. Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije. 2019;:40-44.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2841 .
Resanović, Milica, "Kulturni resursi kao razvojni potencijal gradova Srbije" (2019):40-44,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2841 .

Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi

Resanović, Milica; Poleti Ćosić, Dunja; Marković, Aleksandra

(Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja, 2018)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
AU - Poleti Ćosić, Dunja
AU - Marković, Aleksandra
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2932
AB - U ovom radu ispituju se razlike u radnoj aktivnosti između muškaraca i žena u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog sistema. Naime, period nakon 2000. godine doneo je sa sobom liberalizaciju tržišta rada, koja se u normativnoj sferi ogledala u donošenju manje restriktivnih zakona o radu, a u pogledu države socijalnog staranja, u njenom postepenom povlačenju. Prethodne analize pokazale su da postoji značajna rodna diskrepancija na tržištu rada, kako po pitanju participacije tako i po pitanju dostupnih radnih položaja. Žene su bile te koje su se nalazile u nepovoljnijem položaju, utoliko što su istovremeno ređe učestvovale u plaćenim ekonomskim aktivnostima, a kada su bile zaposlene, onda su ređe zauzimale upravljačke i dobro plaćene pozicije, dok su po pravilu bile slabije plaćene za iste poslove. Cilj ovog rada jeste da mapira promene u glavnim karakteristikama ekonomske aktivnosti žena, u stepenu i obrascima te aktivnosti, te da ispita promene rodnih stereotipa u izboru zanimanja u periodu od 2003. do 2018. godine. Analiza će se vršiti u tri ključne vremenske tačke: 2003. godine (u periodu ubrzane konsolidacije kapitalističkog sistema društvenih odnosa), 2012. godine (u vreme velikih efekata svetske ekonomske krize, prvenstveno u vidu zaustavljanja rasta, porasta nezaposlenosti i siromaštva) i u današnje vreme. Podaci na kojima zasnivamo naše zaključke dobijeni su kroz kvantitativna istraživanja koja je Institut za sociološka istraživanja sprovodio na reprezentativnim uzorcima za Srbiju u ovom periodu, što je omogućilo komparativni karakter ovoga rada.
PB - Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja
C3 - Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene
T1 - Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2932
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica and Poleti Ćosić, Dunja and Marković, Aleksandra",
year = "2018",
abstract = "U ovom radu ispituju se razlike u radnoj aktivnosti između muškaraca i žena u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog sistema. Naime, period nakon 2000. godine doneo je sa sobom liberalizaciju tržišta rada, koja se u normativnoj sferi ogledala u donošenju manje restriktivnih zakona o radu, a u pogledu države socijalnog staranja, u njenom postepenom povlačenju. Prethodne analize pokazale su da postoji značajna rodna diskrepancija na tržištu rada, kako po pitanju participacije tako i po pitanju dostupnih radnih položaja. Žene su bile te koje su se nalazile u nepovoljnijem položaju, utoliko što su istovremeno ređe učestvovale u plaćenim ekonomskim aktivnostima, a kada su bile zaposlene, onda su ređe zauzimale upravljačke i dobro plaćene pozicije, dok su po pravilu bile slabije plaćene za iste poslove. Cilj ovog rada jeste da mapira promene u glavnim karakteristikama ekonomske aktivnosti žena, u stepenu i obrascima te aktivnosti, te da ispita promene rodnih stereotipa u izboru zanimanja u periodu od 2003. do 2018. godine. Analiza će se vršiti u tri ključne vremenske tačke: 2003. godine (u periodu ubrzane konsolidacije kapitalističkog sistema društvenih odnosa), 2012. godine (u vreme velikih efekata svetske ekonomske krize, prvenstveno u vidu zaustavljanja rasta, porasta nezaposlenosti i siromaštva) i u današnje vreme. Podaci na kojima zasnivamo naše zaključke dobijeni su kroz kvantitativna istraživanja koja je Institut za sociološka istraživanja sprovodio na reprezentativnim uzorcima za Srbiju u ovom periodu, što je omogućilo komparativni karakter ovoga rada.",
publisher = "Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja",
journal = "Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene",
title = "Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2932"
}
Resanović, M., Poleti Ćosić, D.,& Marković, A.. (2018). Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi. in Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene
Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2932
Resanović M, Poleti Ćosić D, Marković A. Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi. in Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2932 .
Resanović, Milica, Poleti Ćosić, Dunja, Marković, Aleksandra, "Rodne nejednakosti na tržištu rada u komparativnoj perspektivi" in Društveni odnosi u Srbiji: kontinuitet i promene (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2932 .

Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima

Resanović, Milica

(Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2018)

TY - CONF
AU - Resanović, Milica
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2842
AB - Poslednje tri decenije konceptu gust opis se posvećuje sve više pažnje u metodološkim studijama. Iako gust opis postaje praktično neizostavna odrednica u savremenim metodološkim rečnicima, enciklopedijama i udžbenicima (videti, npr.: Given, 2008; Schwandt, 2007), posebno onim posvećenim kvalitativnoj medotologiji, autori neretko naglašavaju da „nije u potpunosti jasno na šta se pod gustim opisom podrazumeva“ (Schwandt, 2007: 296), te otuda potreba da se preispita značenje ovog koncepta. Osnovni cilj ovog rada je da kritički razmotri različita shvatanja gustog opisa, predstavi teorijske i epistemološke pretpostavke pristupa koji zagovaraju primenu gustog opisa i da ukaže na saznajne i istraživačke implikacije koje primena ovog „postupka“ povlači za sobom.
PB - Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
C3 - Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi
T1 - Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima
SP - 146
EP - 151
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2842
ER - 
@conference{
author = "Resanović, Milica",
year = "2018",
abstract = "Poslednje tri decenije konceptu gust opis se posvećuje sve više pažnje u metodološkim studijama. Iako gust opis postaje praktično neizostavna odrednica u savremenim metodološkim rečnicima, enciklopedijama i udžbenicima (videti, npr.: Given, 2008; Schwandt, 2007), posebno onim posvećenim kvalitativnoj medotologiji, autori neretko naglašavaju da „nije u potpunosti jasno na šta se pod gustim opisom podrazumeva“ (Schwandt, 2007: 296), te otuda potreba da se preispita značenje ovog koncepta. Osnovni cilj ovog rada je da kritički razmotri različita shvatanja gustog opisa, predstavi teorijske i epistemološke pretpostavke pristupa koji zagovaraju primenu gustog opisa i da ukaže na saznajne i istraživačke implikacije koje primena ovog „postupka“ povlači za sobom.",
publisher = "Beograd: Institut za pedagoška istraživanja",
journal = "Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi",
title = "Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima",
pages = "146-151",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2842"
}
Resanović, M.. (2018). Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi
Beograd: Institut za pedagoška istraživanja., 146-151.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2842
Resanović M. Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima. in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi. 2018;:146-151.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2842 .
Resanović, Milica, "Poreklo, odredbe i mogućnosti primene koncepta gust opis u kvalitativnim istraživanjima" in Kvalitativna istraživanja u društvenim naukama od ličnog iskustva do socijalnih praksi (2018):146-151,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2842 .

Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism)

Resanović, Milica

(De Gruyter Oldenbourg, 2018)

TY - JOUR
AU - Resanović, Milica
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2839
PB - De Gruyter Oldenbourg
T2 - Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft
T1 - Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism)
IS - 2
VL - 66
SP - 286
EP - 288
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2839
ER - 
@article{
author = "Resanović, Milica",
year = "2018",
publisher = "De Gruyter Oldenbourg",
journal = "Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft",
title = "Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism)",
number = "2",
volume = "66",
pages = "286-288",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2839"
}
Resanović, M.. (2018). Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism). in Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft
De Gruyter Oldenbourg., 66(2), 286-288.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2839
Resanović M. Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism). in Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft. 2018;66(2):286-288.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2839 .
Resanović, Milica, "Jelena N. Pešić, Promena vrednosnih orijentacija u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Politički i ekonomski liberalizam (Change in value orientations in the postsocialist societies of Serbia and Croatia. Political and economic liberalism)" in Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 66, no. 2 (2018):286-288,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_2839 .

Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?

