Milidrag, Predrag

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9235-090X
 • Milidrag, Predrag (118)
Projects

Author's Bibliography

Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja

Milidrag, Predrag

(2016)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2016
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1466
AB - Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama.
AB - The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.
T2 - Filozofska istraživanja
T1 - Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja
IS - 3
VL - 36
SP - 561
EP - 579
DO - 10.21464/fi36310
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2016",
abstract = "Tekst analizira argument Tome Akvinskog za realnu razliku između bitka i bîti na osnovu sudjelovanja u bitku samom, koristeći prije svega Izlaganje Boetijevog djela O sedmicama. U tekstu se brani teza da je za dokazivanje realne razlike neophodno prethodno pretpostaviti postojanje ipsum esse subsistensa, odnosno Boga. U prvom dijelu teksta objašnjava se
Tomino tumačenje Boetijeva teksta u kontekstu razumske razlike između pojmova bitka i bîti, kao i apstraktan i konkretan način označavanja. Drugi dio teksta posvećen je Tominoj reinterpretaciji Boetijeva izraza forma essendi kao actus essendi. Treći dio teksta razmatra argument za realnu razliku s obzirom na jednostavnost i jedinstvenost ipsum esse subsistensa.
Ukazuje se na Tominu kritiku platoničkih formi i pokazuje neophodnost dokaza za postojanje ipsum esse subsistensa kao uvjeta za dokaz za realnu razliku. Na kraju, u zaključku je rezimiran argumentativni tijek za realnu razliku na osnovu Tominog Izlaganja Boetijevog djela O sedmicama., The article analyzes Aquinas’s participation argument for the real distinction between esse and essentia using his Expositio libri Boetii De hebdomadibus. The article defends the view that in order to prove the real distinction one has to assume or prove the existence of ipsum esse subsistens, i.e. God. In the first chapter Aquinas’ interpretation of Boethius’s texts is expounded
against the background of the rational distinction between the notions of esse and essentia, and the abstract and the concrete way of signifying. The second chapter points to Aquinas’s reinterpretation of Boethius’s term forma essendi as actus essendi. The third chapter is dedicated to the argument for the real distinction against the background of simplicity and unicity of ipsum esse subsistens, to Thomas’s critique of Platonic forms, as well as to the necessity for the proof for the existence of ipsum esse subsistens as a condition for the proof for the real distinction. In conclusion the whole argument from the Expositio libri Boetii De hebdomadibus is summarized.",
journal = "Filozofska istraživanja",
title = "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja",
number = "3",
volume = "36",
pages = "561-579",
doi = "10.21464/fi36310"
}
Milidrag, P.. (2016). Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja, 36(3), 561-579.
https://doi.org/10.21464/fi36310
Milidrag P. Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja. in Filozofska istraživanja. 2016;36(3):561-579.
doi:10.21464/fi36310 .
Milidrag, Predrag, "Argument Tome Akvinskog za realnu razliku između esse i essentia na osnovi sudjelovanja" in Filozofska istraživanja, 36, no. 3 (2016):561-579,
https://doi.org/10.21464/fi36310 . .
1
1

Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2015
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/304
AB - Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54
SP - 414
EP - 435
DO - 10.2298/FID1502414M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2015",
abstract = "Članak analizira Akvinčeve argumente za realnu razliku između suštine i bivstvovanja (esse) izložene u poglavljima 52-54 druge knjige Sume protiv pagana u širem kontekstu njegove metafizike. Prvo se analiziraju određenja samog Boga na osnovu realne razlike (Ipsum esse subsistens, tvorac, beskonačna savršenost), a potom uloga kategorija akta i potencije, primarnosti akta, odvajanje akta od forme u Tominom razumevanju bivstvovanja, kao i pojam egzistencijalnog učestvovanja; pritom se ukazuje na temeljnu razliku između odgovarajućih razumevanja tih kategorija kod Platona i Aristotela, sjedne strane, i Tome Akvinskog, s druge. Na kraju se analizira uloga dve vrste uzročnosti, delotvorne i formalne, u realnoj razlici.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54",
pages = "414-435",
doi = "10.2298/FID1502414M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2015). Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 414-435.
https://doi.org/10.2298/FID1502414M
Jovanov R, Milidrag P. Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2015;:414-435.
doi:10.2298/FID1502414M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Razlika esse-essentia u Sumi protiv pagana, II 52-54" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2015):414-435,
https://doi.org/10.2298/FID1502414M . .

Pojam stvari (res) kod Dekarta

Milidrag, Predrag

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/210
AB - U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Pojam stvari (res) kod Dekarta
SP - 223
EP - 246
DO - 10.2298/FID1403223M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U tekstu se analizira značenje pojma res u Dekartovoj metafizici. Kao osnovno, navedeno je značenje pojma stvari kao suštine koja može i re- alno egzistirati. Analizom Dekartovih tekstova to je značenje precizirano s obzirom na razumsku razliku između suštine i egzistencije. Pokazan je odnos stvari prema pojmovima stvarnosti (realitas), stupnjevima stvarnosti i mo- dusima stvarnosti. Poseban deo posvećen je odnosu stvari i uzročnosti, tome šta i kako stvari mogu uzrokovati i tome šta uzrokuje stvari, te se ukazuje na povezanost ovog problema s Dekartovim učenjem o stvorenosti večnih istina. Ta povezanost predstavlja osnovnu razliku između Dekartovog i sholastičkog pojma stvari i ona se jasno vidi u njegovom pojmu uzrokovanja stupnjeva stvarnosti. Na kraju je ukratko izložen i supertranscendentalni pojam stvari kod Dekarta, na njegovom kasnosholastičkom zaleđu.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Pojam stvari (res) kod Dekarta",
pages = "223-246",
doi = "10.2298/FID1403223M"
}
Milidrag, P.. (2014). Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 223-246.
https://doi.org/10.2298/FID1403223M
Milidrag P. Pojam stvari (res) kod Dekarta. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2014;:223-246.
doi:10.2298/FID1403223M .
Milidrag, Predrag, "Pojam stvari (res) kod Dekarta" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2014):223-246,
https://doi.org/10.2298/FID1403223M . .

Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1422
AB - U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine.
AB - In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog
IS - 4
VL - 57
SP - 5
EP - 24
DO - 10.2298/THEO1404005M
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
abstract = "U danas već klasičnom tekstu iz 1958. godine posvećenom dvostrukom karakteru Tominog koncepta bivstvovanja, Džozef Ovens jasno formuliše dve sapripadne osobine bivstvovanja (esse) koje su delatne u Akvinčevoj metafizici, naime 1) bivstvovanje razumevano u terminima suštine, forme ili prirode, kao esencijalno, i 2) bivstvovanje razumevano kao akcidentalno, ne u kategorijalnom smislu, već u smislu da se nalazi izvan suštine stvari. Čvrsto se oslanjajući na celokupan Ovensov rad pokušaću da skiciram načine razumevanja značenja bivstvovanja za Tomu Akvinskog, jer a) akcidentalni i esencijalni karakter bivstvovanja predstavljaju dva aspekta stvorenog bivstvovanja, b) koje je realno različito od suštine., In now classical article from 1958 dedicated to twofold character of Aquinas’s concept of being Joseph Owens clearly formulates the two complementary features of esse that function in Aquinas’s metaphysics, namely 1) being understood in the terms of essence, form or nature, as essential and 2) being understood as accidental, not in predicamental meaning but as something above and beyond the essence of the thing. Firmly relying on whole Owens’s work, I will try to outline the ways of understanding the meanings of esse in Aquinas, because a) two character of being are two complementary and integral components of created being, b) which are really different.",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog",
number = "4",
volume = "57",
pages = "5-24",
doi = "10.2298/THEO1404005M"
}
Milidrag, P.. (2014). Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 57(4), 5-24.
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M
Milidrag P. Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog. in Theoria. 2014;57(4):5-24.
doi:10.2298/THEO1404005M .
Milidrag, Predrag, "Dvostruki karakter stvorenog bića kod T. Akvinskog" in Theoria, 57, no. 4 (2014):5-24,
https://doi.org/10.2298/THEO1404005M . .

Agent Smit – prilozi za biografiju

Milidrag, Predrag

(2014)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2014
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/716
T2 - Kultura
T1 - Agent Smit – prilozi za biografiju
SP - 93
EP - 112
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2014",
journal = "Kultura",
title = "Agent Smit – prilozi za biografiju",
pages = "93-112",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716"
}
Milidrag, P.. (2014). Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura, 93-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716
Milidrag P. Agent Smit – prilozi za biografiju. in Kultura. 2014;:93-112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716 .
Milidrag, Predrag, "Agent Smit – prilozi za biografiju" in Kultura (2014):93-112,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_716 .

Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy

Jovanov, Rastko; Milidrag, Predrag

(2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/107
AB - In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy
T1 - Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks
SP - 268
EP - 282
DO - 10.2298/FID1304268M
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
abstract = "In this article I will try to interpret changes in Neo, the main
character in The Matrix Trilogy, against the background of the ideas of Plato
and Descartes, as well as Hegel’s from his Philosophy of History and The
Phenomenology of Spirit. Although “philosophical” The Matrix Trilogy is
not long-winded and boring film: instead of talking endlessly, the characters
are working ceaselessly, and that work is changing them. Contrary to widespread
opinion, this interpretation does not find the presence of Descartes’
hyperbolic doubt in the first part of trilogy, but first film sees as a pure Platonism.
Nevertheless, there are the Cartesian motifs (e.g. dualism, freeing
mind from preconceived opinions, acquiring different habits of belief). The
result of the first film is the position of Hegelian unhappy consciousness.
This is just a preparation for the key moment of whole Trilogy that is the
dialogue between Neo and Architect. Neo’s decision to chose to save Trinity
is interpreted in Hegel’s terms of the infinite right of the subject to satisfy
himself in his activity and work; because of that, this, sixth Neo is new. After
showing the differences in the objectives of Neo and Agent Smith, and transformations
of the objectives of humans, the third part of the article analyzes
the very end of the Matrix Revolutions, using Marx’s ideas, with some references
to Plato and Nietzsche.",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy, Platonizam, kartezijanizam i Hegelova misao u trilogiji Matriks",
pages = "268-282",
doi = "10.2298/FID1304268M"
}
Jovanov, R.,& Milidrag, P.. (2013). Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 268-282.
https://doi.org/10.2298/FID1304268M
Jovanov R, Milidrag P. Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2013;:268-282.
doi:10.2298/FID1304268M .
Jovanov, Rastko, Milidrag, Predrag, "Platonism, Cartesianism and Hegel's Thought in The Matrix Trilogy" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2013):268-282,
https://doi.org/10.2298/FID1304268M . .

Francisko Suarez o predmetu metafizike

Milidrag, Predrag

(Beograd : Srpsko filozofsko društvo, 2013)

TY - JOUR
AU - Milidrag, Predrag
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/609
PB - Beograd : Srpsko filozofsko društvo
T2 - Theoria
T1 - Francisko Suarez o predmetu metafizike
SP - 59
EP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609
ER - 
@article{
author = "Milidrag, Predrag",
year = "2013",
publisher = "Beograd : Srpsko filozofsko društvo",
journal = "Theoria",
title = "Francisko Suarez o predmetu metafizike",
pages = "59-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609"
}
Milidrag, P.. (2013). Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria
Beograd : Srpsko filozofsko društvo., 59-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609
Milidrag P. Francisko Suarez o predmetu metafizike. in Theoria. 2013;:59-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609 .
Milidrag, Predrag, "Francisko Suarez o predmetu metafizike" in Theoria (2013):59-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_609 .

Ničeova kritika moralnih vrednosti

Milidrag, Predrag; Savić, Mićo

(2012)

TY - JOUR
AU - Savić, Mićo
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/593
AB - In this article the author argues that Nietzsche’s critique of morality is based on his metaphysics in which the notion of will to power conceived in the spirit of the Greek concept of physis plays a key role. He demonstrates that the revaluation of all values as overcoming of Platonist-Christian nihilism is aimed at the affirmation of “living in accordance with nature“, whereby nature is understood just as physis. He also shows why, for Nietzsche, pretension to universality and objectivity of the dominant value system is not justified. Finally, the author points to the difficulties of Nietzsche’s (inverse) Platonism and concludes that the failure of modernity to justify morality imposes the task of examining the possibilities of rehabilitation of Aristotle’s practical philosophy.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Ničeova kritika moralnih vrednosti
T1 - Nietzsche’s 'Naturalistic' Critique of Moral Values
SP - 348
EP - 370
DO - 10.2298/FID1203348S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Savić, Mićo",
year = "2012",
abstract = "In this article the author argues that Nietzsche’s critique of morality is based on his metaphysics in which the notion of will to power conceived in the spirit of the Greek concept of physis plays a key role. He demonstrates that the revaluation of all values as overcoming of Platonist-Christian nihilism is aimed at the affirmation of “living in accordance with nature“, whereby nature is understood just as physis. He also shows why, for Nietzsche, pretension to universality and objectivity of the dominant value system is not justified. Finally, the author points to the difficulties of Nietzsche’s (inverse) Platonism and concludes that the failure of modernity to justify morality imposes the task of examining the possibilities of rehabilitation of Aristotle’s practical philosophy.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Ničeova kritika moralnih vrednosti, Nietzsche’s 'Naturalistic' Critique of Moral Values",
pages = "348-370",
doi = "10.2298/FID1203348S"
}
Milidrag, P.,& Savić, M.. (2012). Ničeova kritika moralnih vrednosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 348-370.
https://doi.org/10.2298/FID1203348S
Milidrag P, Savić M. Ničeova kritika moralnih vrednosti. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:348-370.
doi:10.2298/FID1203348S .
Milidrag, Predrag, Savić, Mićo, "Ničeova kritika moralnih vrednosti" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):348-370,
https://doi.org/10.2298/FID1203348S . .

