Perović, Slobodan

Link to this page

Authority KeyName Variants
105bd1ec-5718-49c3-8754-74678f6869fe
 • Perović, Slobodan (4)
Projects

Author's Bibliography

Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva

Perović, Slobodan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2024)

TY - JOUR
AU - Perović, Slobodan
PY - 2024
UR - https://kritika.ifdt.bg.ac.rs/index.php/kc/article/view/161
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/3857
AB - Jedna od relativno zapostavljenih tema u oblasti filozofije koja se bavi naukom je odnos između metoda prirodnih i društveno-humanističkih nauka. U radu ćemo identifikovati neke od zajedničkih elemenata u metodama savremenih prirodnih i društveno-humanističkih nauka, kao i zajedničke izazove koji iz njih proizlaze. Takođe ćemo razmotriti domete metoda u društveno-humanističkim naukama poredeći ih sa dometima u prirodnim naukama u specifičnim slučajevima. Na kraju ćemo predstaviti i neke od novijih formi potencijalno produktivne simbioze između ovih oblasti, zatim predstaviti postojeće i formulisati neke moguće nove aspekte filozofske analize te simbioze.
AB - One of the relatively neglected topics in the field of philosophy that deals with science
is the relationship between the methods of natural and social sciences. In this paper,
we will identify some of the common elements in the methods of modern natural and
social sciences, as well as some of the common challenges that arise from them. We
will also consider the research ranges of methods in social sciences by comparing
them with the ranges in the natural sciences in specific cases. Finally, we will present
some of the newer forms of potentially productive symbiosis between these areas and
formulate some possible new aspects of the philosophical analysis of that
symbiosis.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
T1 - Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva
T1 - The Current Potential for The Development of Social And Humanistic Sciences: A Philosophical Perspective
IS - 1
VL - 5
SP - 97
EP - 103
DO - 10.5281/zenodo.11371755
ER - 
@article{
author = "Perović, Slobodan",
year = "2024",
abstract = "Jedna od relativno zapostavljenih tema u oblasti filozofije koja se bavi naukom je odnos između metoda prirodnih i društveno-humanističkih nauka. U radu ćemo identifikovati neke od zajedničkih elemenata u metodama savremenih prirodnih i društveno-humanističkih nauka, kao i zajedničke izazove koji iz njih proizlaze. Takođe ćemo razmotriti domete metoda u društveno-humanističkim naukama poredeći ih sa dometima u prirodnim naukama u specifičnim slučajevima. Na kraju ćemo predstaviti i neke od novijih formi potencijalno produktivne simbioze između ovih oblasti, zatim predstaviti postojeće i formulisati neke moguće nove aspekte filozofske analize te simbioze., One of the relatively neglected topics in the field of philosophy that deals with science
is the relationship between the methods of natural and social sciences. In this paper,
we will identify some of the common elements in the methods of modern natural and
social sciences, as well as some of the common challenges that arise from them. We
will also consider the research ranges of methods in social sciences by comparing
them with the ranges in the natural sciences in specific cases. Finally, we will present
some of the newer forms of potentially productive symbiosis between these areas and
formulate some possible new aspects of the philosophical analysis of that
symbiosis.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva",
title = "Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva, The Current Potential for The Development of Social And Humanistic Sciences: A Philosophical Perspective",
number = "1",
volume = "5",
pages = "97-103",
doi = "10.5281/zenodo.11371755"
}
Perović, S.. (2024). Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 5(1), 97-103.
https://doi.org/10.5281/zenodo.11371755
Perović S. Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva. in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. 2024;5(1):97-103.
doi:10.5281/zenodo.11371755 .
Perović, Slobodan, "Razvojne mogućnosti društvenih i humanističkih nauka: filozofska perspektiva" in Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva, 5, no. 1 (2024):97-103,
https://doi.org/10.5281/zenodo.11371755 . .

Team and Project Composition in Big Physics Experiments

Perović, Slobodan

(Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019)