Resanović, Milica

(Beograd: Sociološko naučno društvo Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Resanović, Milica
PY - 2018
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2838
AB - Ovaj rad za cilj ima da ispita ideje, principe i zahteve islamskog
feminizma. Pod terminom islamski feminizam u radu se podrazumevaju tumačenja
Kurana i hadisa iz ženske pozicije, kao i prakse koje u novim tumačenjima
traže uporište u borbi protiv rasprostranjenih patrijarhalnih vrednosti i normi,
kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi. U prvom delu rada autorka pruža kraći
prikaz razvoja feminističkih ideja i pokreta u muslimanskim društvima kako bi
kontekstualizovala nastanak islamskog feminizma. U drugom delu rada će biti
predstavljeni glavni uvidi koji potiču iz novih rodno senzitivnih tumačenja Kurana,
kao i aktivistički doprinosi koje su ovi uvidi potakli. Treći deo rada posvećen je
ispitivanju odnosa između islamskog feminizma i drugih feminističkih pravaca.
AB - This paper aims to explore ideas, principles, and demands of Islamic
feminism. In this article, the term Islamic feminism includes interpretations of the
Quran and the hadith in women’s perspective as well as practices based on these
interpretations that are dedicated to the struggle against widespread patriarchal
values and norms, in public and in private sphere. In the first part of this paper,
the author presents a brief review of feminist ideas and movements in order to
contextualize development of Islamic feminism. The second part provides main
insights from gender-sensitive interpretations of the Quran and activist contributions
induced by these interpretations. The third part is devoted to the investigation of
the relationship between Islamic feminism and other feminist approaches.
PB - Beograd: Sociološko naučno društvo Srbije
T2 - Sociologija
T1 - Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?
T1 - Critical review of the current debate about “Islamic feminism” What is Islamic and what is feminist in “Islamic feminism”?
IS - 1
VL - 60
SP - 347
EP - 362
DO - 10.2298/SOC1801347R
ER - 
@article{
author = "Resanović, Milica",
year = "2018",
abstract = "Ovaj rad za cilj ima da ispita ideje, principe i zahteve islamskog
feminizma. Pod terminom islamski feminizam u radu se podrazumevaju tumačenja
Kurana i hadisa iz ženske pozicije, kao i prakse koje u novim tumačenjima
traže uporište u borbi protiv rasprostranjenih patrijarhalnih vrednosti i normi,
kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi. U prvom delu rada autorka pruža kraći
prikaz razvoja feminističkih ideja i pokreta u muslimanskim društvima kako bi
kontekstualizovala nastanak islamskog feminizma. U drugom delu rada će biti
predstavljeni glavni uvidi koji potiču iz novih rodno senzitivnih tumačenja Kurana,
kao i aktivistički doprinosi koje su ovi uvidi potakli. Treći deo rada posvećen je
ispitivanju odnosa između islamskog feminizma i drugih feminističkih pravaca., This paper aims to explore ideas, principles, and demands of Islamic
feminism. In this article, the term Islamic feminism includes interpretations of the
Quran and the hadith in women’s perspective as well as practices based on these
interpretations that are dedicated to the struggle against widespread patriarchal
values and norms, in public and in private sphere. In the first part of this paper,
the author presents a brief review of feminist ideas and movements in order to
contextualize development of Islamic feminism. The second part provides main
insights from gender-sensitive interpretations of the Quran and activist contributions
induced by these interpretations. The third part is devoted to the investigation of
the relationship between Islamic feminism and other feminist approaches.",
publisher = "Beograd: Sociološko naučno društvo Srbije",
journal = "Sociologija",
title = "Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?, Critical review of the current debate about “Islamic feminism” What is Islamic and what is feminist in “Islamic feminism”?",
number = "1",
volume = "60",
pages = "347-362",
doi = "10.2298/SOC1801347R"
}
Resanović, M.. (2018). Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?. in Sociologija
Beograd: Sociološko naučno društvo Srbije., 60(1), 347-362.
https://doi.org/10.2298/SOC1801347R
Resanović M. Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?. in Sociologija. 2018;60(1):347-362.
doi:10.2298/SOC1801347R .
Resanović, Milica, "Kritički osvrt na aktuelnu debatu o „islamskom feminizmu“ - šta je islamsko, a šta feminističko u „islamskom feminizmu“?" in Sociologija, 60, no. 1 (2018):347-362,
https://doi.org/10.2298/SOC1801347R . .