Vitgenštajn o jeziku i prirodi

Milidrag, Predrag; Sládeček, Michal

(2012)

TY - JOUR
AU - Sládeček, Michal
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1109
AB - The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Vitgenštajn o jeziku i prirodi
T1 - Wittgenstein on language and nature
SP - 86
EP - 101
DO - 10.2298/FID1201086S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Sládeček, Michal",
year = "2012",
abstract = "The text begins with the analysis of two terms regarding life crucial to 
both Wittgenstein's early and late philosophy. These are life form and nature, 
specifically, human nature. Wittgenstein treats both concepts in a very specific 
manner, different from the traditional approach of philosophy. He also criticized 
philosophical attempts to attribute special characteristics to human intellectual 
abilities which would separate them from natural processes. A particular 'spiritual' 
status of epistemic and other rational powers disappears when there is an insight 
into their dependence on discursive practices and specific forms of life on which 
these powers are based. Concepts such as certainty, knowledge, or explanations 
do not rest on a rational foundation, that is, they do not refer to processes with 
particular un-natural properties. Nor can they be reduced to neuro-physiological 
processes, either. Instead, it is a specific grammar of their usage that makes them 
different from other concepts describing physical or biological processes. In that 
sense, Wittgenstein develops a non-reductionist version of naturalism which 
preserves the diversity of human relations in the world.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Vitgenštajn o jeziku i prirodi, Wittgenstein on language and nature",
pages = "86-101",
doi = "10.2298/FID1201086S"
}
Milidrag, P.,& Sládeček, M.. (2012). Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 86-101.
https://doi.org/10.2298/FID1201086S
Milidrag P, Sládeček M. Vitgenštajn o jeziku i prirodi. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:86-101.
doi:10.2298/FID1201086S .
Milidrag, Predrag, Sládeček, Michal, "Vitgenštajn o jeziku i prirodi" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):86-101,
https://doi.org/10.2298/FID1201086S . .

Politički prostor ekološkog građanstva

Milidrag, Predrag; Vasiljević, Jelena

(2012)

TY - JOUR
AU - Vasiljević, Jelena
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/1120
AB - This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Politički prostor ekološkog građanstva
T1 - Political space of ecological citizenship
SP - 102
EP - 111
DO - 10.2298/FID1201102V
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Vasiljević, Jelena",
year = "2012",
abstract = "This paper examines the concept of ecological citizenship by looking at two sets of arguments. Those justifying the concept itself, and those criticizing the need to devise a new concept of citizenship and political community in relation to ecological problems. The paper argues for a shift in focus: instead of searching for (or readily dismissing) a new concept of citizenship, we should adopt a different perspective capable of capturing the explanatory potentials of citizenship-related notions – especially citizenship action and political space in which it is constituted – in the context of contemporary global ecological problems.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Politički prostor ekološkog građanstva, Political space of ecological citizenship",
pages = "102-111",
doi = "10.2298/FID1201102V"
}
Milidrag, P.,& Vasiljević, J.. (2012). Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 102-111.
https://doi.org/10.2298/FID1201102V
Milidrag P, Vasiljević J. Politički prostor ekološkog građanstva. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:102-111.
doi:10.2298/FID1201102V .
Milidrag, Predrag, Vasiljević, Jelena, "Politički prostor ekološkog građanstva" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):102-111,
https://doi.org/10.2298/FID1201102V . .

Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger

Milidrag, Predrag; Radinković, Željko

(2012)

TY - JOUR
AU - Radinković, Željko
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/589
AB - Der Beitrag prüft zunächst, inwiefern beim frühen Heidegger (vor Sein und Zeit) eine Verschiebung des Schwerpunktes von dem umweltlichen Charakter der Erlebnisse auf das ‚faktisch‘ daseiende Leben bzw. auf das Phänomen ‚Ich bin‘ zu beobachten ist. Es gilt, den Seinssinn vom ‚Ich bin‘ zu fassen und zwar, indem der Unterschied der Selbsterfahrung zum reflexiv-theoretischen Einstellung bestimmt wird. Diese Bestimmung soll von allen Regions – und Sachgebietsfremdheiten ferngehalten werden. Die Individuation des ‚Ich bin‘ soll nicht als Vereinzelung im Hinblick auf das Allgemeine, sondern als das historische Vereinzelung gefasst werden. Der Seinssinn als Existenzsinn ist in der Eigenerfahrung zu fassen und hat einen Vollzugscharakter. Die Grunderfahrung des Selbst bzw. die Geschichtlichkeit des Vollzuugscharakters des Selbst werden in ein neues grundlegendes Verhältnis zu Apriorität gesetzt. Die zentrale Rolle kommt dabei der Destruktion des historischen Horizontes des Aprioriproblems, worunter eine Radikalisierung der Phänomenologie zu verstehen ist, die versucht, die eigene Geschichtlichkeit bzw. geschichtliche Situation immer ursprünglicher zu vollziehen. Es wird die inhaltliche Struktur des Aprioriproblems geklärt, indem die Geschichte des Aprioriauffassungen nach dem Grad ihrer Daseinsimmanenz bestimmt werden. Die Destruktion des Aprioriproblems wird an den rekonstruktiven Psychologie Paul Natorps und der Kritik der historischen Vernunft Wilhelm Diltheys versucht, wobei diesen die Verdinglichung der Sphäre des Lebendigen vorgeworfen wird.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger
T1 - Fenomenološko-kritička destrukcija problema apriorija kod ranog Hajdegera
SP - 251
EP - 268
DO - 10.2298/FID1204251R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radinković, Željko",
year = "2012",
abstract = "Der Beitrag prüft zunächst, inwiefern beim frühen Heidegger (vor Sein und Zeit) eine Verschiebung des Schwerpunktes von dem umweltlichen Charakter der Erlebnisse auf das ‚faktisch‘ daseiende Leben bzw. auf das Phänomen ‚Ich bin‘ zu beobachten ist. Es gilt, den Seinssinn vom ‚Ich bin‘ zu fassen und zwar, indem der Unterschied der Selbsterfahrung zum reflexiv-theoretischen Einstellung bestimmt wird. Diese Bestimmung soll von allen Regions – und Sachgebietsfremdheiten ferngehalten werden. Die Individuation des ‚Ich bin‘ soll nicht als Vereinzelung im Hinblick auf das Allgemeine, sondern als das historische Vereinzelung gefasst werden. Der Seinssinn als Existenzsinn ist in der Eigenerfahrung zu fassen und hat einen Vollzugscharakter. Die Grunderfahrung des Selbst bzw. die Geschichtlichkeit des Vollzuugscharakters des Selbst werden in ein neues grundlegendes Verhältnis zu Apriorität gesetzt. Die zentrale Rolle kommt dabei der Destruktion des historischen Horizontes des Aprioriproblems, worunter eine Radikalisierung der Phänomenologie zu verstehen ist, die versucht, die eigene Geschichtlichkeit bzw. geschichtliche Situation immer ursprünglicher zu vollziehen. Es wird die inhaltliche Struktur des Aprioriproblems geklärt, indem die Geschichte des Aprioriauffassungen nach dem Grad ihrer Daseinsimmanenz bestimmt werden. Die Destruktion des Aprioriproblems wird an den rekonstruktiven Psychologie Paul Natorps und der Kritik der historischen Vernunft Wilhelm Diltheys versucht, wobei diesen die Verdinglichung der Sphäre des Lebendigen vorgeworfen wird.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger, Fenomenološko-kritička destrukcija problema apriorija kod ranog Hajdegera",
pages = "251-268",
doi = "10.2298/FID1204251R"
}
Milidrag, P.,& Radinković, Ž.. (2012). Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 251-268.
https://doi.org/10.2298/FID1204251R
Milidrag P, Radinković Ž. Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:251-268.
doi:10.2298/FID1204251R .
Milidrag, Predrag, Radinković, Željko, "Phänomenologisch-kritische Destruktion des Aprioriproblems beim frühen Heidegger" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):251-268,
https://doi.org/10.2298/FID1204251R . .

Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser

Milidrag, Predrag; Radinković, Željko

(2012)

TY - JOUR
AU - Radinković, Željko
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/408
AB - Heideggersche erste Bewegungen in Richtung auf die Fundamentalontologie lassen sich in seinen Vorlesungen der frühen 20er Jahren beobachten. Heidegger versucht darin, sich von dem Logizismus der Husserlschen Bewusstseinsphilosophie zu emanzipieren, indem er ein Konzept der Urwissenschaft entwirft. Die Urwissenschaft soll bei der vortheoretischen Erfahrung, d. h. bei den vorreflexiven Erlebnissen ansetzen. Sie hat der entlebenden Tendenz der theoretischen Einstellung zum Erlebnisstrom entgegenzuwirken und somit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine Vielfalt der lebendigen Erfahrungsweisen zum ausdrücklichen Verstehen zu bringen. Somit knüpft die Urwissenschaft an das Programm der Phänomenologie von Edmund Husserl, modifiziert es aber entscheidend, indem es aus der Sphäre des Bewusstseins in jene des lebendigen Erlebnisstroms verlegt.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser
T1 - Hajdegerov program pranauke i začeci prevladavanja „udaljenosti od stvari“ fenomenologije svesti Edmunda Huserla
SP - 235
EP - 244
DO - 10.2298/FID1202235R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radinković, Željko",
year = "2012",
abstract = "Heideggersche erste Bewegungen in Richtung auf die Fundamentalontologie lassen sich in seinen Vorlesungen der frühen 20er Jahren beobachten. Heidegger versucht darin, sich von dem Logizismus der Husserlschen Bewusstseinsphilosophie zu emanzipieren, indem er ein Konzept der Urwissenschaft entwirft. Die Urwissenschaft soll bei der vortheoretischen Erfahrung, d. h. bei den vorreflexiven Erlebnissen ansetzen. Sie hat der entlebenden Tendenz der theoretischen Einstellung zum Erlebnisstrom entgegenzuwirken und somit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine Vielfalt der lebendigen Erfahrungsweisen zum ausdrücklichen Verstehen zu bringen. Somit knüpft die Urwissenschaft an das Programm der Phänomenologie von Edmund Husserl, modifiziert es aber entscheidend, indem es aus der Sphäre des Bewusstseins in jene des lebendigen Erlebnisstroms verlegt.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser, Hajdegerov program pranauke i začeci prevladavanja „udaljenosti od stvari“ fenomenologije svesti Edmunda Huserla",
pages = "235-244",
doi = "10.2298/FID1202235R"
}
Milidrag, P.,& Radinković, Ž.. (2012). Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 235-244.
https://doi.org/10.2298/FID1202235R
Milidrag P, Radinković Ž. Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:235-244.
doi:10.2298/FID1202235R .
Milidrag, Predrag, Radinković, Željko, "Das Heideggersche Programm einer Urwissenschaft und die Ansätze der Überwindung der „Sachferne“ der Bewusstseinsphänomenologie von Edmund Husser" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):235-244,
https://doi.org/10.2298/FID1202235R . .

Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?

Milidrag, Predrag; Mitrović, Veselin

(2012)

TY - JOUR
AU - Mitrović, Veselin
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/400
AB - This text tries to shed some light on the origin of the idea of moral enhancement, on its epistemic and moral foundations. This requires a comparative analysis of similar ideas present in various trends of bioethics today – the analysis of the very roots of Poter’s global bioethics, the idea of moral enhancement, as well as the break between advocates of moral enhancement and John Harris, their transhumanist colleague, with whom they used to share the same perspective. In this article we identify some basic starting points, similarities and differences between global bioethics and moral enhancement, and draw lines of demarcation between transhumanism and moral enhancement.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?
T1 - The Myth of the Moral Enhancement : Back to the Future?
SP - 111
EP - 123
DO - 10.2298/FID1202111M
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Mitrović, Veselin",
year = "2012",
abstract = "This text tries to shed some light on the origin of the idea of moral enhancement, on its epistemic and moral foundations. This requires a comparative analysis of similar ideas present in various trends of bioethics today – the analysis of the very roots of Poter’s global bioethics, the idea of moral enhancement, as well as the break between advocates of moral enhancement and John Harris, their transhumanist colleague, with whom they used to share the same perspective. In this article we identify some basic starting points, similarities and differences between global bioethics and moral enhancement, and draw lines of demarcation between transhumanism and moral enhancement.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?, The Myth of the Moral Enhancement : Back to the Future?",
pages = "111-123",
doi = "10.2298/FID1202111M"
}
Milidrag, P.,& Mitrović, V.. (2012). Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 111-123.
https://doi.org/10.2298/FID1202111M
Milidrag P, Mitrović V. Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:111-123.
doi:10.2298/FID1202111M .
Milidrag, Predrag, Mitrović, Veselin, "Mit o moralnom poboljšanju: povratak u budućnost?" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):111-123,
https://doi.org/10.2298/FID1202111M . .
1

Više od zdravlja

Milidrag, Predrag; Gligorov, Nada

(2012)