TY - JOUR
AU - Perović, Slobodan
PY - 2019
UR - http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=article&op=view&path%5B%5D=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.2298%2FFID1904535P
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/2049
AB - Identifying optimal ways of organizing exploration in particle physics mega-labs is a challenging task that requires a combination of case-based and formal epistemic approaches. Data-driven studies suggest that projects pursued by smaller master-teams (fewer members, fewer sub-teams) are substantially more efficient than larger ones across sciences, including experimental particle physics. Smaller teams also seem to make better project choices than larger, centralized teams. Yet the epistemic requirement of small, decentralized, and diverse teams contradicts the often emphasized and allegedly inescapable logic of discovery that forces physicists pursuing the fundamental levels of the physical world to perform centralized experiments in mega-labs at high energies. We explain, however, that this epistemic requirement could be met, since the nature of theoretical and physical constraints in high energy physics and the technological obstacles stemming from them turn out to be surprisingly open-ended.
AB - Identifikovanje optimalnih načina organizovanja istraživanja u mega laboratorijama fizike če-stica je izazovan zadatak koji zahteva kombinaciju studija pojedinačnih slučajeva i pristupa formalne epistemičke analize. Studije zasnovane na podacima ukazuju na to da su projekti koje izvode manji master timovi (manji broj članova, manje pod-timova) znatno efikasniji od onih većih u različitim oblastima nauka, uključujući eksperimentalnu fiziku čestica. Manji ti-movi takođe prave bolje izbore projekata na kojima će raditi od većih, centralizovanih timova. Pa ipak, epistemički opravdani zahtev sa što manjim, decentralizovanim i raznolikim timova je u suprotnosti sa često naglašenom i navodno neizbežnom logikom otkrića koja prisiljava fizičare koji istražuju osnovne nivoe fizičkog sveta da izvode centralizovane eksperimente u mega-laboratorijama na veoma velikim energijama. Naš je argument, međutim, da bi taj epi-stemički zahtev mogao ipak biti ispunjen, jer su priroda teorijskih i fizičkih ograničenja u fizici visokih energija i tehnološke prepreke koje iz njih proizilaze iznenađujuće otvoreni.
PB - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju
T2 - Filozofija i društvo/Philosophy and Society
T1 - Team and Project Composition in Big Physics Experiments
T1 - Struktura timova i projekata u velikim eksperimentima u oblasti fizike
IS - 4
VL - 30
SP - 535
EP - 542
DO - 10.2298//FID1904535P
ER - 
@article{
author = "Perović, Slobodan",
year = "2019",
abstract = "Identifying optimal ways of organizing exploration in particle physics mega-labs is a challenging task that requires a combination of case-based and formal epistemic approaches. Data-driven studies suggest that projects pursued by smaller master-teams (fewer members, fewer sub-teams) are substantially more efficient than larger ones across sciences, including experimental particle physics. Smaller teams also seem to make better project choices than larger, centralized teams. Yet the epistemic requirement of small, decentralized, and diverse teams contradicts the often emphasized and allegedly inescapable logic of discovery that forces physicists pursuing the fundamental levels of the physical world to perform centralized experiments in mega-labs at high energies. We explain, however, that this epistemic requirement could be met, since the nature of theoretical and physical constraints in high energy physics and the technological obstacles stemming from them turn out to be surprisingly open-ended., Identifikovanje optimalnih načina organizovanja istraživanja u mega laboratorijama fizike če-stica je izazovan zadatak koji zahteva kombinaciju studija pojedinačnih slučajeva i pristupa formalne epistemičke analize. Studije zasnovane na podacima ukazuju na to da su projekti koje izvode manji master timovi (manji broj članova, manje pod-timova) znatno efikasniji od onih većih u različitim oblastima nauka, uključujući eksperimentalnu fiziku čestica. Manji ti-movi takođe prave bolje izbore projekata na kojima će raditi od većih, centralizovanih timova. Pa ipak, epistemički opravdani zahtev sa što manjim, decentralizovanim i raznolikim timova je u suprotnosti sa često naglašenom i navodno neizbežnom logikom otkrića koja prisiljava fizičare koji istražuju osnovne nivoe fizičkog sveta da izvode centralizovane eksperimente u mega-laboratorijama na veoma velikim energijama. Naš je argument, međutim, da bi taj epi-stemički zahtev mogao ipak biti ispunjen, jer su priroda teorijskih i fizičkih ograničenja u fizici visokih energija i tehnološke prepreke koje iz njih proizilaze iznenađujuće otvoreni.",
publisher = "Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju",
journal = "Filozofija i društvo/Philosophy and Society",
title = "Team and Project Composition in Big Physics Experiments, Struktura timova i projekata u velikim eksperimentima u oblasti fizike",
number = "4",
volume = "30",
pages = "535-542",
doi = "10.2298//FID1904535P"
}
Perović, S.. (2019). Team and Project Composition in Big Physics Experiments. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society
Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju., 30(4), 535-542.
https://doi.org/10.2298//FID1904535P
Perović S. Team and Project Composition in Big Physics Experiments. in Filozofija i društvo/Philosophy and Society. 2019;30(4):535-542.
doi:10.2298//FID1904535P .
Perović, Slobodan, "Team and Project Composition in Big Physics Experiments" in Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 30, no. 4 (2019):535-542,
https://doi.org/10.2298//FID1904535P . .