TY - JOUR
AU - Gligorov, Nada
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/397
AB - The purpose of this essay is to examine some of the ethical concerns raised regarding the use of neuroenhancers. Authors such as Fukuyama and Sandel argue that medical intervention should be limited to treatment of disease, and that enhancement should be outside of the scope of medicine. This commentary will examine the distinction between treatment and enhancement. I shall conclude that it is not a well-drawn distinction and should not be used to provide guidance with regards to the use of psychopharmacological agents for the purpose of cognitive enhancement. I shall further examine whether concepts such as disability and normality could provide a criterion for determining whether enhancement is a permissible use of medical intervention. I conclude that as those concepts are contextually defined, they cannot be used to make principled arguments against enhancement. Finally, I shall review the charge that medicalization of cognitive performance enhancers is not morally permissible. I shall argue that medicalization might have both negative and positive consequences, and decisions about the moral permissibility of medicalization should be made on a case-by-case basis.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Više od zdravlja
T1 - Seeking More than Health : Using Medicine for Enhancement
SP - 79
EP - 90
DO - 10.2298/FID1202079G
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Gligorov, Nada",
year = "2012",
abstract = "The purpose of this essay is to examine some of the ethical concerns raised regarding the use of neuroenhancers. Authors such as Fukuyama and Sandel argue that medical intervention should be limited to treatment of disease, and that enhancement should be outside of the scope of medicine. This commentary will examine the distinction between treatment and enhancement. I shall conclude that it is not a well-drawn distinction and should not be used to provide guidance with regards to the use of psychopharmacological agents for the purpose of cognitive enhancement. I shall further examine whether concepts such as disability and normality could provide a criterion for determining whether enhancement is a permissible use of medical intervention. I conclude that as those concepts are contextually defined, they cannot be used to make principled arguments against enhancement. Finally, I shall review the charge that medicalization of cognitive performance enhancers is not morally permissible. I shall argue that medicalization might have both negative and positive consequences, and decisions about the moral permissibility of medicalization should be made on a case-by-case basis.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Više od zdravlja, Seeking More than Health : Using Medicine for Enhancement",
pages = "79-90",
doi = "10.2298/FID1202079G"
}
Milidrag, P.,& Gligorov, N.. (2012). Više od zdravlja. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 79-90.
https://doi.org/10.2298/FID1202079G
Milidrag P, Gligorov N. Više od zdravlja. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:79-90.
doi:10.2298/FID1202079G .
Milidrag, Predrag, Gligorov, Nada, "Više od zdravlja" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):79-90,
https://doi.org/10.2298/FID1202079G . .

Varijante 'Treće Srbije'

Milidrag, Predrag; Spasić, Ivana; Petrović, Tamara

(2012)

TY - JOUR
AU - Spasić, Ivana
AU - Petrović, Tamara
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/396
AB - This paper examines different forms in which “Third Serbia” is being discursively constructed. This concept has recently been offered within the public arena as the alternative to the former division into “First” and “Second” Serbia. Although the name is the same, “Third Serbia” is not one but many. They all share an explicit call for overcoming cleavages and extremes, which are pereceived as overdrawn, artificial, and/or removed from genuine concerns and interests of Serbian society. There is also a moral claim contained in this, since what is offered is presented as better and more correct than the previous dichotomy. The various facets of “Third Serbia”, their similarities and divergences, will be explored based on the analysis of a corpus of texts from daily and weekly press in which this signifier is found.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Varijante 'Treće Srbije'
T1 - Variants of 'Third Serbia'
SP - 23
EP - 44
DO - 10.2298/FID1203023S
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Spasić, Ivana and Petrović, Tamara",
year = "2012",
abstract = "This paper examines different forms in which “Third Serbia” is being discursively constructed. This concept has recently been offered within the public arena as the alternative to the former division into “First” and “Second” Serbia. Although the name is the same, “Third Serbia” is not one but many. They all share an explicit call for overcoming cleavages and extremes, which are pereceived as overdrawn, artificial, and/or removed from genuine concerns and interests of Serbian society. There is also a moral claim contained in this, since what is offered is presented as better and more correct than the previous dichotomy. The various facets of “Third Serbia”, their similarities and divergences, will be explored based on the analysis of a corpus of texts from daily and weekly press in which this signifier is found.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Varijante 'Treće Srbije', Variants of 'Third Serbia'",
pages = "23-44",
doi = "10.2298/FID1203023S"
}
Milidrag, P., Spasić, I.,& Petrović, T.. (2012). Varijante 'Treće Srbije'. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 23-44.
https://doi.org/10.2298/FID1203023S
Milidrag P, Spasić I, Petrović T. Varijante 'Treće Srbije'. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:23-44.
doi:10.2298/FID1203023S .
Milidrag, Predrag, Spasić, Ivana, Petrović, Tamara, "Varijante 'Treće Srbije'" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):23-44,
https://doi.org/10.2298/FID1203023S . .
6

Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung

Milidrag, Predrag; Palmer, Gesine

(2012)

TY - JOUR
AU - Palmer, Gesine
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/395
AB - The German-Jewish philosophers Hermann Cohen and Franz Rosenzweig, have – both in their own ways – produced systems of philosophy at a time that was supposed to be the time after systems. With their respective systems they – both in their own ways – transcended the apologetic stance of Jewish thought by placing the Jewishness of their thinking at a methodologically central point for “general philosophy.” However, the link between Cohen’s system and the Star of Redemption, is hard to find. Looking back from the perspective of a “return of religion” in late twentieth century, the essay proposes to see the link between both systems in Cohen’s notion of compassion.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung
T1 - Propovednici saosećanja: Pojam saosećanja kod Hermana Koena kao vrata ka Zvezdi iskupljenja
SP - 35
EP - 45
DO - 10.2298/FID1202035P
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Palmer, Gesine",
year = "2012",
abstract = "The German-Jewish philosophers Hermann Cohen and Franz Rosenzweig, have – both in their own ways – produced systems of philosophy at a time that was supposed to be the time after systems. With their respective systems they – both in their own ways – transcended the apologetic stance of Jewish thought by placing the Jewishness of their thinking at a methodologically central point for “general philosophy.” However, the link between Cohen’s system and the Star of Redemption, is hard to find. Looking back from the perspective of a “return of religion” in late twentieth century, the essay proposes to see the link between both systems in Cohen’s notion of compassion.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung, Propovednici saosećanja: Pojam saosećanja kod Hermana Koena kao vrata ka Zvezdi iskupljenja",
pages = "35-45",
doi = "10.2298/FID1202035P"
}
Milidrag, P.,& Palmer, G.. (2012). Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 35-45.
https://doi.org/10.2298/FID1202035P
Milidrag P, Palmer G. Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:35-45.
doi:10.2298/FID1202035P .
Milidrag, Predrag, Palmer, Gesine, "Propheten des Mitleids : Herman Cohens Mitleidsbegriff als Tor zum Stern der Erlösung" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):35-45,
https://doi.org/10.2298/FID1202035P . .

Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig

Milidrag, Predrag; Bensussan, Gérard

(2012)

TY - JOUR
AU - Bensussan, Gérard
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/385
AB - Par la guerre, la philosophie en son entier, “l’idéalisme”, s’avère selon Rosenzweig dans son mensonge, c’est-à-dire dans sa fausseté à la fois épistémologique et existentielle. Cette double leçon le portera à esquisser les contours d’un “nouveau penser” issu du bris de la totalisation universelle de toutes les particularités. Ce bris passera par la voix revivifiée de la résistance du singulier. Il faut alors s’interroger sur ce que Rosenzweig nomme lui-même dans La pensée nouvelle le “système” de l’Etoile. En lisant ce maître-ouvrage, et en particulier sa deuxième partie, on remarque la double fonctionnalité de la Révélation. D’une part, elle irradie l’ensemble du livre, le “système” en son entier en quelque sorte, c’est-à-dire les parties I et III, la Création aussi bien que la Rédemption. D’autre part, la Révélation revêt un sens étroit: elle révèle la Création, elle révèle la Rédemption et elle s’autorévèle comme “âme aimée” dans l’ipséité tragique du soi. Au sens fort, ou large, seule existe la Révélation d’un passé créationnel et d’un avenir rédimant. L’Etoile dessine donc une économie générale des flux, des multiplicités ouvertes les unes sur les autres. Le “système” est un système des temps (Schelling). Le Système, c’est la Révélation. Le “philosopher dans la forme du monde “ que promeut Rosenzweig s’éclaire de ce constat qui emporte à son tour une repensée du rapport de la philosophie à la religion.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig
T1 - Nekoliko elemenata za uvod u čitanje Rozencvajga
SP - 23
EP - 34
DO - 10.2298/FID1202023B
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Bensussan, Gérard",
year = "2012",
abstract = "Par la guerre, la philosophie en son entier, “l’idéalisme”, s’avère selon Rosenzweig dans son mensonge, c’est-à-dire dans sa fausseté à la fois épistémologique et existentielle. Cette double leçon le portera à esquisser les contours d’un “nouveau penser” issu du bris de la totalisation universelle de toutes les particularités. Ce bris passera par la voix revivifiée de la résistance du singulier. Il faut alors s’interroger sur ce que Rosenzweig nomme lui-même dans La pensée nouvelle le “système” de l’Etoile. En lisant ce maître-ouvrage, et en particulier sa deuxième partie, on remarque la double fonctionnalité de la Révélation. D’une part, elle irradie l’ensemble du livre, le “système” en son entier en quelque sorte, c’est-à-dire les parties I et III, la Création aussi bien que la Rédemption. D’autre part, la Révélation revêt un sens étroit: elle révèle la Création, elle révèle la Rédemption et elle s’autorévèle comme “âme aimée” dans l’ipséité tragique du soi. Au sens fort, ou large, seule existe la Révélation d’un passé créationnel et d’un avenir rédimant. L’Etoile dessine donc une économie générale des flux, des multiplicités ouvertes les unes sur les autres. Le “système” est un système des temps (Schelling). Le Système, c’est la Révélation. Le “philosopher dans la forme du monde “ que promeut Rosenzweig s’éclaire de ce constat qui emporte à son tour une repensée du rapport de la philosophie à la religion.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig, Nekoliko elemenata za uvod u čitanje Rozencvajga",
pages = "23-34",
doi = "10.2298/FID1202023B"
}
Milidrag, P.,& Bensussan, G.. (2012). Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 23-34.
https://doi.org/10.2298/FID1202023B
Milidrag P, Bensussan G. Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:23-34.
doi:10.2298/FID1202023B .
Milidrag, Predrag, Bensussan, Gérard, "Quelques éléments pour introduire à la lecture de Rosenzweig" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):23-34,
https://doi.org/10.2298/FID1202023B . .

Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig

Milidrag, Predrag; Ciglia, Francesco Paolo

(2012)

TY - JOUR
AU - Ciglia, Francesco Paolo
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/363
AB - Il saggio si propone di analizzare criticamente la particolare comprensione di Dio che Rosenzweig elabora nel Libro Primo della Parte Prima del suo capolavoro filosofico, vale a dire,La Stella della Redenzione. Il Dio di cui si parla nel testo rosenzweighiano esaminato è il Dio mitico della tradizione greca. Esso costituisce la condizione “elementare” necessaria, ma non sufficiente, sulla quale potrà poi fondarsi il ben più complesso e articolato Dio della rivelazione biblica. Il Dio mitico presenta un profilo estremamente dinamico, contrassegnato da due polarità in tensione – la sua stessa natura e la sua libertà – che gli conferiscono una straordinaria vitalità. La libertà divina e la natura divina, nel passaggio dal Dio mitico al Dio rivelato, produrranno, attraverso una complessa trasfigurazione del loro assetto polare originario, rispettivamente, da un lato, la creazione del mondo, e dall’altro, la relazione d’amore che lo stesso Dio rivelato intratterrà con l’uomo.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig
T1 - Između problematičnosti i faktualnosti. „Elementarni“ Bog Franca Rozencvajga
SP - 3
EP - 22
DO - 10.2298/FID1202003C
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Ciglia, Francesco Paolo",
year = "2012",
abstract = "Il saggio si propone di analizzare criticamente la particolare comprensione di Dio che Rosenzweig elabora nel Libro Primo della Parte Prima del suo capolavoro filosofico, vale a dire,La Stella della Redenzione. Il Dio di cui si parla nel testo rosenzweighiano esaminato è il Dio mitico della tradizione greca. Esso costituisce la condizione “elementare” necessaria, ma non sufficiente, sulla quale potrà poi fondarsi il ben più complesso e articolato Dio della rivelazione biblica. Il Dio mitico presenta un profilo estremamente dinamico, contrassegnato da due polarità in tensione – la sua stessa natura e la sua libertà – che gli conferiscono una straordinaria vitalità. La libertà divina e la natura divina, nel passaggio dal Dio mitico al Dio rivelato, produrranno, attraverso una complessa trasfigurazione del loro assetto polare originario, rispettivamente, da un lato, la creazione del mondo, e dall’altro, la relazione d’amore che lo stesso Dio rivelato intratterrà con l’uomo.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig, Između problematičnosti i faktualnosti. „Elementarni“ Bog Franca Rozencvajga",
pages = "3-22",
doi = "10.2298/FID1202003C"
}
Milidrag, P.,& Ciglia, F. P.. (2012). Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 3-22.
https://doi.org/10.2298/FID1202003C
Milidrag P, Ciglia FP. Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:3-22.
doi:10.2298/FID1202003C .
Milidrag, Predrag, Ciglia, Francesco Paolo, "Fra problematicità e fattualità. Il Dio „elementare“ di Franz Rosenzweig" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):3-22,
https://doi.org/10.2298/FID1202003C . .

Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije

Milidrag, Predrag; Blagojević, Mirko

(2012)

TY - JOUR
AU - Blagojević, Mirko
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/352
AB - The author presents and analyses, in regard with the subject, the data from a systematic sociological research study of religiosity of the citizens of Serbia which is relevant for the Republic of Serbia without Kosovo and Metohija. The study named “Religiosity in Serbia and the EU integration process” was conducted twice, in 2010 and 2011, by the Christian Cultural Centre from Belgrade with the financial assistance of the Konrad Adenauer Foundation and the Center for European Studies from Brussels. Before analysing the data, the author briefly discusses the various dimensions of religiosity.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije
T1 - Religious and Confessional Identification and Faith in God among the Citizens of Serbia
SP - 40
EP - 52
DO - 10.2298/FID1201040B
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Blagojević, Mirko",
year = "2012",
abstract = "The author presents and analyses, in regard with the subject, the data from a systematic sociological research study of religiosity of the citizens of Serbia which is relevant for the Republic of Serbia without Kosovo and Metohija. The study named “Religiosity in Serbia and the EU integration process” was conducted twice, in 2010 and 2011, by the Christian Cultural Centre from Belgrade with the financial assistance of the Konrad Adenauer Foundation and the Center for European Studies from Brussels. Before analysing the data, the author briefly discusses the various dimensions of religiosity.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije, Religious and Confessional Identification and Faith in God among the Citizens of Serbia",
pages = "40-52",
doi = "10.2298/FID1201040B"
}
Milidrag, P.,& Blagojević, M.. (2012). Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 40-52.
https://doi.org/10.2298/FID1201040B
Milidrag P, Blagojević M. Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:40-52.
doi:10.2298/FID1201040B .
Milidrag, Predrag, Blagojević, Mirko, "Religijsko-konfesionalna identifikacija i vera u Boga građana Srbije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):40-52,
https://doi.org/10.2298/FID1201040B . .
1

Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije

Milidrag, Predrag; Mladenović, Ivan

(2012)

TY - JOUR
AU - Mladenović, Ivan
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/252
AB - This paper aims to clarify the meaning and importance of deliberation in theory of democracy. In particular, it will examine two meanings of deliberation, i.e. deliberation as discussion, and deliberation as reflective rationality. The author maintains that both meanings are of great importance for the theorist of democracy interested in solving the paradoxes of voting-based theories.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije
T1 - On meaning and import of deliberation in democratic theory
SP - 172
EP - 186
DO - 10.2298/FID1201172M
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Mladenović, Ivan",
year = "2012",
abstract = "This paper aims to clarify the meaning and importance of deliberation in theory of democracy. In particular, it will examine two meanings of deliberation, i.e. deliberation as discussion, and deliberation as reflective rationality. The author maintains that both meanings are of great importance for the theorist of democracy interested in solving the paradoxes of voting-based theories.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije, On meaning and import of deliberation in democratic theory",
pages = "172-186",
doi = "10.2298/FID1201172M"
}
Milidrag, P.,& Mladenović, I.. (2012). Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 172-186.
https://doi.org/10.2298/FID1201172M
Milidrag P, Mladenović I. Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:172-186.
doi:10.2298/FID1201172M .
Milidrag, Predrag, Mladenović, Ivan, "Smisao i značaj deliberacije u teoriji demokratije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):172-186,
https://doi.org/10.2298/FID1201172M . .

Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti

Milidrag, Predrag; Radoman, Marija

(2012)

TY - JOUR
AU - Radoman, Marija
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/185
AB - This paper presents a survey of LGBT attitudes towards the security sector in Serbia. During the five focus groups with LGBT persons, we determined the basic characteristics of police attitudes towards sexual minorities. By examining the relationship between the police and the sexual minorities, the author attempts to determine the institutional practice towards homosexuality. The study also notes the differences between respondents based on their status and the size of their place of residence. This paper looks at events such as the Pride Parade, which lead to the appearance of anti-gay factions and political conflicts.
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti
T1 - Research on LGBT Perceptions About the Security Sector
SP - 150
EP - 171
DO - 10.2298/FID1201150R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radoman, Marija",
year = "2012",
abstract = "This paper presents a survey of LGBT attitudes towards the security sector in Serbia. During the five focus groups with LGBT persons, we determined the basic characteristics of police attitudes towards sexual minorities. By examining the relationship between the police and the sexual minorities, the author attempts to determine the institutional practice towards homosexuality. The study also notes the differences between respondents based on their status and the size of their place of residence. This paper looks at events such as the Pride Parade, which lead to the appearance of anti-gay factions and political conflicts.",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti, Research on LGBT Perceptions About the Security Sector",
pages = "150-171",
doi = "10.2298/FID1201150R"
}
Milidrag, P.,& Radoman, M.. (2012). Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 150-171.
https://doi.org/10.2298/FID1201150R
Milidrag P, Radoman M. Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2012;:150-171.
doi:10.2298/FID1201150R .
Milidrag, Predrag, Radoman, Marija, "Istraživanje stavova LGBT populacije o sektoru bezbednosti" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2012):150-171,
https://doi.org/10.2298/FID1201150R . .
1

Bruno Latur i teorija aktera-mreže

Milidrag, Predrag; FIlipović, Božidar

(2012)

TY - JOUR
AU - FIlipović, Božidar
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/174
AB - This paper identifies the key moments in the development of Actor-Network-Theory through several important work by Bruno Latour. It is possible to discern a number of departures from the initial position of the author (articulated in Laboratory Life) in his latter works. Actor-Network-Theory is presented through a series of “neuralgic” points inherent to and visible within the theory. The solutions which Actor-Network-Theory offers for fundamental problems of sociology, as defined by Latour, are discussed at the end of the paper.
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - Bruno Latur i teorija aktera-mreže
T1 - Bruno Latour and Actor-Network-Theory
SP - 129
EP - 149
DO - 10.2298/FID1201129F
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "FIlipović, Božidar",
year = "2012",
abstract = "This paper identifies the key moments in the development of Actor-Network-Theory through several important work by Bruno Latour. It is possible to discern a number of departures from the initial position of the author (articulated in Laboratory Life) in his latter works. Actor-Network-Theory is presented through a series of “neuralgic” points inherent to and visible within the theory. The solutions which Actor-Network-Theory offers for fundamental problems of sociology, as defined by Latour, are discussed at the end of the paper.",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "Bruno Latur i teorija aktera-mreže, Bruno Latour and Actor-Network-Theory",
pages = "129-149",
doi = "10.2298/FID1201129F"
}
Milidrag, P.,& FIlipović, B.. (2012). Bruno Latur i teorija aktera-mreže. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 129-149.
https://doi.org/10.2298/FID1201129F
Milidrag P, FIlipović B. Bruno Latur i teorija aktera-mreže. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2012;:129-149.
doi:10.2298/FID1201129F .
Milidrag, Predrag, FIlipović, Božidar, "Bruno Latur i teorija aktera-mreže" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2012):129-149,
https://doi.org/10.2298/FID1201129F . .