The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology

Jovanov, Rastko; Perović, Slobodan

(2013)

TY - JOUR
AU - Perović, Slobodan
PY - 2013
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/41
AB - I discuss two uses of the concept of the morphogenetic field, a tool
of the 19th century biology motivated by particular ontological views of the
time, which has been re-emerging and increasingly relevant in explaining
microbiological phenomena. I also consider the relation of these uses to the
Central Dogma of modern biology as well as Modern Synthesis of Darwinism
and genetics. An induced morphogenetic field is determined by a physical
(e.g., gravitational) field, or it acquires a physical (e.g., visco-elastic) field’s
characteristics. Such a morphogenetic field presents only a weak challenge
to the Central Dogma of Modern Synthesis by indirectly, albeit severely, constraining
variability at the molecular level. I discuss explanations that introduce
structural inheritance in ciliate protozoa, as well as the experimental
evidence on which these arguments are based. The global cellular morphogenetic
field is a unit of such inheritance. I discuss relevant cases of structural
inheritance in ciliates that bring about internal cellular as well as functional
changes and point out that DNA is absent in the cortex and that RNA controls
neither intermediary nor the global level of the field. I go on to argue
that utilizing knowledge of known physical fields may advance explanations
and understanding of the morphogenetic field in ciliates as the unit of both
development and inheritance.
T2 - Filozofija i društvo / Philosophy and Society
T1 - The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology
T1 - Oživljavanje koncepta morfogenetskog polja u objašnjenjima u biologiji
SP - 181
EP - 198
DO - 10.2298/FID1304181P
ER - 
@article{
editor = "Jovanov, Rastko",
author = "Perović, Slobodan",
year = "2013",
abstract = "I discuss two uses of the concept of the morphogenetic field, a tool
of the 19th century biology motivated by particular ontological views of the
time, which has been re-emerging and increasingly relevant in explaining
microbiological phenomena. I also consider the relation of these uses to the
Central Dogma of modern biology as well as Modern Synthesis of Darwinism
and genetics. An induced morphogenetic field is determined by a physical
(e.g., gravitational) field, or it acquires a physical (e.g., visco-elastic) field’s
characteristics. Such a morphogenetic field presents only a weak challenge
to the Central Dogma of Modern Synthesis by indirectly, albeit severely, constraining
variability at the molecular level. I discuss explanations that introduce
structural inheritance in ciliate protozoa, as well as the experimental
evidence on which these arguments are based. The global cellular morphogenetic
field is a unit of such inheritance. I discuss relevant cases of structural
inheritance in ciliates that bring about internal cellular as well as functional
changes and point out that DNA is absent in the cortex and that RNA controls
neither intermediary nor the global level of the field. I go on to argue
that utilizing knowledge of known physical fields may advance explanations
and understanding of the morphogenetic field in ciliates as the unit of both
development and inheritance.",
journal = "Filozofija i društvo / Philosophy and Society",
title = "The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology, Oživljavanje koncepta morfogenetskog polja u objašnjenjima u biologiji",
pages = "181-198",
doi = "10.2298/FID1304181P"
}
Jovanov, R.,& Perović, S.. (2013). The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 181-198.
https://doi.org/10.2298/FID1304181P
Jovanov R, Perović S. The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology. in Filozofija i društvo / Philosophy and Society. 2013;:181-198.
doi:10.2298/FID1304181P .
Jovanov, Rastko, Perović, Slobodan, "The Rebirth of the Morphogenetic Field as an Explanatory Tool in Biology" in Filozofija i društvo / Philosophy and Society (2013):181-198,
https://doi.org/10.2298/FID1304181P . .
1

Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi

Perović, Slobodan; Fatić, Aleksandar

(Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije, 2005)

TY - CHAP
AU - Fatić, Aleksandar
PY - 2005
UR - http://rifdt.instifdt.bg.ac.rs/123456789/480
PB - Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije
T2 - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 6–10. jun 2005
T1 - Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi
SP - 137
EP - 144
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_480
ER - 
@inbook{
editor = "Perović, Slobodan",
author = "Fatić, Aleksandar",
year = "2005",
publisher = "Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije",
journal = "Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 6–10. jun 2005",
booktitle = "Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi",
pages = "137-144",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_480"
}
Perović, S.,& Fatić, A.. (2005). Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi. in Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 6–10. jun 2005
Beograd : Savez udruženja pravnika Srbije., 137-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_480
Perović S, Fatić A. Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi. in Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 6–10. jun 2005. 2005;:137-144.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_480 .
Perović, Slobodan, Fatić, Aleksandar, "Privredni i organizovani kriminal u Istočnoj Evropi" in Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 6–10. jun 2005 (2005):137-144,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rifdt_480 .