Bergson i virtuelnost memorije

Milidrag, Predrag; Lošonc, Mark

(2012)

TY - JOUR
AU - Lošonc, Mark
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/592
AB - This paper deals with the notion of virtual memory in Bergson’s philosophy, with special regard to the question of the independence of memory and the complex intertwining of spiritual recollections with perception. Attention is devoted to the Bergsonian analysis of the actualization of virtual contents. The author also confronts the Bergsonian notion of unconscious with that of Freud’s. It seems that the notion of virtual memory is relevant not only from a psychological or an epistemological perspective, but it has also some consequences with regard to practical philosophy. An excursus is devoted to the Deleuzien interpretation of virtuality. At the end of the paper the author discusses the immanent tensions within the Bergsonian concept of virtual memory from the aspect of temporal verticality, the impossible localization of virtuality and freedom.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Bergson i virtuelnost memorije
T1 - Bergson and the Virtuality of Memory
SP - 371
EP - 387
DO - 10.2298/FID1203371L
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Lošonc, Mark",
year = "2012",
abstract = "This paper deals with the notion of virtual memory in Bergson’s philosophy, with special regard to the question of the independence of memory and the complex intertwining of spiritual recollections with perception. Attention is devoted to the Bergsonian analysis of the actualization of virtual contents. The author also confronts the Bergsonian notion of unconscious with that of Freud’s. It seems that the notion of virtual memory is relevant not only from a psychological or an epistemological perspective, but it has also some consequences with regard to practical philosophy. An excursus is devoted to the Deleuzien interpretation of virtuality. At the end of the paper the author discusses the immanent tensions within the Bergsonian concept of virtual memory from the aspect of temporal verticality, the impossible localization of virtuality and freedom.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Bergson i virtuelnost memorije, Bergson and the Virtuality of Memory",
pages = "371-387",
doi = "10.2298/FID1203371L"
}
Milidrag, P.,& Lošonc, M.. (2012). Bergson i virtuelnost memorije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 371-387.
https://doi.org/10.2298/FID1203371L
Milidrag P, Lošonc M. Bergson i virtuelnost memorije. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:371-387.
doi:10.2298/FID1203371L .
Milidrag, Predrag, Lošonc, Mark, "Bergson i virtuelnost memorije" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):371-387,
https://doi.org/10.2298/FID1203371L . .

Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija

Milidrag, Predrag; Radovanović, Bojana

(2012)

TY - JOUR
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/419
AB - Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija
T1 - Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation
SP - 147
EP - 167
DO - 10.2298/FID1202147R
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2012",
abstract = "Each of us makes a number of decisions, from the less important to those with far-reaching consequences. As members of different groups, we are also actors of group decision making. In order to make a rational decision, a choice-making procedure must satisfy a number of assumptions (conditions) of rationality. In addition, when it comes to group decisions, those procedures should also be “fair.” However, it is not possible to define a procedure of choice-making that would transform individual orders of alternatives based on preferences of perfectly rational individuals into a single social order and still meet conditions of rationality and ethics. The theory of deliberative democracy appeared in response to the impossibility of Social Choice theory. The basic assumption of deliberative democracy is that individuals adjust their preferences taking into account interests of the community. They are open for discussion with other group members and are willing to change their attitudes in order to achieve common interests. Ideally, group members come to an agreement during public discussion (deliberation). Still, this concept cannot completely overcome all the difficulties posed by the theory of social choice. Specifically, there is no solution for strategic and manipulative behavior of individuals. Also, the concept of deliberative democracy faces certain problems particular to this approach, such as, to name but a few, problems with the establishment of equality of participants in the debate and their motivation, as well as problems with the organization of public hearings.",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija, Individual Decision Making, Group Decision Making and Deliberation",
pages = "147-167",
doi = "10.2298/FID1202147R"
}
Milidrag, P.,& Radovanović, B.. (2012). Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 147-167.
https://doi.org/10.2298/FID1202147R
Milidrag P, Radovanović B. Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:147-167.
doi:10.2298/FID1202147R .
Milidrag, Predrag, Radovanović, Bojana, "Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):147-167,
https://doi.org/10.2298/FID1202147R . .

'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države

Milidrag, Predrag; Bojanić, Petar D.

(2012)

TY - JOUR
AU - Bojanić, Petar D.
PY - 2012
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/407
AB - The surprising thing about “Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ein handshriftliher Fund,” one of Rosenzweig’s best supported and most carefully detailed texts, is that he almost completely ignores one of the most stunning and mysterious fragments of this brief, two-page manuscript that he discovers in 1914 at the Prussian State Library in Berlin. Not only that: while discussing and justifying in detail every part of this manuscript, attempting to prove that just because it is in Hegel’s handwriting, does not necessarily mean that Hegel is its author, Rosenzweig completely sidelines the famous, completely anarchistic, and radical fragment about the state. My question then is, why does Rosenzweig leave out any argument about Schelling’s understanding of the state? Or more precisely, how have Schelling’s positions on the state been incorporated and transformed in Rosenzweig’s texts? How does Rosenzweig use these fragments? Why does he nowhere thematize Schelling’s thoughts on the state, or what in eine revolutionäre Staatslehre Rosenzweig calls Schelling’s revolutionary teachings on the matter?
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - 'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države
T1 - 'wäre er nicht mehr Staat'. Schelling and Rosenzweig on the State and Beyond the State
SP - 55
EP - 64
DO - 10.2298/FID1202055B
ER - 
@article{
editor = "Milidrag, Predrag",
author = "Bojanić, Petar D.",
year = "2012",
abstract = "The surprising thing about “Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ein handshriftliher Fund,” one of Rosenzweig’s best supported and most carefully detailed texts, is that he almost completely ignores one of the most stunning and mysterious fragments of this brief, two-page manuscript that he discovers in 1914 at the Prussian State Library in Berlin. Not only that: while discussing and justifying in detail every part of this manuscript, attempting to prove that just because it is in Hegel’s handwriting, does not necessarily mean that Hegel is its author, Rosenzweig completely sidelines the famous, completely anarchistic, and radical fragment about the state. My question then is, why does Rosenzweig leave out any argument about Schelling’s understanding of the state? Or more precisely, how have Schelling’s positions on the state been incorporated and transformed in Rosenzweig’s texts? How does Rosenzweig use these fragments? Why does he nowhere thematize Schelling’s thoughts on the state, or what in eine revolutionäre Staatslehre Rosenzweig calls Schelling’s revolutionary teachings on the matter?",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države, 'wäre er nicht mehr Staat'. Schelling and Rosenzweig on the State and Beyond the State",
pages = "55-64",
doi = "10.2298/FID1202055B"
}
Milidrag, P.,& Bojanić, P. D.. (2012). 'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 55-64.
https://doi.org/10.2298/FID1202055B
Milidrag P, Bojanić PD. 'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2012;:55-64.
doi:10.2298/FID1202055B .
Milidrag, Predrag, Bojanić, Petar D., "'wäre er nicht mehr Staat'. Šeling i Rozencvajg o državi "s onu stranu" države" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society (2012):55-64,
https://doi.org/10.2298/FID1202055B . .